Vardan Baghdasaryan

@vardan__02

Armenia, Gavar

Institution: PhysMath school

Լուծումների պատմությունը
(առանց ձևավորումների տեքստ)

Problems

Լուծված դասական խնդիրների ցուցակը.

ALG0001 GM13P2 GMC403 GML0263 LIN315 LINA0025 OIC1H11
AOISH008 GM13P6 GMC404 GML0264 LIN316 LINA0031 OIC1H12
AOISH009 GM14P4 GMC501 GSPI75_1 LIN317 M2010F0 OIC1H13
AOISH012 GM15P3 GMC502 GSPI75_2 LIN318 M2010F1 OIC1H14
AOISH013 GM15P4 GMC504 GSPI75_3 LIN319 M2010F2 OIC1H15
AOISH014 GM16P2 GMC505 GSPI75_4 LIN320 M2010F3 OIC1H16
AOISH016 GM16P5 GMC506 GSPI75_5 LIN321 M2010F4 OIC1H17
AOISH017 GMC1001 GMC507 GYM1703 LIN322 M2010F5 OIC1H19
AOISH018 GMC1003 GMC508 IF101 LIN323 M2010H21 SC10_01
AOISH019 GMC1004 GMC509 IF501 LIN324 M2010H22 SC10_02
ARXIM001 GMC101 GMC511 LIN101 LIN325 M2010H23 SC10_03
ARXIM002 GMC102 GMC512 LIN201 LIN326 M2010H24 SC10_04
ARXIM004 GMC103 GMC516 LIN202 LIN327 M2010H25 SC10_05
ARXIM005 GMC104 GMC517 LIN203 LIN328 M2010H26 SC10_06
ARXIM007 GMC105 GMC518 LIN204 LIN329 M2010H27 SC10_07
ARXIM008 GMC106 GMC519 LIN205 LIN330 M2010H28 SC10_08
ARXIM009 GMC1101 GMC520 LIN206 LIN401 M2010H31 SC10_10
ARXIM011 GMC1102 GMC521 LIN207 LIN402 M2010H32 SC10_12
ARXIM012 GMC1103 GMC522 LIN208 LIN403 M2010H33 SC10_13
ARXIM015 GMC1104 GMC525 LIN209 LIN404 M2010H34 SC10_14
ARXIM018 GMC1106 GMC526 LIN210 LIN405 M2010H35 SC10_15
ARXIM019 GMC1110 GMC527 LIN211 LIN406 M2010H36 SC10_16
ARXIM021 GMC1111 GMC528 LIN212 LIN407 M2010H37 SC10_17
ARXIM022 GMC1202 GMC529 LIN213 LIN408 M2010H38 SC10_18
ARXIM025 GMC1302 GMC701 LIN214 LIN409 M2010H_1 SC10_19
CF0002 GMC1303 GMC802 LIN215 LIN410 M2010H_2 SC10_20
COCI0004 GMC1304 GMC803 LIN216 LIN501 M2010H_3 SC10_21
COCI0005 GMC1401 GMC804 LIN217 LINA0001 M2010H_4 SC10_22
EASY0001 GMC1402 GMC901 LIN218 LINA0002 M2010H_5 SC10_23
EASY0002 GMC1501 GMC902 LIN219 LINA0003 M2010H_6 SC10_24
EASY0003 GMC1502 GMC903 LIN220 LINA0004 M2010H_7 SC10_25
EASY0004 GMC1505 GMC904 LIN301 LINA0005 M2010H_8 SC10_26
EASY0005 GMC1506 GMC905 LIN302 LINA0006 NUMB0001 SC10_27
EASY0006 GMC1507 GML0237 LIN303 LINA0007 NUMB0002 SC10_28
EASY0007 GMC1508 GML0238 LIN304 LINA0008 NUMB0003 SC10_29
EASY0008 GMC201 GML0240 LIN305 LINA0009 OIC1F01 SC10_31
EASY0009 GMC202 GML0242 LIN306 LINA0010 OIC1F02 SC10_33
GM11P3 GMC204 GML0244 LIN307 LINA0011 OIC1F03 SC10_34
GM11P4 GMC205 GML0245 LIN308 LINA0012 OIC1F04 SC10_35
GM11P5 GMC206 GML0246 LIN309 LINA0013 OIC1H01 SC10_36
GM12P1 GMC207 GML0247 LIN310 LINA0014 OIC1H03 SC10_37
GM12P2 GMC302 GML0250 LIN311 LINA0015 OIC1H04 SC10_39
GM12P4 GMC303 GML0255 LIN312 LINA0018 OIC1H05 SC10_40
GM12P5 GMC305 GML0258 LIN313 LINA0023 OIC1H07
GM12P6 GMC307 GML0262 LIN314 LINA0024 OIC1H10

Դասական խնդիրների TODO ցուցակը.

AOISH015 ARXIM023 GMC1201 GMC306 GML0251 SC10_09
AOISH021 GM13P4 GMC203 GMC805 OIC1H09 SC10_11
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.