Mane Nalbandyan Mane Nalbandyan

@manenalbandyan

Armenia, Gyumri

Institution: National Politechnic University of Armenia

Լուծումների պատմությունը
(առանց ձևավորումների տեքստ)

Problems

Լուծված դասական խնդիրների ցուցակը.

EASY0001 EASY0455 GML0171 GYM0126 GYM1448 GYM1638 GYM2344
EASY0002 EASY0456 GML0176 GYM0127 GYM1449 GYM1639 GYM2345
EASY0003 EASY0457 GML0186 GYM0128 GYM1450 GYM1640 IF101
EASY0004 EASY0458 GML0187 GYM0129 GYM1451 GYM1641 IF102
EASY0005 EASY0459 GML0188 GYM0130 GYM1452 GYM1642 IF103
EASY0006 EASY0460 GML0189 GYM0131 GYM1453 GYM1643 IF104
EASY0007 EASY0461 GML0191 GYM0132 GYM1454 GYM1644 IF105
EASY0008 EASY0462 GML0196 GYM0133 GYM1455 GYM1645 IF106
EASY0009 EASY0463 GML0197 GYM0134 GYM1456 GYM1646 IF107
EASY0010 EASY0464 GML0199 GYM0135 GYM1457 GYM1647 IF108
EASY0011 EASY0465 GML0206 GYM0136 GYM1458 GYM1648 IF109
EASY0012 EASY0466 GML0207 GYM0137 GYM1459 GYM1649 IF110
EASY0013 EASY0467 GML0208 GYM0138 GYM1460 GYM1650 IF111
EASY0014 EASY0468 GML0209 GYM0139 GYM1461 GYM1651 IF112
EASY0015 EASY0469 GML0211 GYM0140 GYM1462 GYM1652 IF113
EASY0016 EASY0470 GML0216 GYM0141 GYM1463 GYM1653 IF114
EASY0017 EASY0471 GML0217 GYM0142 GYM1464 GYM1654 IF115
EASY0018 EASY0472 GML0226 GYM0143 GYM1465 GYM1655 IF116
EASY0019 EASY0473 GML0227 GYM0144 GYM1466 GYM1656 IF117
EASY0020 EASY0474 GML0228 GYM0145 GYM1467 GYM1657 IF118
EASY0021 EASY0475 GML0229 GYM0146 GYM1468 GYM1658 IF119
EASY0022 EASY0476 GML0231 GYM0147 GYM1469 GYM1659 IF120
EASY0023 EASY0477 GML0266 GYM0148 GYM1470 GYM1660 IF121
EASY0024 EASY0478 GML0267 GYM0149 GYM1471 GYM1661 IF122
EASY0025 EASY0479 GML0269 GYM0150 GYM1472 GYM1662 IF123
EASY0026 EASY0480 GML0276 GYM0151 GYM1473 GYM1663 IF124
EASY0027 EASY0481 GML0277 GYM0152 GYM1474 GYM1664 IF125
EASY0028 EASY0482 GML0278 GYM0153 GYM1475 GYM1665 IF127
EASY0029 EASY0483 GML0279 GYM0154 GYM1476 GYM1666 IF128
EASY0030 EASY0484 GML0281 GYM0155 GYM1477 GYM1667 IF130
EASY0031 EASY0485 GML0286 GYM0156 GYM1478 GYM1668 IF202
EASY0032 EASY0487 GML0287 GYM0157 GYM1479 GYM1669 IF203
EASY0033 EASY0488 GML0289 GYM0158 GYM1480 GYM1670 IF204
EASY0034 EASY0489 GML0296 GYM0159 GYM1481 GYM1671 IF205
EASY0035 EASY0490 GML0297 GYM0160 GYM1482 GYM1672 IF206
EASY0036 EASY0491 GML0298 GYM0161 GYM1483 GYM1673 IF207
EASY0037 EASY0492 GML0299 GYM0162 GYM1484 GYM1674 IF208
EASY0038 EASY0493 GML0301 GYM0163 GYM1485 GYM1675 IF224
EASY0039 EASY0494 GML0352 GYM0164 GYM1486 GYM1676 IF225
EASY0040 EASY0495 GML0354 GYM0165 GYM1487 GYM1677 IF226
EASY0041 EASY0496 GML0361 GYM0166 GYM1488 GYM1678 IF228
EASY0201 EASY0497 GML0364 GYM0167 GYM1489 GYM1679 IF229
EASY0202 EASY0498 GML0369 GYM0168 GYM1490 GYM1680 IF301
EASY0203 EASY0499 GML0378 GYM0169 GYM1491 GYM1681 IF302
EASY0208 EASY0500 GML0379 GYM0170 GYM1492 GYM1682 IF303
EASY0209 EASY0501 GML0381 GYM0171 GYM1493 GYM1683 IF304
EASY0210 EASY0502 GML0385 GYM0172 GYM1494 GYM1684 IF305
EASY0214 EASY0503 GML0397 GYM0173 GYM1495 GYM1685 IF307
EASY0215 EASY0504 GML0398 GYM0174 GYM1496 GYM1686 IF308
EASY0221 EASY0510 GML0399 GYM0175 GYM1497 GYM1687 IF309
EASY0222 EASY0511 GML0400 GYM0226 GYM1499 GYM1688 IF310
EASY0223 EASY0601 GML0403 GYM0227 GYM1500 GYM1689 IF315
EASY0224 EASY0602 GML0405 GYM0228 GYM1501 GYM1690 IF316
EASY0225 EASY0603 GML0406 GYM0229 GYM1502 GYM1691 IF317
EASY0226 EASY0605 GML0408 GYM0230 GYM1503 GYM1692 IF318
EASY0227 EASY0606 GML0410 GYM0231 GYM1504 GYM1693 LIN201
EASY0228 EASY0607 GML0423 GYM0232 GYM1505 GYM1694 LIN202
EASY0229 EASY0608 GML0424 GYM0233 GYM1506 GYM1695 LIN203
EASY0230 EASY0609 GML0431 GYM0234 GYM1507 GYM1696 LIN204
EASY0231 EASY0610 GML0432 GYM0235 GYM1508 GYM1697 LIN205
EASY0232 EASY0611 GML0433 GYM0236 GYM1520 GYM1698 LIN206
EASY0233 EASY0612 GML0436 GYM0237 GYM1521 GYM1699 LIN207
EASY0234 EASY0613 GML0437 GYM0238 GYM1522 GYM1700 LIN208
EASY0235 EASY0614 GML0446 GYM0241 GYM1523 GYM1701 LIN209
EASY0236 EASY0615 GML0447 GYM0242 GYM1524 GYM1702 LIN210
EASY0238 EASY0616 GML0448 GYM0243 GYM1525 GYM1703 LIN211
EASY0301 EASY0617 GML0449 GYM0246 GYM1526 GYM1704 LIN212
EASY0302 EASY0618 GYM0001 GYM0301 GYM1527 GYM1705 LIN213
EASY0303 EASY0619 GYM0002 GYM0302 GYM1528 GYM1706 LIN214
EASY0304 EASY0620 GYM0003 GYM0303 GYM1529 GYM1707 LIN215
EASY0305 EASY0621 GYM0004 GYM0306 GYM1530 GYM1708 LIN216
EASY0306 EASY0622 GYM0016 GYM0308 GYM1531 GYM1709 LIN217
EASY0307 EASY0623 GYM0017 GYM0311 GYM1532 GYM1710 LIN218
EASY0308 EASY0624 GYM0018 GYM0313 GYM1534 GYM1711 LIN219
EASY0309 EASY0625 GYM0019 GYM0356 GYM1535 GYM1712 LIN220
EASY0310 EASY0626 GYM0020 GYM0365 GYM1536 GYM1713 LIN301
EASY0311 EASY0627 GYM0021 GYM0366 GYM1537 GYM1714 LIN302
EASY0312 EASY0628 GYM0022 GYM0368 GYM1538 GYM1715 LIN303
EASY0313 EASY0629 GYM0023 GYM0370 GYM1539 GYM1716 LIN304
EASY0314 EASY0630 GYM0031 GYM0420 GYM1540 GYM1717 LIN305
EASY0315 EASY0631 GYM0032 GYM0430 GYM1541 GYM1718 LIN306
EASY0316 EASY0632 GYM0033 GYM0701 GYM1542 GYM1720 LIN307
EASY0317 EASY0633 GYM0034 GYM0702 GYM1544 GYM1721 LIN308
EASY0318 EASY0634 GYM0035 GYM0703 GYM1545 GYM1722 LIN309
EASY0319 EASY0635 GYM0036 GYM0704 GYM1546 GYM1723 LIN310
EASY0320 EASY0636 GYM0037 GYM0705 GYM1547 GYM1724 LIN311
EASY0321 EASY0637 GYM0038 GYM0706 GYM1548 GYM1725 LIN312
EASY0322 EASY0638 GYM0039 GYM0707 GYM1549 GYM1726 LIN313
EASY0323 EASY0639 GYM0040 GYM0708 GYM1550 GYM1727 LIN314
EASY0324 EASY0640 GYM0041 GYM0709 GYM1551 GYM1728 LIN315
EASY0325 EASY0641 GYM0042 GYM0710 GYM1552 GYM1729 LIN316
EASY0326 EASY0642 GYM0043 GYM0711 GYM1553 GYM1730 LIN317
EASY0327 EASY0643 GYM0044 GYM0712 GYM1554 GYM1731 LIN318
EASY0328 EASY0644 GYM0045 GYM0713 GYM1555 GYM1732 LIN319
EASY0329 EASY0645 GYM0046 GYM0715 GYM1556 GYM1733 LIN320
EASY0330 EASY0646 GYM0047 GYM0717 GYM1557 GYM1734 LIN321
EASY0331 EASY0647 GYM0048 GYM0718 GYM1559 GYM1735 LIN322
EASY0332 EASY0648 GYM0049 GYM0719 GYM1560 GYM1736 LIN323
EASY0333 FOR101 GYM0050 GYM0720 GYM1561 GYM1737 LIN324
EASY0334 FOR102 GYM0051 GYM0721 GYM1562 GYM1738 LIN325
EASY0335 FOR103 GYM0052 GYM0722 GYM1563 GYM1739 LIN326
EASY0336 FOR104 GYM0053 GYM0723 GYM1564 GYM1740 LIN327
EASY0337 FOR105 GYM0054 GYM0724 GYM1565 GYM1741 LIN328
EASY0338 FOR106 GYM0055 GYM0725 GYM1566 GYM1742 LIN329
EASY0339 FOR107 GYM0056 GYM0726 GYM1567 GYM1743 LIN330
EASY0340 FOR108 GYM0057 GYM0727 GYM1568 GYM1744 LIN401
EASY0341 FOR109 GYM0058 GYM0728 GYM1569 GYM1745 LIN402
EASY0342 FOR110 GYM0059 GYM0729 GYM1570 GYM1746 LIN403
EASY0351 FOR111 GYM0060 GYM0730 GYM1571 GYM1747 LIN404
EASY0352 FOR112 GYM0061 GYM0731 GYM1572 GYM1748 LIN405
EASY0353 FOR113 GYM0062 GYM0732 GYM1573 GYM1749 LIN406
EASY0354 FOR114 GYM0063 GYM0733 GYM1575 GYM1750 LIN407
EASY0355 FOR115 GYM0064 GYM0734 GYM1576 GYM1751 LIN408
EASY0356 FOR116 GYM0065 GYM0735 GYM1577 GYM1752 LIN409
EASY0357 FOR117 GYM0066 GYM0736 GYM1578 GYM1753 LIN410
EASY0358 FOR118 GYM0067 GYM0737 GYM1579 GYM1754 LIN411
EASY0359 FOR119 GYM0068 GYM0738 GYM1580 GYM1755 LIN412
EASY0360 FOR120 GYM0069 GYM0739 GYM1581 GYM1756 LIN413
EASY0361 FOR121 GYM0070 GYM0740 GYM1582 GYM1757 LIN414
EASY0362 FOR122 GYM0071 GYM0741 GYM1583 GYM1758 LIN415
EASY0363 FOR123 GYM0072 GYM0742 GYM1584 GYM1759 LIN416
EASY0364 FOR124 GYM0073 GYM0743 GYM1585 GYM1760 LIN417
EASY0365 FOR125 GYM0074 GYM0744 GYM1586 GYM1801 LIN418
EASY0366 FOR126 GYM0075 GYM0769 GYM1587 GYM1802 LIN419
EASY0367 FOR127 GYM0076 GYM0772 GYM1588 GYM1803 LIN420
EASY0368 FOR128 GYM0077 GYM0773 GYM1589 GYM1804 LIN421
EASY0369 FOR130 GYM0078 GYM0777 GYM1590 GYM1805 LIN422
EASY0370 FOR132 GYM0079 GYM1401 GYM1591 GYM1806 LIN423
EASY0371 FOR133 GYM0080 GYM1402 GYM1592 GYM1807 LIN424
EASY0372 FOR135 GYM0081 GYM1403 GYM1593 GYM1808 LIN425
EASY0373 FOR136 GYM0082 GYM1404 GYM1594 GYM1809 LIN426
EASY0374 FOR137 GYM0083 GYM1405 GYM1595 GYM1810 LIN427
EASY0375 FOR142 GYM0084 GYM1406 GYM1596 GYM1811 LIN428
EASY0376 FOR143 GYM0085 GYM1407 GYM1597 GYM1813 LIN429
EASY0377 FOR144 GYM0086 GYM1408 GYM1598 GYM1814 LIN430
EASY0378 FOR145 GYM0087 GYM1409 GYM1599 GYM1837 LIN501
EASY0379 GMC101 GYM0088 GYM1410 GYM1600 GYM1838 LIN502
EASY0380 GMC102 GYM0089 GYM1411 GYM1601 GYM1839 LIN503
EASY0381 GMC103 GYM0090 GYM1412 GYM1602 GYM2301 OUT101
EASY0382 GMC104 GYM0091 GYM1413 GYM1603 GYM2302 OUT102
EASY0383 GML0001 GYM0092 GYM1414 GYM1604 GYM2303 OUT103
EASY0384 GML0011 GYM0093 GYM1415 GYM1605 GYM2304 OUT104
EASY0386 GML0012 GYM0094 GYM1416 GYM1606 GYM2305 OUT105
EASY0387 GML0013 GYM0095 GYM1417 GYM1607 GYM2306 OUT106
EASY0388 GML0015 GYM0096 GYM1418 GYM1608 GYM2307 OUT107
EASY0389 GML0016 GYM0097 GYM1419 GYM1609 GYM2308 OUT108
EASY0391 GML0031 GYM0098 GYM1420 GYM1610 GYM2309 OUT109
EASY0392 GML0046 GYM0099 GYM1421 GYM1611 GYM2311 OUT110
EASY0393 GML0047 GYM0100 GYM1422 GYM1612 GYM2312 OUT111
EASY0394 GML0049 GYM0101 GYM1423 GYM1613 GYM2313 OUT112
EASY0396 GML0056 GYM0102 GYM1424 GYM1614 GYM2314 OUT113
EASY0397 GML0057 GYM0103 GYM1425 GYM1615 GYM2318 OUT114
EASY0398 GML0059 GYM0104 GYM1426 GYM1616 GYM2319 OUT115
EASY0399 GML0066 GYM0105 GYM1427 GYM1617 GYM2320 OUT117
EASY0400 GML0069 GYM0106 GYM1428 GYM1618 GYM2321 OUT119
EASY0401 GML0076 GYM0107 GYM1429 GYM1619 GYM2322 OUT120
EASY0405 GML0077 GYM0108 GYM1430 GYM1620 GYM2323 STR101
EASY0410 GML0078 GYM0109 GYM1431 GYM1621 GYM2324 STR102
EASY0411 GML0079 GYM0110 GYM1432 GYM1622 GYM2325 STR103
EASY0412 GML0092 GYM0111 GYM1433 GYM1623 GYM2326 STR104
EASY0413 GML0136 GYM0112 GYM1434 GYM1624 GYM2327 STR105
EASY0414 GML0139 GYM0113 GYM1435 GYM1625 GYM2328 STR106
EASY0415 GML0146 GYM0114 GYM1436 GYM1626 GYM2329 STR107
EASY0416 GML0147 GYM0115 GYM1437 GYM1627 GYM2330 STR108
EASY0417 GML0148 GYM0116 GYM1438 GYM1628 GYM2331 STR109
EASY0418 GML0149 GYM0117 GYM1439 GYM1629 GYM2332 STR110
EASY0421 GML0151 GYM0118 GYM1440 GYM1630 GYM2333 STR201
EASY0422 GML0156 GYM0119 GYM1441 GYM1631 GYM2334 STR202
EASY0423 GML0157 GYM0120 GYM1442 GYM1632 GYM2336 STR203
EASY0424 GML0159 GYM0121 GYM1443 GYM1633 GYM2337 STR204
EASY0451 GML0166 GYM0122 GYM1444 GYM1634 GYM2338 STR205
EASY0452 GML0167 GYM0123 GYM1445 GYM1635 GYM2339 STR206
EASY0453 GML0168 GYM0124 GYM1446 GYM1636 GYM2340 STR209
EASY0454 GML0169 GYM0125 GYM1447 GYM1637 GYM2341

Դասական խնդիրների TODO ցուցակը.

EASY0042 EASY0390 GML0021 GML0438 GYM0405 GYM1815 IF227
EASY0043 EASY0395 GML0137 GYM0239 GYM0765 GYM1816 IF230
EASY0044 EASY0425 GML0158 GYM0240 GYM0770 GYM1840 IF311
EASY0047 EASY0486 GML0160 GYM0304 GYM1498 GYM1841 IF321
EASY0048 EASY0505 GML0177 GYM0307 GYM1509 GYM1842 OUT116
EASY0053 EASY0506 GML0190 GYM0312 GYM1512 GYM2310 STR111
EASY0129 EASY0512 GML0198 GYM0314 GYM1533 GYM2335 STR112
EASY0237 EASY0604 GML0351 GYM0316 GYM1543 GYM2346 STR113
EASY0244 EASY0649 GML0362 GYM0317 GYM1558 GYM2348 STR207
EASY0343 EASY0673 GML0370 GYM0338 GYM1574 GYM2349
EASY0346 GML0002 GML0380 GYM0357 GYM1719 IF129
EASY0385 GML0003 GML0411 GYM0372 GYM1812 IF209
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.