Vanik Sarajyan

@vanik_01

Armenia, Yerevan

Institution: PhysMath

Լուծումների պատմությունը
(առանց ձևավորումների տեքստ)

Problems

Լուծված դասական խնդիրների ցուցակը.

AOISH016 EASY0016 EASY0050 GYM0226 LIN330 LINA0024 M2010H_4
AOISH018 EASY0017 EASY0060 GYM0227 LIN430 LINA0025 M2010H_5
CF0002 EASY0018 EASY0079 GYM0228 LIN520 LINA0031 M2010H_6
DIV101 EASY0019 EASY0080 GYM0229 LINA0001 M2010F0 M2010H_7
DIV102 EASY0020 EASY0085 GYM0231 LINA0002 M2010F1 M2010H_8
EASY0001 EASY0021 EASY0131 GYM0232 LINA0003 M2010F3 OIC1F02
EASY0002 EASY0022 FOR101 GYM0233 LINA0004 M2010H21 OIC1H03
EASY0003 EASY0023 GMC104 GYM0234 LINA0005 M2010H22 OIC1H04
EASY0004 EASY0024 GMC1302 GYM0235 LINA0006 M2010H23 OIC1H10
EASY0005 EASY0025 GMC201 GYM0236 LINA0007 M2010H24 OIC1H14
EASY0006 EASY0026 GMC302 GYM0238 LINA0008 M2010H26 OIC1H15
EASY0007 EASY0027 GMC307 GYM0240 LINA0009 M2010H27 SC10_03
EASY0008 EASY0028 GSPI75_1 GYM0246 LINA0010 M2010H33 SC10_04
EASY0009 EASY0029 GSPI75_2 IF102 LINA0011 M2010H34 SC10_05
EASY0010 EASY0030 GSPI75_3 IF130 LINA0012 M2010H35 SC10_08
EASY0011 EASY0031 GSPI75_4 LIN102 LINA0013 M2010H37 SC10_14
EASY0012 EASY0032 GSPI75_5 LIN201 LINA0014 M2010H38 SC10_16
EASY0013 EASY0033 GYM0016 LIN202 LINA0015 M2010H_1 SC10_23
EASY0014 EASY0039 GYM0130 LIN203 LINA0018 M2010H_2 SC10_27
EASY0015 EASY0040 GYM0200 LIN315 LINA0023 M2010H_3 SC10_35

Դասական խնդիրների TODO ցուցակը.

ACM_0022 ARXIM002 EASY0090 GMC403 GYM0707 M2010H28 OIC1H18
ALG0001 ARXIM011 EASY0400 GYM0081 IF216 M2010H31 SC10_29
AOISH008 DIV116 GMC1001 GYM0105 M2010F4 M2010H32 SC10_33
ARXIM001 EASY0086 GMC1004 GYM0166 M2010H25 OIC1H01 SC10_39
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.