Problems

Լուծված դասական խնդիրների ցուցակը.

ASCII101 EASY0085 EASY0531 GYM0127 GYM1606 GYM1751 LIN105
ASCII102 EASY0102 EASY0532 GYM0128 GYM1607 GYM1752 LIN106
ASCII103 EASY0103 EASY0533 GYM0130 GYM1608 GYM1753 LIN107
ASCII104 EASY0104 EASY0534 GYM0131 GYM1609 GYM1754 LIN108
ASCII105 EASY0105 EASY0535 GYM0132 GYM1610 GYM1755 LIN109
ASCII106 EASY0106 EASY0536 GYM0133 GYM1611 GYM1756 LIN110
DIV101 EASY0107 EASY0537 GYM0134 GYM1612 GYM1757 LIN111
DIV102 EASY0108 GMC101 GYM0135 GYM1613 GYM1758 LIN112
DIV103 EASY0109 GMC102 GYM0136 GYM1614 GYM1759 LIN113
DIV104 EASY0110 GMC103 GYM0137 GYM1615 GYM1760 LIN114
DIV105 EASY0111 GML0001 GYM0138 GYM1616 GYM1761 LIN115
DIV106 EASY0112 GML0002 GYM0139 GYM1617 GYM1762 LIN116
DIV107 EASY0113 GML0004 GYM0140 GYM1618 GYM1763 LIN117
DIV108 EASY0114 GML0005 GYM0141 GYM1619 GYM1764 LIN118
DIV109 EASY0115 GML0021 GYM0142 GYM1620 GYM1765 LIN119
DIV110 EASY0116 GML0196 GYM0143 GYM1621 GYM1766 LIN120
DIV111 EASY0117 GML0351 GYM0144 GYM1622 GYM1767 LIN121
DIV112 EASY0176 GML0352 GYM0145 GYM1623 GYM1768 LIN122
DIV113 EASY0177 GML0354 GYM0146 GYM1624 GYM1769 LIN123
DIV114 EASY0178 GML0355 GYM0147 GYM1625 GYM1770 LIN124
DIV115 EASY0179 GML0359 GYM0148 GYM1626 GYM1771 LIN125
DIV116 EASY0180 GML0369 GYM0149 GYM1627 GYM1772 LIN126
DIV117 EASY0181 GML0370 GYM0150 GYM1628 GYM1773 LIN127
DIV118 EASY0208 GML0372 GYM0151 GYM1629 GYM1774 LIN128
DIV119 EASY0214 GML0373 GYM0152 GYM1630 GYM1775 LIN129
DIV120 EASY0215 GML0387 GYM0153 GYM1631 GYM1776 LIN130
DIV121 EASY0221 GML0388 GYM0154 GYM1632 GYM1777 LIN201
DIV122 EASY0222 GML0390 GYM0155 GYM1633 GYM1778 LIN202
DIV123 EASY0223 GML0391 GYM0156 GYM1634 GYM1779 LIN203
DIV124 EASY0224 GML0395 GYM0157 GYM1635 GYM1780 LIN204
DIV125 EASY0225 GML0405 GYM0158 GYM1636 GYM1781 LIN205
DIV126 EASY0226 GML0406 GYM0159 GYM1637 GYM1782 LIN206
DIV127 EASY0227 GML0408 GYM0160 GYM1638 GYM1783 LIN207
DIV131 EASY0228 GML0423 GYM0161 GYM1639 GYM1784 LIN208
DIV132 EASY0229 GML0424 GYM0162 GYM1640 GYM1785 LIN209
DIV133 EASY0231 GML0425 GYM0163 GYM1641 GYM1786 LIN210
DIV134 EASY0232 GML0426 GYM0164 GYM1642 GYM1787 LIN211
DIV135 EASY0233 GML0436 GYM0165 GYM1643 GYM1788 LIN212
DIV136 EASY0234 GML0437 GYM0166 GYM1644 GYM1789 LIN213
DIV137 EASY0235 GML0438 GYM0167 GYM1645 GYM1790 LIN214
DIV138 EASY0236 GML0451 GYM0168 GYM1646 GYM1791 LIN215
DIV139 EASY0237 GYM0001 GYM0169 GYM1647 GYM1792 LIN216
DIV140 EASY0238 GYM0002 GYM0170 GYM1648 GYM1793 LIN217
DIV141 EASY0245 GYM0003 GYM0171 GYM1649 GYM1794 LIN218
DIV142 EASY0254 GYM0016 GYM0172 GYM1650 GYM1795 LIN219
DIV143 EASY0255 GYM0017 GYM0173 GYM1651 GYM1796 LIN220
DIV144 EASY0256 GYM0018 GYM0174 GYM1652 GYM1797 LIN301
DIV145 EASY0381 GYM0019 GYM0175 GYM1653 GYM1798 LIN302
DIV146 EASY0382 GYM0020 GYM0176 GYM1654 GYM1799 LIN303
DIV147 EASY0383 GYM0021 GYM0177 GYM1655 GYM1800 LIN304
DIV148 EASY0384 GYM0022 GYM0178 GYM1656 GYM2301 LIN305
DIV149 EASY0385 GYM0023 GYM0179 GYM1657 GYM2306 LIN306
DIV150 EASY0386 GYM0031 GYM0180 GYM1658 GYM2307 LIN307
DIV151 EASY0387 GYM0032 GYM0181 GYM1659 GYM2308 LIN308
DIV152 EASY0388 GYM0033 GYM0182 GYM1660 GYM2309 LIN309
DIV153 EASY0389 GYM0034 GYM0183 GYM1661 GYM2311 LIN310
DIV154 EASY0390 GYM0035 GYM0184 GYM1662 GYM2313 LIN311
DIV155 EASY0391 GYM0036 GYM0185 GYM1663 GYM2318 LIN312
DIV156 EASY0392 GYM0037 GYM0186 GYM1664 GYM2319 LIN313
DIV157 EASY0393 GYM0038 GYM0187 GYM1665 GYM2320 LIN314
EASY0001 EASY0394 GYM0039 GYM0188 GYM1666 GYM2321 LIN315
EASY0002 EASY0395 GYM0040 GYM0189 GYM1667 GYM2322 LIN316
EASY0003 EASY0444 GYM0041 GYM0190 GYM1668 GYM2323 LIN317
EASY0004 EASY0451 GYM0042 GYM0191 GYM1669 GYM2324 LIN318
EASY0005 EASY0452 GYM0043 GYM0192 GYM1670 GYM2325 LIN319
EASY0006 EASY0453 GYM0044 GYM0193 GYM1671 GYM2326 LIN320
EASY0007 EASY0454 GYM0045 GYM0194 GYM1672 GYM2327 LIN321
EASY0008 EASY0455 GYM0046 GYM0195 GYM1673 GYM2328 LIN322
EASY0009 EASY0456 GYM0047 GYM0196 GYM1674 GYM2329 LIN323
EASY0010 EASY0457 GYM0048 GYM0197 GYM1675 GYM2330 LIN324
EASY0011 EASY0458 GYM0049 GYM0198 GYM1676 GYM2331 LIN325
EASY0012 EASY0459 GYM0050 GYM0199 GYM1677 GYM2332 LIN326
EASY0013 EASY0460 GYM0051 GYM0200 GYM1678 GYM2333 LIN327
EASY0014 EASY0461 GYM0052 GYM0201 GYM1679 GYM2334 LIN328
EASY0015 EASY0462 GYM0053 GYM0202 GYM1680 GYM2335 LIN329
EASY0016 EASY0463 GYM0054 GYM0203 GYM1681 GYM2336 LIN330
EASY0017 EASY0464 GYM0055 GYM0204 GYM1682 GYM2337 LIN401
EASY0018 EASY0465 GYM0056 GYM0205 GYM1683 GYM2338 LIN402
EASY0019 EASY0466 GYM0057 GYM0206 GYM1684 GYM2339 LIN403
EASY0020 EASY0467 GYM0058 GYM0207 GYM1685 GYM2340 LIN404
EASY0021 EASY0468 GYM0059 GYM0208 GYM1686 GYM2341 LIN405
EASY0022 EASY0469 GYM0060 GYM0209 GYM1687 GYM2501 LIN406
EASY0023 EASY0470 GYM0061 GYM0210 GYM1688 GYM2502 LIN407
EASY0024 EASY0471 GYM0062 GYM0211 GYM1689 GYM2503 LIN408
EASY0025 EASY0472 GYM0063 GYM0212 GYM1690 GYM2504 LIN409
EASY0026 EASY0473 GYM0064 GYM0213 GYM1691 GYM2505 LIN410
EASY0027 EASY0474 GYM0065 GYM0214 GYM1692 GYM2506 LIN411
EASY0028 EASY0475 GYM0066 GYM0215 GYM1693 GYM2507 LIN412
EASY0029 EASY0476 GYM0067 GYM0216 GYM1694 GYM2508 LIN413
EASY0030 EASY0477 GYM0068 GYM0217 GYM1695 GYM2509 LIN414
EASY0031 EASY0478 GYM0069 GYM0218 GYM1696 GYM2510 LIN415
EASY0032 EASY0479 GYM0070 GYM0219 GYM1697 GYM2511 LIN416
EASY0033 EASY0480 GYM0071 GYM0220 GYM1698 GYM2512 LIN417
EASY0034 EASY0481 GYM0072 GYM0221 GYM1699 GYM2601 LIN418
EASY0035 EASY0482 GYM0073 GYM0222 GYM1700 GYM2602 LIN419
EASY0036 EASY0483 GYM0074 GYM0223 GYM1701 GYM2603 LIN420
EASY0037 EASY0484 GYM0075 GYM0224 GYM1702 GYM2604 LIN421
EASY0038 EASY0485 GYM0076 GYM0225 GYM1703 GYM2605 LIN422
EASY0039 EASY0486 GYM0077 GYM0226 GYM1704 GYM2606 LIN423
EASY0040 EASY0487 GYM0078 GYM0227 GYM1705 GYM2607 LIN424
EASY0041 EASY0488 GYM0079 GYM0228 GYM1706 GYM2608 LIN425
EASY0042 EASY0489 GYM0080 GYM0229 GYM1707 GYM2609 LIN426
EASY0043 EASY0490 GYM0081 GYM0230 GYM1708 GYM2610 LIN427
EASY0044 EASY0491 GYM0082 GYM0231 GYM1709 GYM2611 LIN428
EASY0045 EASY0492 GYM0083 GYM0232 GYM1710 GYM2612 LIN429
EASY0046 EASY0493 GYM0084 GYM0233 GYM1711 GYM2613 LIN430
EASY0047 EASY0494 GYM0085 GYM0234 GYM1712 GYM2614 LIN501
EASY0048 EASY0495 GYM0086 GYM0235 GYM1713 GYM2615 LIN502
EASY0049 EASY0496 GYM0087 GYM0236 GYM1714 GYM2616 LIN503
EASY0050 EASY0497 GYM0088 GYM0237 GYM1715 GYM2617 LIN504
EASY0051 EASY0498 GYM0089 GYM0238 GYM1716 GYM2618 LIN507
EASY0052 EASY0499 GYM0090 GYM0240 GYM1717 GYM2619 LIN508
EASY0053 EASY0500 GYM0091 GYM0241 GYM1718 GYM2620 LIN509
EASY0054 EASY0501 GYM0092 GYM0242 GYM1719 IF101 LIN510
EASY0055 EASY0502 GYM0093 GYM0243 GYM1720 IF102 LIN511
EASY0056 EASY0503 GYM0094 GYM0246 GYM1721 IF103 LIN512
EASY0057 EASY0504 GYM0095 GYM0247 GYM1722 IF104 LIN513
EASY0058 EASY0505 GYM0096 GYM0248 GYM1723 IF105 LIN514
EASY0059 EASY0506 GYM0097 GYM0249 GYM1724 IF106 LIN516
EASY0060 EASY0507 GYM0098 GYM0250 GYM1725 IF107 LIN517
EASY0061 EASY0508 GYM0100 GYM0254 GYM1726 IF108 LIN518
EASY0062 EASY0509 GYM0101 GYM0255 GYM1727 IF109 LIN520
EASY0063 EASY0510 GYM0102 GYM0256 GYM1728 IF110 OUT101
EASY0064 EASY0511 GYM0103 GYM0257 GYM1730 IF111 OUT102
EASY0065 EASY0512 GYM0104 GYM0258 GYM1731 IF112 OUT103
EASY0066 EASY0513 GYM0105 GYM0259 GYM1732 IF113 OUT104
EASY0067 EASY0514 GYM0106 GYM0260 GYM1733 IF114 OUT105
EASY0068 EASY0515 GYM0107 GYM0261 GYM1734 IF115 OUT106
EASY0069 EASY0516 GYM0109 GYM0264 GYM1735 IF116 OUT107
EASY0070 EASY0517 GYM0110 GYM0265 GYM1737 IF117 OUT108
EASY0071 EASY0518 GYM0111 GYM0271 GYM1738 IF118 OUT109
EASY0072 EASY0519 GYM0113 GYM0272 GYM1739 IF119 OUT110
EASY0073 EASY0520 GYM0115 GYM0273 GYM1740 IF120 OUT111
EASY0074 EASY0521 GYM0116 GYM0274 GYM1741 IF121 OUT112
EASY0075 EASY0522 GYM0117 GYM0275 GYM1742 IF122 OUT113
EASY0076 EASY0523 GYM0118 GYM0276 GYM1743 IF123 OUT114
EASY0077 EASY0524 GYM0119 GYM0279 GYM1744 IF124 OUT115
EASY0078 EASY0525 GYM0120 GYM0280 GYM1745 IF125 OUT116
EASY0079 EASY0526 GYM0122 GYM1601 GYM1746 IF301 OUT117
EASY0080 EASY0527 GYM0123 GYM1602 GYM1747 LIN101 OUT119
EASY0082 EASY0528 GYM0124 GYM1603 GYM1748 LIN102 OUT120
EASY0083 EASY0529 GYM0125 GYM1604 GYM1749 LIN103 REC101
EASY0084 EASY0530 GYM0126 GYM1605 GYM1750 LIN104

Դասական խնդիրների TODO ցուցակը.

ALG0001 EASY0201 EASY0396 GYM0099 GYM0251 GYM2302 LIN515
EASY0081 EASY0202 GML0003 GYM0108 GYM0262 GYM2303 OIC1H18
EASY0101 EASY0209 GML0006 GYM0112 GYM0266 GYM2310 OUT118
EASY0118 EASY0210 GML0428 GYM0114 GYM0277 GYM2312
EASY0160 EASY0230 GML0429 GYM0121 GYM0301 GYM2342
EASY0161 EASY0244 GML0439 GYM0129 GYM1729 IF302
EASY0170 EASY0257 GYM0005 GYM0239 GYM1736 LIN505
EASY0182 EASY0258 GYM0024 GYM0244 GYM1821 LIN506
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.