Sargsyan ARMEN

@armenjan1996

Armenia, gyumri

Institution: Gpmi

9561e7701240ad0dca7f

Լուծումների պատմությունը
(առանց ձևավորումների տեքստ)

Problems

Լուծված դասական խնդիրների ցուցակը.

AOISH016 EASY0308 EASY0566 GML0373 GYM0175 GYM1632 IF304
AOISH018 EASY0309 EASY0567 GML0374 GYM0176 GYM1633 IF305
AOISH019 EASY0310 EASY0568 GML0378 GYM0177 GYM1634 IF306
CF0002 EASY0311 EASY0569 GML0379 GYM0178 GYM1635 IF307
CHALL001 EASY0312 EASY0570 GML0387 GYM0179 GYM1636 IF308
CHALL006 EASY0313 EASY0571 GML0388 GYM0180 GYM1637 IF309
EASY0001 EASY0314 EASY0572 GML0389 GYM0181 GYM1638 IF310
EASY0002 EASY0315 EASY0573 GML0390 GYM0182 GYM1639 IF311
EASY0003 EASY0316 EASY0574 GML0391 GYM0183 GYM1640 IF312
EASY0004 EASY0317 EASY0575 GML0392 GYM0184 GYM1641 IF313
EASY0005 EASY0318 EASY0576 GML0397 GYM0185 GYM1642 IF314
EASY0006 EASY0319 EASY0577 GML0398 GYM0186 GYM1643 IF315
EASY0007 EASY0321 EASY0578 GML0405 GYM0187 GYM1644 IF316
EASY0008 EASY0322 EASY0579 GML0406 GYM0188 GYM1645 IF317
EASY0009 EASY0323 EASY0580 GML0407 GYM0189 GYM1646 IF318
EASY0010 EASY0324 EASY0581 GML0408 GYM0190 GYM1647 IF320
EASY0011 EASY0325 EASY0582 GML0409 GYM0191 GYM1648 IF321
EASY0012 EASY0326 EASY0583 GML0410 GYM0192 GYM1649 IF322
EASY0013 EASY0327 EASY0584 GML0411 GYM0193 GYM1650 IF323
EASY0014 EASY0328 EASY0585 GML0412 GYM0194 GYM1651 IF324
EASY0015 EASY0329 EASY0586 GML0413 GYM0195 GYM1652 IF325
EASY0016 EASY0330 EASY0587 GML0414 GYM0196 GYM1653 IF326
EASY0017 EASY0331 EASY0588 GML0415 GYM0197 GYM1654 IF327
EASY0018 EASY0332 EASY0589 GML0416 GYM0198 GYM1655 IF328
EASY0019 EASY0333 EASY0590 GML0423 GYM0199 GYM1656 IF329
EASY0020 EASY0334 EASY0591 GML0424 GYM0200 GYM1657 IF330
EASY0021 EASY0335 EASY0592 GML0425 GYM0201 GYM1658 LIN101
EASY0022 EASY0336 EASY0593 GML0426 GYM0202 GYM1659 LIN102
EASY0023 EASY0337 EASY0594 GML0427 GYM0203 GYM1660 LIN103
EASY0024 EASY0338 EASY0595 GML0431 GYM0204 GYM1661 LIN104
EASY0025 EASY0339 EASY0596 GML0432 GYM0205 GYM1662 LIN105
EASY0026 EASY0351 EASY0597 GML0436 GYM0206 GYM1663 LIN106
EASY0027 EASY0352 EASY0598 GML0437 GYM0207 GYM1664 LIN107
EASY0028 EASY0353 EASY0599 GML0438 GYM0208 GYM1665 LIN108
EASY0029 EASY0354 EASY0600 GML0439 GYM0209 GYM1666 LIN109
EASY0030 EASY0355 FOR101 GML0440 GYM0210 GYM1667 LIN110
EASY0031 EASY0356 FOR102 GML0446 GYM0211 GYM1668 LIN111
EASY0032 EASY0357 FOR103 GML0447 GYM0212 GYM1669 LIN112
EASY0033 EASY0358 FOR104 GML0451 GYM0213 GYM1670 LIN113
EASY0034 EASY0359 FOR105 GSPI75_3 GYM0214 GYM1671 LIN114
EASY0035 EASY0360 FOR106 GYM0001 GYM0215 GYM1672 LIN115
EASY0036 EASY0361 FOR107 GYM0002 GYM0216 GYM1673 LIN116
EASY0037 EASY0362 FOR108 GYM0003 GYM0217 GYM1674 LIN117
EASY0038 EASY0363 FOR109 GYM0005 GYM0218 GYM1675 LIN118
EASY0039 EASY0364 FOR110 GYM0016 GYM0219 GYM1676 LIN119
EASY0040 EASY0365 FOR111 GYM0017 GYM0220 GYM1677 LIN120
EASY0041 EASY0366 FOR112 GYM0018 GYM0221 GYM1678 LIN121
EASY0042 EASY0367 FOR113 GYM0019 GYM0222 GYM1679 LIN122
EASY0043 EASY0368 FOR114 GYM0020 GYM0223 GYM1680 LIN123
EASY0044 EASY0369 FOR115 GYM0021 GYM0224 GYM1681 LIN124
EASY0045 EASY0370 FOR116 GYM0022 GYM0225 GYM1682 LIN125
EASY0046 EASY0371 FOR117 GYM0023 GYM0226 GYM1683 LIN126
EASY0047 EASY0372 FOR118 GYM0024 GYM0227 GYM1684 LIN127
EASY0048 EASY0373 FOR119 GYM0025 GYM0228 GYM1685 LIN128
EASY0049 EASY0374 FOR120 GYM0026 GYM0229 GYM1686 LIN129
EASY0050 EASY0377 FOR121 GYM0027 GYM0230 GYM1687 LIN130
EASY0051 EASY0378 FOR122 GYM0028 GYM0231 GYM1688 LIN201
EASY0052 EASY0379 FOR123 GYM0029 GYM0232 GYM1689 LIN202
EASY0053 EASY0380 FOR124 GYM0030 GYM0233 GYM1690 LIN203
EASY0054 EASY0381 FOR125 GYM0031 GYM0234 GYM1691 LIN204
EASY0055 EASY0382 FOR126 GYM0032 GYM0235 GYM1692 LIN205
EASY0056 EASY0383 FOR127 GYM0033 GYM0236 GYM1693 LIN206
EASY0057 EASY0384 FOR128 GYM0034 GYM0237 GYM1694 LIN207
EASY0058 EASY0386 FOR129 GYM0035 GYM0238 GYM1695 LIN208
EASY0059 EASY0387 FOR130 GYM0036 GYM0239 GYM1696 LIN209
EASY0060 EASY0388 FOR131 GYM0037 GYM0240 GYM1697 LIN210
EASY0061 EASY0389 FOR132 GYM0038 GYM0241 GYM1698 LIN211
EASY0062 EASY0391 FOR133 GYM0039 GYM0242 GYM1699 LIN212
EASY0063 EASY0392 FOR134 GYM0040 GYM0243 GYM1700 LIN213
EASY0064 EASY0393 FOR135 GYM0041 GYM0246 GYM1701 LIN214
EASY0065 EASY0394 FOR136 GYM0042 GYM0247 GYM1702 LIN215
EASY0066 EASY0396 FOR137 GYM0043 GYM0248 GYM1703 LIN216
EASY0067 EASY0397 FOR138 GYM0044 GYM0249 GYM1704 LIN217
EASY0068 EASY0398 FOR139 GYM0045 GYM0250 GYM1705 LIN218
EASY0069 EASY0399 FOR140 GYM0046 GYM0254 GYM1706 LIN219
EASY0070 EASY0401 FOR141 GYM0047 GYM0255 GYM1707 LIN220
EASY0071 EASY0402 FOR142 GYM0048 GYM0256 GYM1708 LIN301
EASY0072 EASY0403 FOR143 GYM0049 GYM0257 GYM1709 LIN302
EASY0073 EASY0404 FOR144 GYM0050 GYM0258 GYM1710 LIN303
EASY0074 EASY0406 FOR145 GYM0051 GYM0259 GYM1711 LIN304
EASY0075 EASY0407 FOR201 GYM0052 GYM0260 GYM1712 LIN305
EASY0076 EASY0408 FOR202 GYM0053 GYM0261 GYM1713 LIN306
EASY0077 EASY0409 FOR203 GYM0054 GYM0262 GYM1714 LIN307
EASY0078 EASY0411 FOR204 GYM0055 GYM0263 GYM1715 LIN308
EASY0079 EASY0412 FOR205 GYM0056 GYM0264 GYM1716 LIN309
EASY0080 EASY0413 FOR206 GYM0057 GYM0265 GYM1717 LIN310
EASY0081 EASY0414 FOR209 GYM0058 GYM0271 GYM1718 LIN311
EASY0082 EASY0419 FOR210 GYM0059 GYM0272 GYM1719 LIN312
EASY0083 EASY0451 FOR211 GYM0060 GYM0273 GYM1720 LIN313
EASY0084 EASY0452 FOR213 GYM0061 GYM0274 GYM1721 LIN314
EASY0085 EASY0453 FOR214 GYM0062 GYM0275 GYM1722 LIN315
EASY0086 EASY0454 FOR215 GYM0063 GYM0276 GYM1723 LIN316
EASY0087 EASY0455 FOR219 GYM0064 GYM0277 GYM1724 LIN317
EASY0088 EASY0456 FOR220 GYM0065 GYM0278 GYM1725 LIN318
EASY0089 EASY0457 GMC101 GYM0066 GYM0279 GYM1726 LIN319
EASY0090 EASY0458 GMC102 GYM0067 GYM0280 GYM1727 LIN320
EASY0101 EASY0459 GMC103 GYM0068 GYM0301 GYM1728 LIN321
EASY0102 EASY0460 GML0001 GYM0069 GYM0302 GYM1729 LIN322
EASY0103 EASY0461 GML0002 GYM0070 GYM0303 GYM1730 LIN323
EASY0104 EASY0462 GML0003 GYM0071 GYM0304 GYM1731 LIN324
EASY0105 EASY0463 GML0004 GYM0072 GYM0305 GYM1732 LIN325
EASY0106 EASY0464 GML0005 GYM0073 GYM0306 GYM1733 LIN326
EASY0107 EASY0465 GML0006 GYM0074 GYM0307 GYM1734 LIN327
EASY0108 EASY0466 GML0011 GYM0075 GYM0308 GYM1735 LIN328
EASY0109 EASY0467 GML0012 GYM0076 GYM0309 GYM1736 LIN329
EASY0110 EASY0468 GML0013 GYM0077 GYM0310 GYM1737 LIN330
EASY0111 EASY0469 GML0014 GYM0078 GYM0311 GYM1738 LIN401
EASY0112 EASY0470 GML0015 GYM0079 GYM0312 GYM1739 LIN402
EASY0113 EASY0471 GML0016 GYM0080 GYM0313 GYM1740 LIN403
EASY0114 EASY0472 GML0019 GYM0081 GYM0314 GYM1741 LIN404
EASY0115 EASY0473 GML0020 GYM0082 GYM0315 GYM1742 LIN405
EASY0116 EASY0474 GML0021 GYM0083 GYM0316 GYM1743 LIN406
EASY0117 EASY0475 GML0022 GYM0084 GYM0317 GYM1744 LIN407
EASY0118 EASY0476 GML0023 GYM0085 GYM0318 GYM1745 LIN408
EASY0120 EASY0477 GML0024 GYM0086 GYM0319 GYM1746 LIN409
EASY0121 EASY0478 GML0025 GYM0087 GYM0320 GYM1747 LIN410
EASY0122 EASY0479 GML0026 GYM0088 GYM0321 GYM1748 LIN411
EASY0123 EASY0480 GML0031 GYM0089 GYM0322 GYM1749 LIN412
EASY0124 EASY0481 GML0039 GYM0090 GYM0323 GYM1750 LIN413
EASY0125 EASY0482 GML0046 GYM0091 GYM0324 GYM1751 LIN414
EASY0126 EASY0483 GML0047 GYM0092 GYM0325 GYM1752 LIN415
EASY0127 EASY0484 GML0048 GYM0093 GYM0326 GYM1753 LIN416
EASY0128 EASY0485 GML0049 GYM0094 GYM0327 GYM1754 LIN417
EASY0129 EASY0486 GML0050 GYM0095 GYM0328 GYM1755 LIN418
EASY0130 EASY0487 GML0051 GYM0096 GYM0329 GYM1756 LIN419
EASY0131 EASY0488 GML0056 GYM0097 GYM0331 GYM1757 LIN420
EASY0132 EASY0489 GML0057 GYM0098 GYM0333 GYM1758 LIN421
EASY0133 EASY0490 GML0066 GYM0099 GYM0336 GYM1759 LIN422
EASY0134 EASY0491 GML0067 GYM0100 GYM0337 GYM1760 LIN423
EASY0135 EASY0492 GML0068 GYM0101 GYM0338 GYM1761 LIN424
EASY0137 EASY0493 GML0069 GYM0102 GYM0339 GYM1762 LIN425
EASY0138 EASY0494 GML0070 GYM0103 GYM0551 GYM1763 LIN426
EASY0139 EASY0495 GML0071 GYM0104 GYM0552 GYM1764 LIN427
EASY0140 EASY0496 GML0076 GYM0105 GYM0553 GYM1765 LIN428
EASY0142 EASY0497 GML0077 GYM0106 GYM0554 GYM1766 LIN429
EASY0143 EASY0498 GML0136 GYM0107 GYM0555 GYM1767 LIN430
EASY0201 EASY0499 GML0137 GYM0108 GYM0556 GYM1768 LIN501
EASY0202 EASY0500 GML0138 GYM0109 GYM0557 GYM1769 LIN502
EASY0203 EASY0501 GML0139 GYM0110 GYM0558 GYM1770 LIN503
EASY0204 EASY0502 GML0140 GYM0111 GYM0559 GYM1771 LIN504
EASY0205 EASY0503 GML0141 GYM0112 GYM0560 IF101 LIN505
EASY0206 EASY0504 GML0146 GYM0113 GYM0561 IF102 LIN506
EASY0207 EASY0505 GML0147 GYM0114 GYM0562 IF103 LIN507
EASY0208 EASY0506 GML0156 GYM0115 GYM0563 IF104 LIN508
EASY0209 EASY0507 GML0157 GYM0116 GYM0564 IF105 LIN509
EASY0210 EASY0508 GML0158 GYM0117 GYM0565 IF106 LIN510
EASY0214 EASY0509 GML0159 GYM0118 GYM0566 IF107 LIN511
EASY0215 EASY0510 GML0160 GYM0119 GYM0567 IF108 LIN512
EASY0221 EASY0511 GML0161 GYM0120 GYM0568 IF109 LIN513
EASY0222 EASY0512 GML0166 GYM0121 GYM0569 IF110 LIN514
EASY0223 EASY0513 GML0167 GYM0122 GYM0570 IF111 LIN515
EASY0224 EASY0514 GML0176 GYM0123 GYM0571 IF112 LIN516
EASY0225 EASY0515 GML0177 GYM0124 GYM0601 IF113 LIN517
EASY0226 EASY0516 GML0178 GYM0125 GYM0602 IF114 LIN518
EASY0227 EASY0517 GML0179 GYM0126 GYM0603 IF115 LIN519
EASY0228 EASY0518 GML0180 GYM0127 GYM0607 IF116 LIN520
EASY0229 EASY0519 GML0181 GYM0128 GYM0608 IF117 LINA0001
EASY0230 EASY0520 GML0186 GYM0129 GYM0609 IF118 LINA0002
EASY0231 EASY0521 GML0187 GYM0130 GYM0610 IF119 LINA0003
EASY0232 EASY0522 GML0196 GYM0131 GYM0611 IF120 LINA0004
EASY0233 EASY0523 GML0197 GYM0132 GYM0612 IF121 LINA0006
EASY0234 EASY0524 GML0198 GYM0133 GYM0619 IF122 LINA0007
EASY0235 EASY0525 GML0199 GYM0134 GYM0621 IF123 LINA0008
EASY0236 EASY0526 GML0200 GYM0135 GYM0622 IF124 LINA0009
EASY0237 EASY0527 GML0201 GYM0136 GYM0623 IF125 LINA0011
EASY0238 EASY0528 GML0206 GYM0137 GYM0624 IF126 LINA0013
EASY0244 EASY0529 GML0207 GYM0138 GYM0625 IF127 LINA0018
EASY0245 EASY0530 GML0216 GYM0139 GYM0626 IF128 LINA0023
EASY0246 EASY0531 GML0217 GYM0140 GYM0627 IF129 LINA0024
EASY0247 EASY0532 GML0218 GYM0141 GYM0628 IF130 LINA0025
EASY0248 EASY0533 GML0219 GYM0142 GYM0629 IF201 LINA0031
EASY0254 EASY0534 GML0220 GYM0143 GYM0630 IF202 M2010F0
EASY0255 EASY0535 GML0221 GYM0144 GYM0701 IF203 M2010H22
EASY0256 EASY0536 GML0226 GYM0145 GYM1601 IF204 M2010H23
EASY0257 EASY0537 GML0227 GYM0146 GYM1602 IF205 M2010H33
EASY0258 EASY0538 GML0266 GYM0147 GYM1603 IF206 M2010H37
EASY0259 EASY0539 GML0267 GYM0148 GYM1604 IF207 NUMB0001
EASY0260 EASY0540 GML0268 GYM0149 GYM1605 IF208 NUMB0002
EASY0261 EASY0541 GML0269 GYM0150 GYM1606 IF209 OIC1H04
EASY0262 EASY0542 GML0270 GYM0151 GYM1607 IF210 OIC1H10
EASY0263 EASY0543 GML0271 GYM0152 GYM1609 IF211 OIC1H16
EASY0264 EASY0544 GML0276 GYM0153 GYM1610 IF212 OUT101
EASY0265 EASY0545 GML0277 GYM0154 GYM1611 IF213 OUT102
EASY0272 EASY0546 GML0286 GYM0155 GYM1612 IF214 OUT103
EASY0273 EASY0547 GML0287 GYM0156 GYM1613 IF215 OUT104
EASY0274 EASY0548 GML0288 GYM0157 GYM1614 IF216 OUT105
EASY0275 EASY0549 GML0289 GYM0158 GYM1615 IF217 OUT106
EASY0276 EASY0550 GML0290 GYM0159 GYM1616 IF218 OUT107
EASY0277 EASY0551 GML0291 GYM0160 GYM1617 IF219 OUT108
EASY0278 EASY0552 GML0296 GYM0161 GYM1618 IF220 OUT109
EASY0279 EASY0553 GML0297 GYM0162 GYM1619 IF221 OUT110
EASY0280 EASY0554 GML0351 GYM0163 GYM1620 IF222 OUT111
EASY0286 EASY0555 GML0352 GYM0164 GYM1621 IF223 OUT112
EASY0287 EASY0556 GML0353 GYM0165 GYM1622 IF224 OUT113
EASY0288 EASY0557 GML0354 GYM0166 GYM1623 IF225 OUT114
EASY0289 EASY0558 GML0355 GYM0167 GYM1624 IF226 OUT115
EASY0301 EASY0559 GML0356 GYM0168 GYM1625 IF227 OUT116
EASY0302 EASY0560 GML0361 GYM0169 GYM1626 IF228 OUT117
EASY0303 EASY0561 GML0362 GYM0170 GYM1627 IF229 OUT118
EASY0304 EASY0562 GML0369 GYM0171 GYM1628 IF230 OUT119
EASY0305 EASY0563 GML0370 GYM0172 GYM1629 IF301 OUT120
EASY0306 EASY0564 GML0371 GYM0173 GYM1630 IF302 SC10_04
EASY0307 EASY0565 GML0372 GYM0174 GYM1631 IF303 SC10_27

Դասական խնդիրների TODO ցուցակը.

ALG0007 EASY0119 EASY0405 GMC502 GYM0252 GYM0401 LINA0014
AOISH013 EASY0136 EASY0415 GMC506 GYM0266 GYM0572 M2010F1
ARXIM017 EASY0141 EASY0420 GMC804 GYM0267 GYM0576 NUMB0003
CF0001 EASY0320 EASY0421 GMC805 GYM0269 GYM0631 OIC1F02
CF0008 EASY0340 FOR207 GML0032 GYM0270 GYM0702 OIC1H17
CF0010 EASY0375 FOR208 GSPI75_1 GYM0286 GYM0703 OIC1H19
CHALL005 EASY0385 FOR212 GSPI75_5 GYM0290 GYM0801
CHALL008 EASY0390 FOR216 GYM0244 GYM0330 GYM1608
CHALL009 EASY0395 FOR217 GYM0245 GYM0332 LINA0005
DIV101 EASY0400 GMC1304 GYM0251 GYM0335 LINA0012
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.