Tsovinar Vardanyan

@tsovinar123

Armenia, Gyumri

Institution: SEUA GC

Լուծումների պատմությունը
(առանց ձևավորումների տեքստ)

Problems

Լուծված դասական խնդիրների ցուցակը.

EASY0001 EASY0363 FOR105 GYM0018 GYM0272 GYM1563 GYM1759
EASY0002 EASY0364 FOR106 GYM0019 GYM0273 GYM1564 GYM1760
EASY0003 EASY0365 FOR107 GYM0020 GYM0274 GYM1565 GYM1761
EASY0004 EASY0366 FOR108 GYM0021 GYM0275 GYM1566 GYM1762
EASY0005 EASY0367 FOR109 GYM0022 GYM0276 GYM1567 GYM1763
EASY0006 EASY0368 FOR110 GYM0023 GYM0277 GYM1568 GYM1764
EASY0007 EASY0369 FOR111 GYM0024 GYM0278 GYM1569 GYM1801
EASY0008 EASY0370 FOR112 GYM0025 GYM0279 GYM1570 GYM1802
EASY0009 EASY0371 FOR113 GYM0026 GYM0280 GYM1571 GYM1803
EASY0010 EASY0372 FOR114 GYM0027 GYM0281 GYM1572 GYM1804
EASY0011 EASY0373 FOR115 GYM0028 GYM0282 GYM1573 GYM1805
EASY0012 EASY0374 FOR116 GYM0029 GYM0301 GYM1575 GYM1806
EASY0013 EASY0375 FOR117 GYM0030 GYM0302 GYM1576 GYM1808
EASY0014 EASY0376 FOR118 GYM0031 GYM0303 GYM1577 GYM1809
EASY0015 EASY0377 FOR119 GYM0032 GYM0304 GYM1578 GYM1810
EASY0016 EASY0378 FOR120 GYM0033 GYM0306 GYM1579 GYM1811
EASY0017 EASY0379 FOR121 GYM0034 GYM0317 GYM1580 GYM1812
EASY0018 EASY0380 FOR122 GYM0035 GYM0430 GYM1581 GYM2301
EASY0019 EASY0381 FOR125 GYM0036 GYM0701 GYM1582 GYM2302
EASY0020 EASY0382 FOR126 GYM0037 GYM0702 GYM1583 GYM2303
EASY0021 EASY0383 FOR127 GYM0038 GYM0703 GYM1584 GYM2304
EASY0022 EASY0384 FOR128 GYM0039 GYM0704 GYM1585 GYM2305
EASY0023 EASY0385 FOR130 GYM0040 GYM0705 GYM1586 GYM2306
EASY0024 EASY0386 FOR135 GYM0041 GYM0706 GYM1587 GYM2307
EASY0025 EASY0387 FOR138 GYM0042 GYM0707 GYM1588 GYM2308
EASY0026 EASY0388 FOR140 GYM0043 GYM0708 GYM1589 GYM2309
EASY0027 EASY0389 FOR143 GYM0044 GYM0709 GYM1590 GYM2310
EASY0028 EASY0390 GMC101 GYM0045 GYM0710 GYM1591 GYM2311
EASY0029 EASY0391 GMC102 GYM0046 GYM0711 GYM1592 GYM2312
EASY0030 EASY0392 GMC103 GYM0047 GYM0712 GYM1593 GYM2313
EASY0031 EASY0393 GML0001 GYM0048 GYM0713 GYM1594 GYM2314
EASY0032 EASY0394 GML0002 GYM0049 GYM0714 GYM1595 GYM2318
EASY0033 EASY0395 GML0003 GYM0050 GYM0715 GYM1596 GYM2320
EASY0034 EASY0396 GML0004 GYM0051 GYM0716 GYM1597 GYM2328
EASY0035 EASY0397 GML0011 GYM0052 GYM0717 GYM1598 GYM2335
EASY0036 EASY0398 GML0012 GYM0053 GYM0718 GYM1599 GYM2338
EASY0037 EASY0399 GML0013 GYM0054 GYM0719 GYM1600 IF101
EASY0038 EASY0400 GML0014 GYM0055 GYM0720 GYM1601 IF102
EASY0039 EASY0401 GML0015 GYM0056 GYM0721 GYM1602 IF103
EASY0040 EASY0402 GML0016 GYM0057 GYM0722 GYM1603 IF104
EASY0041 EASY0403 GML0019 GYM0058 GYM0723 GYM1604 IF105
EASY0042 EASY0404 GML0021 GYM0059 GYM0724 GYM1605 IF106
EASY0043 EASY0405 GML0022 GYM0060 GYM0725 GYM1606 IF107
EASY0044 EASY0406 GML0023 GYM0061 GYM0726 GYM1607 IF108
EASY0045 EASY0407 GML0024 GYM0062 GYM0727 GYM1608 IF109
EASY0046 EASY0408 GML0031 GYM0063 GYM1401 GYM1609 IF110
EASY0047 EASY0409 GML0033 GYM0064 GYM1402 GYM1610 IF111
EASY0048 EASY0410 GML0035 GYM0065 GYM1403 GYM1611 IF112
EASY0049 EASY0411 GML0036 GYM0066 GYM1404 GYM1612 IF113
EASY0050 EASY0412 GML0039 GYM0067 GYM1405 GYM1613 IF114
EASY0051 EASY0413 GML0046 GYM0068 GYM1406 GYM1614 IF115
EASY0052 EASY0414 GML0047 GYM0069 GYM1407 GYM1615 IF116
EASY0053 EASY0415 GML0048 GYM0070 GYM1408 GYM1616 IF117
EASY0054 EASY0416 GML0049 GYM0071 GYM1409 GYM1617 IF118
EASY0055 EASY0417 GML0056 GYM0072 GYM1410 GYM1618 IF119
EASY0056 EASY0418 GML0057 GYM0073 GYM1411 GYM1619 IF120
EASY0057 EASY0419 GML0059 GYM0074 GYM1412 GYM1620 IF121
EASY0058 EASY0421 GML0066 GYM0075 GYM1413 GYM1621 IF122
EASY0059 EASY0422 GML0067 GYM0076 GYM1414 GYM1622 IF123
EASY0060 EASY0423 GML0068 GYM0077 GYM1415 GYM1623 IF124
EASY0061 EASY0424 GML0069 GYM0078 GYM1416 GYM1624 IF125
EASY0062 EASY0425 GML0076 GYM0079 GYM1417 GYM1625 IF126
EASY0063 EASY0427 GML0077 GYM0080 GYM1418 GYM1626 IF127
EASY0064 EASY0451 GML0078 GYM0081 GYM1419 GYM1627 IF128
EASY0065 EASY0452 GML0079 GYM0082 GYM1420 GYM1628 IF129
EASY0066 EASY0453 GML0080 GYM0083 GYM1421 GYM1629 IF130
EASY0067 EASY0454 GML0092 GYM0084 GYM1422 GYM1630 IF202
EASY0068 EASY0455 GML0093 GYM0085 GYM1423 GYM1631 IF203
EASY0069 EASY0456 GML0094 GYM0086 GYM1424 GYM1632 IF204
EASY0070 EASY0457 GML0136 GYM0087 GYM1425 GYM1633 IF205
EASY0071 EASY0458 GML0137 GYM0088 GYM1426 GYM1634 IF206
EASY0072 EASY0459 GML0138 GYM0089 GYM1427 GYM1635 IF207
EASY0073 EASY0460 GML0139 GYM0090 GYM1428 GYM1636 IF208
EASY0074 EASY0461 GML0146 GYM0091 GYM1429 GYM1637 IF211
EASY0075 EASY0462 GML0147 GYM0092 GYM1430 GYM1638 IF214
EASY0076 EASY0463 GML0148 GYM0093 GYM1431 GYM1639 IF301
EASY0077 EASY0464 GML0149 GYM0094 GYM1432 GYM1640 IF302
EASY0078 EASY0465 GML0150 GYM0095 GYM1433 GYM1641 IF303
EASY0079 EASY0466 GML0151 GYM0096 GYM1434 GYM1642 IF304
EASY0080 EASY0467 GML0154 GYM0097 GYM1435 GYM1643 IF305
EASY0081 EASY0468 GML0156 GYM0098 GYM1436 GYM1644 IF310
EASY0082 EASY0469 GML0157 GYM0099 GYM1437 GYM1645 IF315
EASY0083 EASY0470 GML0159 GYM0100 GYM1438 GYM1646 IF324
EASY0084 EASY0471 GML0166 GYM0101 GYM1439 GYM1647 LIN101
EASY0085 EASY0472 GML0167 GYM0102 GYM1440 GYM1648 LIN102
EASY0086 EASY0473 GML0168 GYM0103 GYM1441 GYM1649 LIN103
EASY0087 EASY0474 GML0169 GYM0104 GYM1442 GYM1650 LIN201
EASY0088 EASY0475 GML0170 GYM0105 GYM1443 GYM1651 LIN202
EASY0089 EASY0476 GML0171 GYM0106 GYM1444 GYM1652 LIN203
EASY0090 EASY0477 GML0174 GYM0107 GYM1445 GYM1653 LIN204
EASY0201 EASY0478 GML0176 GYM0108 GYM1446 GYM1654 LIN205
EASY0202 EASY0479 GML0177 GYM0109 GYM1447 GYM1655 LIN206
EASY0208 EASY0480 GML0178 GYM0110 GYM1448 GYM1656 LIN207
EASY0209 EASY0481 GML0179 GYM0112 GYM1449 GYM1657 LIN208
EASY0210 EASY0482 GML0186 GYM0113 GYM1450 GYM1658 LIN209
EASY0214 EASY0483 GML0187 GYM0114 GYM1451 GYM1659 LIN210
EASY0215 EASY0484 GML0188 GYM0115 GYM1452 GYM1660 LIN211
EASY0221 EASY0485 GML0189 GYM0116 GYM1453 GYM1661 LIN212
EASY0222 EASY0487 GML0190 GYM0117 GYM1454 GYM1662 LIN213
EASY0223 EASY0488 GML0191 GYM0119 GYM1455 GYM1663 LIN214
EASY0224 EASY0489 GML0196 GYM0120 GYM1456 GYM1664 LIN215
EASY0225 EASY0490 GML0197 GYM0131 GYM1457 GYM1665 LIN216
EASY0226 EASY0491 GML0198 GYM0132 GYM1458 GYM1666 LIN217
EASY0227 EASY0492 GML0199 GYM0166 GYM1459 GYM1667 LIN219
EASY0228 EASY0493 GML0206 GYM0167 GYM1460 GYM1668 LIN220
EASY0229 EASY0494 GML0207 GYM0168 GYM1461 GYM1669 LIN301
EASY0230 EASY0495 GML0208 GYM0169 GYM1462 GYM1670 LIN302
EASY0231 EASY0496 GML0209 GYM0170 GYM1463 GYM1671 LIN303
EASY0232 EASY0497 GML0210 GYM0171 GYM1464 GYM1672 LIN304
EASY0233 EASY0498 GML0211 GYM0172 GYM1465 GYM1673 LIN305
EASY0234 EASY0499 GML0216 GYM0173 GYM1466 GYM1674 LIN306
EASY0235 EASY0500 GML0217 GYM0174 GYM1467 GYM1675 LIN307
EASY0236 EASY0501 GML0218 GYM0175 GYM1468 GYM1676 LIN308
EASY0237 EASY0502 GML0219 GYM0176 GYM1469 GYM1677 LIN309
EASY0238 EASY0503 GML0226 GYM0177 GYM1470 GYM1678 LIN310
EASY0244 EASY0504 GML0227 GYM0178 GYM1471 GYM1679 LIN311
EASY0245 EASY0505 GML0228 GYM0179 GYM1472 GYM1680 LIN312
EASY0254 EASY0522 GML0229 GYM0180 GYM1473 GYM1681 LIN313
EASY0255 EASY0523 GML0230 GYM0181 GYM1474 GYM1682 LIN314
EASY0256 EASY0524 GML0231 GYM0182 GYM1475 GYM1683 LIN315
EASY0257 EASY0525 GML0266 GYM0183 GYM1476 GYM1684 LIN316
EASY0258 EASY0526 GML0267 GYM0184 GYM1477 GYM1685 LIN317
EASY0259 EASY0527 GML0268 GYM0185 GYM1478 GYM1686 LIN318
EASY0260 EASY0528 GML0269 GYM0186 GYM1479 GYM1687 LIN319
EASY0261 EASY0529 GML0276 GYM0187 GYM1480 GYM1688 LIN320
EASY0262 EASY0539 GML0277 GYM0188 GYM1481 GYM1689 LIN321
EASY0263 EASY0540 GML0278 GYM0189 GYM1482 GYM1690 LIN323
EASY0272 EASY0541 GML0279 GYM0190 GYM1483 GYM1691 LIN325
EASY0273 EASY0542 GML0280 GYM0191 GYM1484 GYM1692 LIN326
EASY0274 EASY0543 GML0281 GYM0192 GYM1485 GYM1693 LIN327
EASY0275 EASY0544 GML0286 GYM0193 GYM1486 GYM1694 LIN328
EASY0276 EASY0545 GML0288 GYM0194 GYM1487 GYM1695 LIN329
EASY0277 EASY0546 GML0289 GYM0195 GYM1488 GYM1698 LIN330
EASY0286 EASY0601 GML0296 GYM0196 GYM1489 GYM1699 LIN401
EASY0287 EASY0602 GML0297 GYM0197 GYM1490 GYM1700 LIN402
EASY0288 EASY0603 GML0298 GYM0198 GYM1491 GYM1701 LIN403
EASY0301 EASY0604 GML0299 GYM0199 GYM1492 GYM1702 LIN404
EASY0302 EASY0605 GML0300 GYM0200 GYM1493 GYM1703 LIN405
EASY0303 EASY0606 GML0301 GYM0201 GYM1494 GYM1704 LIN406
EASY0304 EASY0607 GML0352 GYM0202 GYM1495 GYM1705 LIN407
EASY0305 EASY0608 GML0353 GYM0203 GYM1496 GYM1708 LIN408
EASY0306 EASY0609 GML0354 GYM0204 GYM1497 GYM1709 LIN409
EASY0307 EASY0610 GML0361 GYM0205 GYM1499 GYM1710 LIN410
EASY0308 EASY0611 GML0364 GYM0206 GYM1500 GYM1711 LIN411
EASY0309 EASY0612 GML0365 GYM0207 GYM1501 GYM1712 LIN412
EASY0310 EASY0613 GML0367 GYM0208 GYM1502 GYM1713 LIN413
EASY0311 EASY0614 GML0369 GYM0209 GYM1503 GYM1714 LIN414
EASY0312 EASY0615 GML0370 GYM0210 GYM1504 GYM1715 LIN415
EASY0313 EASY0616 GML0371 GYM0211 GYM1505 GYM1716 LIN501
EASY0314 EASY0617 GML0372 GYM0212 GYM1506 GYM1717 LIN502
EASY0315 EASY0618 GML0378 GYM0213 GYM1507 GYM1718 LIN503
EASY0316 EASY0619 GML0379 GYM0226 GYM1508 GYM1719 LIN504
EASY0317 EASY0620 GML0381 GYM0227 GYM1520 GYM1720 LIN505
EASY0318 EASY0621 GML0382 GYM0228 GYM1521 GYM1721 LIN507
EASY0319 EASY0622 GML0387 GYM0229 GYM1522 GYM1722 LIN520
EASY0320 EASY0623 GML0388 GYM0230 GYM1523 GYM1723 M2010H_4
EASY0321 EASY0624 GML0389 GYM0231 GYM1524 GYM1724 OUT101
EASY0322 EASY0625 GML0390 GYM0232 GYM1525 GYM1725 OUT102
EASY0323 EASY0626 GML0397 GYM0233 GYM1526 GYM1726 OUT103
EASY0324 EASY0627 GML0398 GYM0234 GYM1527 GYM1727 OUT104
EASY0325 EASY0628 GML0399 GYM0235 GYM1528 GYM1728 OUT105
EASY0326 EASY0629 GML0400 GYM0236 GYM1529 GYM1729 OUT106
EASY0327 EASY0630 GML0401 GYM0237 GYM1530 GYM1730 OUT107
EASY0328 EASY0631 GML0405 GYM0238 GYM1531 GYM1731 OUT108
EASY0329 EASY0632 GML0406 GYM0239 GYM1532 GYM1732 OUT109
EASY0330 EASY0633 GML0407 GYM0241 GYM1534 GYM1733 OUT110
EASY0331 EASY0634 GML0408 GYM0242 GYM1535 GYM1734 OUT111
EASY0332 EASY0635 GML0409 GYM0243 GYM1536 GYM1735 OUT112
EASY0333 EASY0636 GML0410 GYM0244 GYM1537 GYM1736 OUT113
EASY0334 EASY0637 GML0420 GYM0245 GYM1538 GYM1737 OUT114
EASY0335 EASY0638 GML0423 GYM0246 GYM1539 GYM1738 OUT115
EASY0336 EASY0639 GML0424 GYM0247 GYM1540 GYM1739 OUT116
EASY0337 EASY0640 GML0431 GYM0248 GYM1541 GYM1740 OUT117
EASY0338 EASY0641 GML0432 GYM0249 GYM1542 GYM1741 OUT119
EASY0339 EASY0642 GML0433 GYM0250 GYM1544 GYM1742 OUT120
EASY0340 EASY0643 GML0434 GYM0251 GYM1546 GYM1743 STR101
EASY0341 EASY0644 GML0435 GYM0252 GYM1547 GYM1744 STR102
EASY0343 EASY0645 GML0436 GYM0253 GYM1548 GYM1745 STR103
EASY0344 EASY0646 GML0437 GYM0254 GYM1549 GYM1746 STR104
EASY0351 EASY0647 GML0446 GYM0255 GYM1550 GYM1747 STR105
EASY0352 EASY0648 GML0447 GYM0256 GYM1551 GYM1748 STR106
EASY0353 EASY0651 GML0448 GYM0257 GYM1552 GYM1749 STR107
EASY0354 EASY0652 GML0449 GYM0258 GYM1553 GYM1750 STR108
EASY0355 EASY0653 GML0450 GYM0259 GYM1554 GYM1751 STR201
EASY0356 EASY0654 GYM0001 GYM0260 GYM1555 GYM1752 STR202
EASY0357 EASY0655 GYM0002 GYM0261 GYM1556 GYM1753 STR203
EASY0358 EASY0656 GYM0003 GYM0262 GYM1557 GYM1754 STR204
EASY0359 FOR101 GYM0004 GYM0263 GYM1559 GYM1755 STR205
EASY0360 FOR102 GYM0014 GYM0264 GYM1560 GYM1756 STR206
EASY0361 FOR103 GYM0016 GYM0265 GYM1561 GYM1757
EASY0362 FOR104 GYM0017 GYM0271 GYM1562 GYM1758

Դասական խնդիրների TODO ցուցակը.

AOISH013 EASY0538 GML0058 GYM0118 GYM0307 GYM1574 IF228
ARR101 EASY0649 GML0060 GYM0165 GYM0728 GYM1696 IF306
EASY0101 EASY0657 GML0061 GYM0214 GYM0743 GYM1697 LIN104
EASY0102 EASY0658 GML0070 GYM0225 GYM0745 GYM1706 LIN322
EASY0289 FOR139 GML0158 GYM0240 GYM0746 GYM1825 LIN509
EASY0342 FOR141 GML0287 GYM0283 GYM0801 GYM1841 M2010H_5
EASY0345 FOR201 GML0351 GYM0284 GYM1498 GYM2321 OUT118
EASY0346 GML0005 GML0362 GYM0285 GYM1533 GYM2361 STR207
EASY0420 GML0025 GML0363 GYM0289 GYM1543 IF201
EASY0486 GML0032 GML0380 GYM0290 GYM1545 IF209
EASY0506 GML0034 GYM0015 GYM0305 GYM1558 IF215
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.