Arpine Khachatryan

@ardrakon00

Armenia, Gyumri

Institution: NPUA GB

Լուծումների պատմությունը
(առանց ձևավորումների տեքստ)

Problems

Լուծված դասական խնդիրների ցուցակը.

AOISH014 EASY0339 GML0138 GYM0189 GYM1626 GYM1926 GYM2115
AOISH016 EASY0340 GML0139 GYM0190 GYM1627 GYM1927 GYM2116
AOISH018 EASY0341 GML0146 GYM0191 GYM1628 GYM1928 GYM2117
AOISH019 EASY0343 GML0147 GYM0192 GYM1629 GYM1929 GYM2118
EASY0001 EASY0344 GML0148 GYM0193 GYM1630 GYM1930 GYM2119
EASY0002 EASY0351 GML0149 GYM0194 GYM1631 GYM1931 GYM2120
EASY0003 EASY0352 GML0150 GYM0195 GYM1632 GYM1932 GYM2121
EASY0004 EASY0353 GML0151 GYM0196 GYM1633 GYM1933 GYM2122
EASY0005 EASY0354 GML0154 GYM0197 GYM1634 GYM1934 GYM2123
EASY0006 EASY0355 GML0156 GYM0198 GYM1635 GYM1935 GYM2124
EASY0007 EASY0356 GML0158 GYM0199 GYM1636 GYM1936 GYM2125
EASY0008 EASY0357 GML0159 GYM0200 GYM1637 GYM1937 GYM2126
EASY0009 EASY0358 GML0166 GYM0201 GYM1638 GYM1938 GYM2127
EASY0010 EASY0359 GML0167 GYM0202 GYM1639 GYM1939 GYM2128
EASY0011 EASY0360 GML0168 GYM0203 GYM1640 GYM1940 GYM2129
EASY0012 EASY0361 GML0170 GYM0204 GYM1641 GYM1941 GYM2130
EASY0013 EASY0362 GML0171 GYM0205 GYM1642 GYM1942 GYM2131
EASY0014 EASY0363 GML0174 GYM0206 GYM1643 GYM1943 GYM2132
EASY0015 EASY0364 GML0178 GYM0207 GYM1644 GYM1944 GYM2133
EASY0016 EASY0365 GML0179 GYM0208 GYM1645 GYM1945 GYM2134
EASY0017 EASY0366 GML0186 GYM0209 GYM1646 GYM1946 GYM2135
EASY0018 EASY0367 GML0187 GYM0210 GYM1647 GYM1947 GYM2136
EASY0019 EASY0368 GML0188 GYM0211 GYM1648 GYM1948 GYM2137
EASY0020 EASY0369 GML0189 GYM0212 GYM1649 GYM1949 GYM2138
EASY0021 EASY0370 GML0190 GYM0213 GYM1650 GYM1950 GYM2139
EASY0022 EASY0371 GML0191 GYM0214 GYM1651 GYM1951 GYM2140
EASY0023 EASY0372 GML0196 GYM0215 GYM1653 GYM1952 GYM2141
EASY0024 EASY0373 GML0198 GYM0216 GYM1654 GYM1953 GYM2142
EASY0025 EASY0374 GML0199 GYM0217 GYM1655 GYM1954 GYM2143
EASY0026 EASY0375 GML0206 GYM0218 GYM1656 GYM1955 GYM2144
EASY0027 EASY0376 GML0207 GYM0219 GYM1657 GYM1956 GYM2145
EASY0028 EASY0377 GML0208 GYM0220 GYM1658 GYM1957 GYM2146
EASY0029 EASY0378 GML0209 GYM0221 GYM1659 GYM1958 GYM2147
EASY0030 EASY0379 GML0211 GYM0222 GYM1660 GYM1959 GYM2148
EASY0031 EASY0380 GML0218 GYM0223 GYM1661 GYM1960 GYM2149
EASY0032 EASY0381 GML0219 GYM0224 GYM1662 GYM1961 GYM2150
EASY0033 EASY0382 GML0226 GYM0225 GYM1663 GYM1962 GYM2151
EASY0034 EASY0383 GML0227 GYM0226 GYM1664 GYM1963 GYM2152
EASY0035 EASY0384 GML0228 GYM0227 GYM1665 GYM1964 GYM2153
EASY0036 EASY0385 GML0229 GYM0228 GYM1666 GYM1965 GYM2154
EASY0037 EASY0386 GML0231 GYM0229 GYM1667 GYM1966 GYM2155
EASY0038 EASY0387 GML0268 GYM0230 GYM1668 GYM1967 GYM2156
EASY0039 EASY0388 GML0269 GYM0231 GYM1669 GYM1968 GYM2157
EASY0040 EASY0389 GML0276 GYM0232 GYM1670 GYM1969 GYM2158
EASY0041 EASY0390 GML0277 GYM0233 GYM1671 GYM1970 GYM2159
EASY0042 EASY0391 GML0278 GYM0234 GYM1672 GYM1971 GYM2160
EASY0043 EASY0392 GML0279 GYM0235 GYM1673 GYM1972 GYM2161
EASY0044 EASY0393 GML0281 GYM0236 GYM1674 GYM1973 GYM2162
EASY0045 EASY0394 GML0286 GYM0237 GYM1675 GYM1974 GYM2163
EASY0046 EASY0395 GML0288 GYM0238 GYM1676 GYM1975 GYM2164
EASY0047 EASY0396 GML0289 GYM0239 GYM1677 GYM1976 GYM2165
EASY0048 EASY0397 GML0296 GYM0241 GYM1678 GYM1977 GYM2166
EASY0049 EASY0398 GML0297 GYM0242 GYM1679 GYM1978 GYM2167
EASY0050 EASY0399 GML0298 GYM0243 GYM1680 GYM1979 GYM2168
EASY0051 EASY0400 GML0301 GYM0244 GYM1681 GYM1980 GYM2169
EASY0052 EASY0401 GML0352 GYM0245 GYM1682 GYM1981 GYM2170
EASY0053 EASY0402 GML0353 GYM0246 GYM1683 GYM1982 GYM2201
EASY0054 EASY0403 GML0354 GYM0247 GYM1684 GYM1983 GYM2202
EASY0055 EASY0404 GML0361 GYM0248 GYM1801 GYM1984 GYM2261
EASY0056 EASY0405 GML0362 GYM0249 GYM1802 GYM1985 GYM2262
EASY0057 EASY0406 GML0364 GYM0250 GYM1803 GYM1986 GYM2263
EASY0058 EASY0407 GML0367 GYM0251 GYM1804 GYM1987 GYM2264
EASY0059 EASY0408 GML0370 GYM0252 GYM1805 GYM1991 GYM2265
EASY0060 EASY0409 GML0371 GYM0253 GYM1806 GYM1992 GYM2266
EASY0061 EASY0410 GML0372 GYM0254 GYM1807 GYM1993 GYM2267
EASY0062 EASY0411 GML0379 GYM0255 GYM1808 GYM1994 GYM2268
EASY0063 EASY0412 GML0381 GYM0256 GYM1809 GYM1995 GYM2269
EASY0064 EASY0413 GML0382 GYM0257 GYM1810 GYM1996 GYM2270
EASY0065 EASY0414 GML0385 GYM0258 GYM1811 GYM1997 GYM2271
EASY0066 EASY0415 GML0387 GYM0259 GYM1812 GYM1998 GYM2272
EASY0067 EASY0416 GML0388 GYM0260 GYM1813 GYM1999 GYM2273
EASY0068 EASY0417 GML0389 GYM0261 GYM1814 GYM2000 GYM2274
EASY0069 EASY0418 GML0390 GYM0262 GYM1815 GYM2001 GYM2275
EASY0070 EASY0419 GML0398 GYM0263 GYM1816 GYM2002 GYM2276
EASY0071 EASY0451 GML0399 GYM0264 GYM1817 GYM2003 GYM2277
EASY0072 EASY0452 GML0400 GYM0265 GYM1818 GYM2004 GYM2278
EASY0073 EASY0453 GML0403 GYM0271 GYM1819 GYM2005 GYM2281
EASY0074 EASY0454 GML0405 GYM0272 GYM1820 GYM2006 GYM2282
EASY0075 EASY0455 GML0407 GYM0273 GYM1822 GYM2007 GYM2283
EASY0076 EASY0456 GML0408 GYM0274 GYM1823 GYM2008 GYM2284
EASY0077 EASY0457 GML0409 GYM0275 GYM1824 GYM2009 GYM2285
EASY0078 EASY0458 GML0410 GYM0276 GYM1826 GYM2010 GYM2286
EASY0079 EASY0459 GML0422 GYM0277 GYM1827 GYM2011 GYM2287
EASY0080 EASY0460 GML0424 GYM0278 GYM1828 GYM2012 GYM2288
EASY0081 EASY0461 GML0431 GYM0279 GYM1831 GYM2013 GYM2289
EASY0082 EASY0462 GML0432 GYM0280 GYM1832 GYM2014 GYM2290
EASY0083 EASY0463 GML0433 GYM0301 GYM1833 GYM2015 GYM2291
EASY0084 EASY0464 GML0434 GYM0302 GYM1834 GYM2016 GYM2292
EASY0085 EASY0465 GML0436 GYM0303 GYM1836 GYM2017 GYM2293
EASY0086 EASY0466 GML0437 GYM0304 GYM1837 GYM2018 GYM2294
EASY0087 EASY0477 GML0446 GYM0306 GYM1838 GYM2019 GYM2295
EASY0201 EASY0484 GML0447 GYM0307 GYM1839 GYM2020 GYM2296
EASY0202 EASY0500 GML0448 GYM0308 GYM1840 GYM2021 GYM2297
EASY0203 EASY0501 GML0449 GYM0311 GYM1841 GYM2022 GYM2298
EASY0208 EASY0514 GSPI75_4 GYM0312 GYM1842 GYM2023 GYM2301
EASY0209 EASY0520 GYM0016 GYM0313 GYM1843 GYM2024 GYM2302
EASY0210 EASY0522 GYM0017 GYM0701 GYM1844 GYM2025 GYM2303
EASY0214 EASY0525 GYM0018 GYM0702 GYM1845 GYM2026 GYM2304
EASY0215 EASY0528 GYM0019 GYM0703 GYM1846 GYM2027 GYM2305
EASY0221 FOR101 GYM0020 GYM0704 GYM1847 GYM2028 GYM2306
EASY0222 FOR102 GYM0021 GYM0705 GYM1848 GYM2029 GYM2307
EASY0223 FOR103 GYM0022 GYM0706 GYM1849 GYM2030 GYM2308
EASY0224 FOR104 GYM0023 GYM0707 GYM1850 GYM2031 GYM2309
EASY0225 FOR105 GYM0031 GYM0708 GYM1851 GYM2032 GYM2310
EASY0226 FOR106 GYM0032 GYM0709 GYM1852 GYM2033 GYM2315
EASY0227 FOR107 GYM0033 GYM0710 GYM1853 GYM2034 GYM2318
EASY0228 FOR108 GYM0034 GYM0711 GYM1854 GYM2035 IF102
EASY0229 FOR109 GYM0035 GYM0712 GYM1855 GYM2036 IF103
EASY0230 FOR110 GYM0036 GYM0713 GYM1856 GYM2037 IF104
EASY0231 FOR111 GYM0037 GYM0714 GYM1857 GYM2041 LIN315
EASY0232 FOR112 GYM0038 GYM0715 GYM1858 GYM2042 LIN318
EASY0233 FOR125 GYM0039 GYM0716 GYM1859 GYM2043 M2010F0
EASY0234 FOR129 GYM0040 GYM0717 GYM1860 GYM2044 M2010F2
EASY0235 FOR130 GYM0041 GYM0718 GYM1861 GYM2046 M2010H22
EASY0236 FOR131 GYM0042 GYM0719 GYM1862 GYM2047 M2010H23
EASY0237 FOR132 GYM0043 GYM0720 GYM1863 GYM2048 M2010H33
EASY0238 FOR133 GYM0044 GYM0721 GYM1864 GYM2049 M2010H37
EASY0244 FOR134 GYM0045 GYM0722 GYM1865 GYM2050 M2010H_4
EASY0245 FOR135 GYM0046 GYM0723 GYM1866 GYM2051 OIC1H04
EASY0254 FOR136 GYM0047 GYM0724 GYM1867 GYM2052 OIC1H10
EASY0255 FOR137 GYM0048 GYM0725 GYM1868 GYM2054 OIC1H16
EASY0256 FOR138 GYM0049 GYM0726 GYM1869 GYM2056 OIC1H19
EASY0257 FOR201 GYM0050 GYM1145 GYM1870 GYM2057 OUT101
EASY0258 FOR202 GYM0051 GYM1401 GYM1871 GYM2058 OUT102
EASY0259 FOR203 GYM0052 GYM1402 GYM1872 GYM2059 OUT103
EASY0260 FOR204 GYM0053 GYM1403 GYM1873 GYM2060 OUT104
EASY0261 FOR205 GYM0054 GYM1404 GYM1874 GYM2061 OUT105
EASY0263 FOR206 GYM0055 GYM1405 GYM1875 GYM2062 OUT106
EASY0272 FOR207 GYM0056 GYM1406 GYM1876 GYM2064 OUT107
EASY0273 FOR208 GYM0057 GYM1407 GYM1877 GYM2066 OUT108
EASY0274 FOR209 GYM0058 GYM1408 GYM1878 GYM2067 OUT109
EASY0275 FOR210 GYM0059 GYM1409 GYM1879 GYM2068 OUT110
EASY0276 FOR211 GYM0060 GYM1410 GYM1880 GYM2069 OUT112
EASY0277 FOR212 GYM0061 GYM1411 GYM1881 GYM2070 OUT113
EASY0286 FOR214 GYM0062 GYM1412 GYM1882 GYM2071 OUT114
EASY0287 GM12P4 GYM0063 GYM1413 GYM1883 GYM2072 OUT115
EASY0288 GML0001 GYM0064 GYM1414 GYM1884 GYM2073 OUT116
EASY0289 GML0003 GYM0065 GYM1415 GYM1885 GYM2074 OUT117
EASY0301 GML0004 GYM0066 GYM1416 GYM1886 GYM2075 OUT118
EASY0302 GML0011 GYM0067 GYM1417 GYM1887 GYM2076 OUT119
EASY0303 GML0012 GYM0068 GYM1418 GYM1888 GYM2077 OUT120
EASY0304 GML0013 GYM0069 GYM1419 GYM1889 GYM2080 SC10_27
EASY0305 GML0014 GYM0070 GYM1420 GYM1890 GYM2081 STR101
EASY0306 GML0015 GYM0071 GYM1421 GYM1891 GYM2082 STR102
EASY0307 GML0016 GYM0072 GYM1425 GYM1892 GYM2083 STR103
EASY0308 GML0017 GYM0073 GYM1448 GYM1893 GYM2084 STR104
EASY0309 GML0019 GYM0074 GYM1461 GYM1894 GYM2085 STR105
EASY0310 GML0021 GYM0075 GYM1471 GYM1895 GYM2086 STR106
EASY0311 GML0024 GYM0076 GYM1482 GYM1896 GYM2087 STR107
EASY0312 GML0031 GYM0077 GYM1483 GYM1897 GYM2088 STR108
EASY0313 GML0032 GYM0078 GYM1538 GYM1898 GYM2089 STR109
EASY0314 GML0033 GYM0079 GYM1601 GYM1899 GYM2090 STR110
EASY0315 GML0034 GYM0080 GYM1602 GYM1900 GYM2091 STR112
EASY0316 GML0035 GYM0166 GYM1603 GYM1901 GYM2092 STR113
EASY0317 GML0036 GYM0167 GYM1604 GYM1902 GYM2093 STR114
EASY0318 GML0037 GYM0168 GYM1605 GYM1903 GYM2094 STR115
EASY0319 GML0039 GYM0169 GYM1606 GYM1904 GYM2095 STR116
EASY0320 GML0046 GYM0170 GYM1607 GYM1905 GYM2096 STR117
EASY0321 GML0048 GYM0171 GYM1608 GYM1906 GYM2097 STR118
EASY0322 GML0049 GYM0172 GYM1609 GYM1907 GYM2098 STR120
EASY0323 GML0056 GYM0173 GYM1610 GYM1908 GYM2099 STR201
EASY0324 GML0057 GYM0174 GYM1611 GYM1909 GYM2100 STR202
EASY0325 GML0058 GYM0175 GYM1612 GYM1910 GYM2101 STR203
EASY0326 GML0059 GYM0176 GYM1613 GYM1911 GYM2102 STR204
EASY0327 GML0060 GYM0177 GYM1614 GYM1912 GYM2103 STR205
EASY0328 GML0062 GYM0178 GYM1615 GYM1913 GYM2104 STR206
EASY0329 GML0066 GYM0179 GYM1616 GYM1914 GYM2105 STR207
EASY0330 GML0068 GYM0180 GYM1617 GYM1917 GYM2106 STR208
EASY0331 GML0069 GYM0181 GYM1618 GYM1918 GYM2107 STR209
EASY0332 GML0076 GYM0182 GYM1619 GYM1919 GYM2108 STR210
EASY0333 GML0077 GYM0183 GYM1620 GYM1920 GYM2109
EASY0334 GML0078 GYM0184 GYM1621 GYM1921 GYM2110
EASY0335 GML0079 GYM0185 GYM1622 GYM1922 GYM2111
EASY0336 GML0080 GYM0186 GYM1623 GYM1923 GYM2112
EASY0337 GML0082 GYM0187 GYM1624 GYM1924 GYM2113
EASY0338 GML0136 GYM0188 GYM1625 GYM1925 GYM2114

Դասական խնդիրների TODO ցուցակը.

EASY0262 GML0002 GSPI75_3 GYM0282 GYM1988 GYM2172 SC10_31
EASY0342 GML0023 GYM0240 GYM0309 GYM1990 GYM2299 STR111
EASY0345 GML0061 GYM0266 GYM1652 GYM2038 GYM2319 STR119
EASY0420 GML0299 GYM0267 GYM1821 GYM2045 LIN319
FOR139 GML0378 GYM0270 GYM1825 GYM2053 M2010H_5
FOR213 GML0380 GYM0281 GYM1915 GYM2171 OUT111
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.