Kristine Eloyan

@tina1999

Armenia, gyumri

Institution: SEUA G.C

Լուծումների պատմությունը
(առանց ձևավորումների տեքստ)

Problems

Լուծված դասական խնդիրների ցուցակը.

EASY0001 EASY0478 GML0210 GYM0159 GYM1451 GYM1658 GYM2331
EASY0002 EASY0479 GML0211 GYM0160 GYM1452 GYM1659 GYM2332
EASY0003 EASY0480 GML0216 GYM0161 GYM1453 GYM1660 GYM2333
EASY0004 EASY0481 GML0217 GYM0162 GYM1454 GYM1661 GYM2334
EASY0005 EASY0482 GML0226 GYM0163 GYM1455 GYM1662 GYM2336
EASY0006 EASY0483 GML0227 GYM0164 GYM1456 GYM1663 GYM2337
EASY0007 EASY0484 GML0228 GYM0165 GYM1457 GYM1664 GYM2338
EASY0008 EASY0485 GML0229 GYM0166 GYM1458 GYM1665 GYM2339
EASY0009 EASY0487 GML0230 GYM0167 GYM1459 GYM1666 GYM2340
EASY0010 EASY0488 GML0231 GYM0168 GYM1460 GYM1667 GYM2341
EASY0011 EASY0489 GML0266 GYM0169 GYM1461 GYM1668 GYM2344
EASY0012 EASY0490 GML0267 GYM0170 GYM1462 GYM1669 GYM2345
EASY0013 EASY0491 GML0276 GYM0171 GYM1463 GYM1670 GYM2346
EASY0014 EASY0492 GML0277 GYM0172 GYM1464 GYM1671 GYM2347
EASY0015 EASY0493 GML0278 GYM0173 GYM1465 GYM1672 GYM2350
EASY0016 EASY0494 GML0279 GYM0174 GYM1466 GYM1673 GYM2351
EASY0017 EASY0496 GML0280 GYM0175 GYM1467 GYM1674 GYM2352
EASY0018 EASY0498 GML0281 GYM0176 GYM1468 GYM1675 GYM2353
EASY0019 EASY0499 GML0286 GYM0177 GYM1469 GYM1676 GYM2354
EASY0020 EASY0500 GML0287 GYM0178 GYM1470 GYM1677 IF101
EASY0021 EASY0501 GML0296 GYM0179 GYM1471 GYM1678 IF102
EASY0022 EASY0503 GML0297 GYM0180 GYM1472 GYM1679 IF103
EASY0023 EASY0505 GML0298 GYM0181 GYM1473 GYM1680 IF104
EASY0024 EASY0601 GML0299 GYM0182 GYM1474 GYM1681 IF105
EASY0025 EASY0602 GML0300 GYM0183 GYM1475 GYM1682 IF106
EASY0026 EASY0603 GML0351 GYM0184 GYM1476 GYM1683 IF107
EASY0027 EASY0604 GML0361 GYM0185 GYM1477 GYM1684 IF108
EASY0028 EASY0605 GML0362 GYM0186 GYM1478 GYM1685 IF109
EASY0029 EASY0607 GML0364 GYM0187 GYM1479 GYM1686 IF110
EASY0030 EASY0609 GML0365 GYM0188 GYM1480 GYM1687 IF111
EASY0031 EASY0610 GML0369 GYM0189 GYM1481 GYM1688 IF112
EASY0032 EASY0611 GML0378 GYM0190 GYM1482 GYM1689 IF113
EASY0033 EASY0612 GML0379 GYM0191 GYM1483 GYM1690 IF114
EASY0034 EASY0613 GML0381 GYM0192 GYM1484 GYM1691 IF115
EASY0035 EASY0614 GML0382 GYM0193 GYM1485 GYM1692 IF116
EASY0036 EASY0615 GML0397 GYM0194 GYM1486 GYM1693 IF117
EASY0037 EASY0616 GML0398 GYM0195 GYM1487 GYM1694 IF118
EASY0038 EASY0617 GML0399 GYM0196 GYM1488 GYM1695 IF119
EASY0039 EASY0618 GML0401 GYM0197 GYM1489 GYM1696 IF120
EASY0040 EASY0619 GML0405 GYM0198 GYM1490 GYM1697 IF121
EASY0041 EASY0620 GML0406 GYM0199 GYM1491 GYM1698 IF122
EASY0042 EASY0621 GML0420 GYM0200 GYM1492 GYM1699 IF123
EASY0043 EASY0622 GML0423 GYM0201 GYM1493 GYM1700 IF124
EASY0044 EASY0623 GML0431 GYM0202 GYM1494 GYM1701 IF125
EASY0045 EASY0624 GML0432 GYM0203 GYM1495 GYM1702 IF126
EASY0046 EASY0625 GML0433 GYM0204 GYM1496 GYM1703 IF127
EASY0047 EASY0626 GML0434 GYM0205 GYM1497 GYM1704 IF128
EASY0048 EASY0627 GML0435 GYM0206 GYM1499 GYM1705 IF129
EASY0049 EASY0628 GML0436 GYM0207 GYM1500 GYM1706 IF130
EASY0050 EASY0629 GML0446 GYM0208 GYM1501 GYM1707 LIN201
EASY0051 EASY0630 GML0447 GYM0226 GYM1502 GYM1708 LIN202
EASY0052 EASY0631 GML0448 GYM0227 GYM1503 GYM1709 LIN203
EASY0053 EASY0632 GML0449 GYM0228 GYM1504 GYM1710 LIN204
EASY0054 EASY0633 GML0450 GYM0229 GYM1505 GYM1711 LIN205
EASY0055 EASY0634 GYM0016 GYM0230 GYM1506 GYM1712 LIN206
EASY0056 EASY0635 GYM0017 GYM0231 GYM1507 GYM1713 LIN207
EASY0060 EASY0636 GYM0018 GYM0232 GYM1508 GYM1714 LIN208
EASY0061 EASY0637 GYM0019 GYM0233 GYM1520 GYM1715 LIN209
EASY0062 EASY0638 GYM0020 GYM0234 GYM1521 GYM1716 LIN210
EASY0063 EASY0639 GYM0021 GYM0235 GYM1522 GYM1717 LIN211
EASY0064 EASY0640 GYM0022 GYM0236 GYM1523 GYM1718 LIN212
EASY0066 EASY0641 GYM0023 GYM0237 GYM1524 GYM1719 LIN213
EASY0067 EASY0642 GYM0024 GYM0238 GYM1525 GYM1720 LIN214
EASY0068 EASY0643 GYM0025 GYM0239 GYM1526 GYM1721 LIN215
EASY0069 EASY0644 GYM0026 GYM0242 GYM1527 GYM1722 LIN216
EASY0070 EASY0645 GYM0027 GYM0244 GYM1528 GYM1723 LIN217
EASY0071 EASY0646 GYM0028 GYM0245 GYM1529 GYM1724 LIN218
EASY0201 EASY0751 GYM0029 GYM0246 GYM1530 GYM1725 LIN219
EASY0202 EASY0752 GYM0030 GYM0247 GYM1531 GYM1726 LIN220
EASY0203 EASY0753 GYM0031 GYM0248 GYM1532 GYM1727 LIN301
EASY0209 EASY0754 GYM0032 GYM0249 GYM1534 GYM1728 LIN302
EASY0210 EASY0775 GYM0033 GYM0250 GYM1535 GYM1729 LIN303
EASY0214 FOR101 GYM0034 GYM0251 GYM1536 GYM1730 LIN304
EASY0215 FOR102 GYM0035 GYM0252 GYM1537 GYM1731 LIN305
EASY0221 FOR103 GYM0036 GYM0253 GYM1538 GYM1732 LIN306
EASY0222 FOR104 GYM0037 GYM0254 GYM1539 GYM1733 LIN307
EASY0223 FOR105 GYM0038 GYM0255 GYM1540 GYM1734 LIN308
EASY0224 FOR106 GYM0039 GYM0256 GYM1541 GYM1735 LIN309
EASY0225 FOR107 GYM0040 GYM0257 GYM1542 GYM1736 LIN310
EASY0226 FOR108 GYM0041 GYM0258 GYM1544 GYM1737 LIN311
EASY0227 FOR109 GYM0042 GYM0259 GYM1545 GYM1738 LIN312
EASY0228 FOR110 GYM0043 GYM0260 GYM1546 GYM1739 LIN313
EASY0229 FOR111 GYM0044 GYM0261 GYM1547 GYM1740 LIN314
EASY0230 FOR112 GYM0045 GYM0272 GYM1548 GYM1741 LIN315
EASY0231 FOR113 GYM0046 GYM0273 GYM1549 GYM1742 LIN316
EASY0232 FOR114 GYM0047 GYM0274 GYM1550 GYM1743 LIN317
EASY0233 FOR115 GYM0048 GYM0275 GYM1551 GYM1744 LIN318
EASY0234 FOR116 GYM0049 GYM0276 GYM1552 GYM1745 LIN319
EASY0235 FOR117 GYM0050 GYM0277 GYM1553 GYM1746 LIN320
EASY0236 FOR118 GYM0051 GYM0278 GYM1554 GYM1747 LIN321
EASY0237 FOR119 GYM0052 GYM0301 GYM1555 GYM1748 LIN322
EASY0238 FOR120 GYM0053 GYM0302 GYM1556 GYM1749 LIN323
EASY0245 FOR121 GYM0054 GYM0303 GYM1557 GYM1750 LIN324
EASY0254 FOR122 GYM0055 GYM0304 GYM1559 GYM1751 LIN325
EASY0255 FOR123 GYM0056 GYM0306 GYM1560 GYM1752 LIN326
EASY0256 FOR124 GYM0057 GYM0308 GYM1561 GYM1753 LIN327
EASY0257 FOR125 GYM0058 GYM0701 GYM1562 GYM1754 LIN328
EASY0258 FOR126 GYM0059 GYM0702 GYM1563 GYM1755 LIN329
EASY0259 FOR127 GYM0060 GYM0703 GYM1564 GYM1756 LIN330
EASY0260 FOR128 GYM0061 GYM0704 GYM1565 GYM1757 LIN401
EASY0263 FOR129 GYM0062 GYM0705 GYM1566 GYM1758 LIN402
EASY0272 FOR130 GYM0063 GYM0706 GYM1567 GYM1759 LIN403
EASY0273 FOR131 GYM0064 GYM0707 GYM1568 GYM1760 LIN404
EASY0274 FOR132 GYM0065 GYM0708 GYM1569 GYM1761 LIN405
EASY0277 FOR133 GYM0066 GYM0709 GYM1570 GYM1762 LIN406
EASY0286 FOR134 GYM0067 GYM0710 GYM1571 GYM1763 LIN407
EASY0288 FOR135 GYM0068 GYM0711 GYM1572 GYM1764 LIN408
EASY0301 FOR136 GYM0069 GYM0712 GYM1573 GYM1765 LIN409
EASY0302 FOR137 GYM0070 GYM0713 GYM1575 GYM1766 LIN410
EASY0303 FOR138 GYM0071 GYM0714 GYM1576 GYM1767 LIN411
EASY0304 FOR139 GYM0072 GYM0715 GYM1577 GYM1768 LIN412
EASY0305 FOR140 GYM0073 GYM0716 GYM1578 GYM1769 LIN413
EASY0306 FOR141 GYM0074 GYM0717 GYM1579 GYM1770 LIN414
EASY0307 FOR142 GYM0075 GYM0718 GYM1580 GYM1771 LIN415
EASY0308 FOR143 GYM0076 GYM0719 GYM1581 GYM1772 LIN416
EASY0309 FOR144 GYM0077 GYM0720 GYM1582 GYM1773 LIN417
EASY0310 FOR145 GYM0078 GYM0721 GYM1583 GYM1774 LIN418
EASY0311 FOR201 GYM0079 GYM0722 GYM1584 GYM1775 LIN419
EASY0312 FOR202 GYM0080 GYM0723 GYM1585 GYM1776 LIN420
EASY0313 FOR203 GYM0081 GYM0724 GYM1586 GYM1777 LIN421
EASY0314 FOR204 GYM0082 GYM0725 GYM1587 GYM1778 LIN422
EASY0315 FOR209 GYM0083 GYM0726 GYM1588 GYM1779 LIN423
EASY0316 FOR210 GYM0084 GYM0727 GYM1589 GYM1780 LIN424
EASY0317 FOR213 GYM0085 GYM0728 GYM1590 GYM1781 LIN425
EASY0318 FOR214 GYM0086 GYM0729 GYM1591 GYM1782 LIN426
EASY0319 FOR215 GYM0088 GYM0730 GYM1592 GYM1783 LIN427
EASY0320 FOR216 GYM0089 GYM0731 GYM1593 GYM1784 LIN428
EASY0321 FOR217 GYM0090 GYM0732 GYM1594 GYM1785 LIN429
EASY0322 FOR218 GYM0091 GYM0733 GYM1595 GYM1786 LIN430
EASY0323 FOR219 GYM0093 GYM0734 GYM1596 GYM1787 LIN501
EASY0324 FOR220 GYM0094 GYM0735 GYM1597 GYM1788 LIN502
EASY0325 GML0001 GYM0095 GYM0736 GYM1598 GYM1789 LIN503
EASY0326 GML0002 GYM0096 GYM0737 GYM1599 GYM1790 LIN504
EASY0327 GML0011 GYM0097 GYM0738 GYM1600 GYM1791 LIN505
EASY0328 GML0012 GYM0098 GYM0739 GYM1601 GYM1792 LIN506
EASY0329 GML0013 GYM0099 GYM0740 GYM1602 GYM1793 LIN507
EASY0330 GML0014 GYM0100 GYM0741 GYM1603 GYM1794 LIN508
EASY0331 GML0015 GYM0101 GYM0742 GYM1604 GYM1795 LIN509
EASY0332 GML0016 GYM0102 GYM0743 GYM1605 GYM1796 LIN513
EASY0333 GML0021 GYM0103 GYM0744 GYM1606 GYM1797 LIN514
EASY0334 GML0023 GYM0104 GYM0747 GYM1607 GYM1798 LIN516
EASY0335 GML0031 GYM0106 GYM1401 GYM1608 GYM1799 LIN517
EASY0336 GML0032 GYM0108 GYM1402 GYM1609 GYM1800 LIN518
EASY0337 GML0033 GYM0109 GYM1403 GYM1610 GYM1801 LIN519
EASY0338 GML0035 GYM0110 GYM1404 GYM1611 GYM1802 LIN520
EASY0339 GML0046 GYM0111 GYM1405 GYM1612 GYM1803 M2010H_4
EASY0340 GML0047 GYM0112 GYM1406 GYM1613 GYM1804 OUT101
EASY0341 GML0048 GYM0113 GYM1407 GYM1614 GYM1805 OUT102
EASY0342 GML0056 GYM0115 GYM1408 GYM1615 GYM1806 OUT103
EASY0343 GML0057 GYM0116 GYM1409 GYM1616 GYM1807 OUT104
EASY0344 GML0059 GYM0117 GYM1410 GYM1617 GYM1808 OUT105
EASY0346 GML0066 GYM0118 GYM1411 GYM1618 GYM1809 OUT106
EASY0349 GML0067 GYM0119 GYM1412 GYM1619 GYM1810 OUT107
EASY0351 GML0068 GYM0120 GYM1413 GYM1620 GYM1811 OUT108
EASY0352 GML0076 GYM0121 GYM1414 GYM1621 GYM1812 OUT109
EASY0353 GML0077 GYM0122 GYM1415 GYM1622 GYM1813 OUT110
EASY0354 GML0078 GYM0123 GYM1416 GYM1623 GYM1814 OUT111
EASY0355 GML0079 GYM0124 GYM1417 GYM1624 GYM1815 OUT112
EASY0356 GML0080 GYM0125 GYM1418 GYM1625 GYM1816 OUT113
EASY0357 GML0136 GYM0126 GYM1419 GYM1626 GYM1817 OUT114
EASY0358 GML0137 GYM0127 GYM1420 GYM1627 GYM1818 OUT115
EASY0359 GML0138 GYM0129 GYM1421 GYM1628 GYM1819 OUT116
EASY0400 GML0146 GYM0130 GYM1422 GYM1629 GYM1820 OUT117
EASY0401 GML0147 GYM0131 GYM1423 GYM1630 GYM1822 OUT119
EASY0451 GML0148 GYM0132 GYM1424 GYM1631 GYM2301 OUT120
EASY0452 GML0149 GYM0133 GYM1425 GYM1632 GYM2302 STR101
EASY0453 GML0150 GYM0134 GYM1426 GYM1633 GYM2303 STR102
EASY0454 GML0151 GYM0135 GYM1427 GYM1634 GYM2304 STR103
EASY0455 GML0156 GYM0136 GYM1428 GYM1635 GYM2305 STR104
EASY0456 GML0157 GYM0137 GYM1429 GYM1636 GYM2306 STR105
EASY0457 GML0158 GYM0138 GYM1430 GYM1637 GYM2307 STR106
EASY0458 GML0166 GYM0139 GYM1431 GYM1638 GYM2308 STR107
EASY0459 GML0167 GYM0140 GYM1432 GYM1639 GYM2309 STR108
EASY0460 GML0168 GYM0141 GYM1433 GYM1640 GYM2310 STR109
EASY0461 GML0169 GYM0142 GYM1434 GYM1641 GYM2311 STR110
EASY0462 GML0170 GYM0143 GYM1435 GYM1642 GYM2312 STR112
EASY0463 GML0171 GYM0144 GYM1436 GYM1643 GYM2313 STR113
EASY0464 GML0176 GYM0145 GYM1437 GYM1644 GYM2314 STR114
EASY0465 GML0177 GYM0146 GYM1438 GYM1645 GYM2318 STR115
EASY0466 GML0186 GYM0147 GYM1439 GYM1646 GYM2319 STR201
EASY0467 GML0187 GYM0148 GYM1440 GYM1647 GYM2320 STR202
EASY0468 GML0188 GYM0149 GYM1441 GYM1648 GYM2321 STR203
EASY0469 GML0189 GYM0150 GYM1442 GYM1649 GYM2322 STR204
EASY0470 GML0190 GYM0151 GYM1443 GYM1650 GYM2323 STR205
EASY0471 GML0191 GYM0152 GYM1444 GYM1651 GYM2324 STR206
EASY0472 GML0196 GYM0153 GYM1445 GYM1652 GYM2325
EASY0473 GML0197 GYM0154 GYM1446 GYM1653 GYM2326
EASY0474 GML0206 GYM0155 GYM1447 GYM1654 GYM2327
EASY0475 GML0207 GYM0156 GYM1448 GYM1655 GYM2328
EASY0476 GML0208 GYM0157 GYM1449 GYM1656 GYM2329
EASY0477 GML0209 GYM0158 GYM1450 GYM1657 GYM2330

Դասական խնդիրների TODO ցուցակը.

EASY0057 EASY0345 EASY0755 GML0352 GYM0240 GYM1498 GYM2348
EASY0059 EASY0347 EASY0756 GML0363 GYM0243 GYM1509 GYM2355
EASY0065 EASY0348 EASY0757 GML0367 GYM0262 GYM1510 IF201
EASY0072 EASY0350 FOR205 GML0380 GYM0263 GYM1533 LIN510
EASY0073 EASY0486 FOR208 GML0400 GYM0282 GYM1543 LIN511
EASY0080 EASY0495 FOR211 GSPI75_4 GYM0283 GYM1558 LIN512
EASY0204 EASY0497 FOR212 GYM0087 GYM0305 GYM1574 LIN515
EASY0244 EASY0502 GML0003 GYM0092 GYM0307 GYM1821 OUT118
EASY0261 EASY0504 GML0022 GYM0105 GYM0309 GYM1823 STR111
EASY0262 EASY0506 GML0034 GYM0107 GYM0311 GYM2315 STR116
EASY0275 EASY0508 GML0058 GYM0114 GYM0312 GYM2317 STR207
EASY0276 EASY0606 GML0060 GYM0128 GYM0323 GYM2335 STR208
EASY0287 EASY0608 GML0178 GYM0218 GYM1289 GYM2342
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.