Arsen Hambarcumyan

@zidder

Armenia, Gyumri

Institution: Photon

Լուծումների պատմությունը
(առանց ձևավորումների տեքստ)

Problems

Լուծված դասական խնդիրների ցուցակը.

ACM0303 ASCII106 ASCII160 EASY0034 GMC502 M2010H_1 SC10_05
ACM0304 ASCII107 CF0012 EASY0035 GMC504 M2010H_2 SC10_06
ACM0305 ASCII108 COCI0001 EASY0036 GMC506 M2010H_3 SC10_07
ACM0306 ASCII109 COCI0004 EASY0037 GMC507 M2010H_4 SC10_08
ACM0307 ASCII110 COCI0005 EASY0038 GMC511 M2010H_5 SC10_09
ACM_0001 ASCII121 DIV101 EASY0039 GMC520 M2010H_6 SC10_10
ACM_0005 ASCII122 DIV116 EASY0040 GMC527 M2010H_7 SC10_11
ACM_0010 ASCII123 DP1_01 EASY0041 GMC528 M2010H_8 SC10_12
ACM_0020 ASCII124 DP1_02 EASY0042 GMC530 NUMB0001 SC10_13
ACM_0025 ASCII125 DP1_03 EASY0043 GML0040 NUMB0002 SC10_14
ACM_0038 ASCII126 DP1_04 EASY0044 GML0041 NUMB0003 SC10_15
ACM_0052 ASCII127 EASY0001 EASY0045 GML0065 NUMB0004 SC10_16
ACM_0062 ASCII128 EASY0002 EASY0046 GML0234 NUMB0005 SC10_17
ACM_0085 ASCII129 EASY0003 EASY0047 GRAF201 OIC1F02 SC10_18
ACM_0136 ASCII130 EASY0004 EASY0048 GSPI75_1 OIC1F03 SC10_19
ACM_0163 ASCII131 EASY0005 EASY0049 GSPI75_2 OIC1F04 SC10_20
ACM_0183 ASCII132 EASY0006 EASY0050 GSPI75_3 OIC1F05 SC10_21
ACM_0193 ASCII133 EASY0007 EASY0051 GSPI75_4 OIC1H01 SC10_22
ACM_0235 ASCII134 EASY0008 EASY0089 GSPI75_5 OIC1H02 SC10_23
ACM_0238 ASCII135 EASY0009 EASY0234 GYM0005 OIC1H03 SC10_24
ACM_0239 ASCII136 EASY0010 EASY0500 GYM0088 OIC1H04 SC10_25
ACM_0240 ASCII137 EASY0011 EASY0742 GYM0095 OIC1H05 SC10_26
ALG0001 ASCII138 EASY0012 GEOM0002 M2010F0 OIC1H06 SC10_27
AOISH008 ASCII139 EASY0013 GM11P2 M2010F1 OIC1H07 SC10_28
AOISH009 ASCII140 EASY0014 GM11P3 M2010F2 OIC1H09 SC10_29
AOISH010 ASCII141 EASY0015 GM11P4 M2010F3 OIC1H10 SC10_30
AOISH011 ASCII142 EASY0016 GM11P5 M2010F4 OIC1H12 SC10_31
AOISH012 ASCII143 EASY0017 GM12P1 M2010F5 OIC1H13 SC10_32
AOISH013 ASCII144 EASY0018 GM12P2 M2010H21 OIC1H14 SC10_33
AOISH014 ASCII145 EASY0019 GM12P3 M2010H22 OIC1H15 SC10_34
AOISH015 ASCII146 EASY0020 GM12P4 M2010H23 OIC1H16 SC10_35
AOISH016 ASCII147 EASY0021 GM12P5 M2010H24 OIC1H17 SC10_36
AOISH017 ASCII148 EASY0022 GM12P6 M2010H25 OIC1H18 SC10_37
AOISH018 ASCII149 EASY0023 GM13P1 M2010H26 OIC1H19 SC10_38
AOISH019 ASCII150 EASY0024 GM13P2 M2010H27 PD201501 SC10_39
AOISH021 ASCII151 EASY0025 GM13P3 M2010H28 PD201502 SC10_40
ARXIM001 ASCII152 EASY0026 GM13P5 M2010H31 PD201503 SUSU0003
ARXIM004 ASCII153 EASY0027 GM14P2 M2010H32 PD201504 SUSU0005
ARXIM012 ASCII154 EASY0028 GM14P4 M2010H33 PD201505 SUSU0007
ASCII101 ASCII155 EASY0029 GMC1002 M2010H34 PD201508
ASCII102 ASCII156 EASY0030 GMC1302 M2010H35 PD201509
ASCII103 ASCII157 EASY0031 GMC307 M2010H36 SC10_02
ASCII104 ASCII158 EASY0032 GMC404 M2010H37 SC10_03
ASCII105 ASCII159 EASY0033 GMC501 M2010H38 SC10_04

Դասական խնդիրների TODO ցուցակը.

ACM0301 ACM_0023 ARXIM008 CF0010 GM15P1 GMC402 OIC1H20
ACM_0003 ACM_0044 ASCII111 CF0011 GM15P4 GMC403
ACM_0004 ACM_0161 ASCII112 COCI0002 GM16P1 GMC503
ACM_0006 ACM_0230 ASCII113 DP1_05 GM16P2 GML0585
ACM_0011 ALG0004 ASCII116 EASY0052 GM16P4 IF501
ACM_0018 ARXIM002 CF0008 GEOM0001 GMC306 OIC1F01
ACM_0022 ARXIM005 CF0009 GM14P3 GMC401 OIC1H11
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.