Anna Minasyan

@anna_6

Armenia, Artik

Institution: SHSU

I'm interested in programming.

Լուծումների պատմությունը
(առանց ձևավորումների տեքստ)

Problems

Լուծված դասական խնդիրների ցուցակը.

AOISH016 FOR110 GML0418 GYM0203 GYM0473 GYM1754 IF207
AOISH018 FOR111 GML0423 GYM0204 GYM0474 GYM1755 IF208
CHALL004 FOR112 GML0424 GYM0205 GYM0475 GYM1756 IF209
DIV101 FOR113 GML0425 GYM0206 GYM0476 GYM1757 IF210
DIV102 FOR114 GML0426 GYM0207 GYM0477 GYM1758 IF211
DIV103 FOR115 GML0427 GYM0208 GYM0478 GYM1759 IF212
DIV104 FOR116 GML0429 GYM0209 GYM0479 GYM1760 IF213
DIV105 FOR117 GML0430 GYM0210 GYM0480 GYM1761 IF214
DIV106 FOR118 GML0431 GYM0211 GYM0481 GYM1762 IF215
DIV107 FOR119 GML0433 GYM0212 GYM0482 GYM1763 IF216
DIV108 FOR120 GML0436 GYM0213 GYM0483 GYM1764 IF217
DIV109 FOR121 GML0437 GYM0214 GYM0484 GYM1765 IF218
DIV110 FOR122 GML0438 GYM0215 GYM0485 GYM1766 IF219
DIV111 FOR123 GML0440 GYM0216 GYM0486 GYM1767 IF220
DIV112 FOR124 GML0441 GYM0217 GYM0487 GYM1768 IF221
DIV113 FOR125 GML0442 GYM0218 GYM0488 GYM1769 IF222
DIV114 FOR126 GML0443 GYM0219 GYM0489 GYM1770 IF223
DIV115 FOR127 GML0446 GYM0220 GYM0490 GYM1771 IF224
DIV116 FOR128 GML0447 GYM0221 GYM0491 GYM1772 IF225
DIV117 FOR129 GML0448 GYM0222 GYM0492 GYM1773 IF226
DIV118 FOR130 GML0449 GYM0223 GYM0493 GYM1774 IF227
DIV119 FOR131 GML0451 GYM0224 GYM0494 GYM1775 IF228
DIV120 FOR132 GML0452 GYM0225 GYM0495 GYM1776 IF229
DIV121 FOR133 GML0453 GYM0226 GYM0496 GYM1777 IF230
DIV122 FOR134 GML0454 GYM0227 GYM0497 GYM1778 IF301
DIV123 FOR135 GML0455 GYM0228 GYM0498 GYM1779 IF302
DIV124 FOR136 GML0456 GYM0229 GYM0499 GYM1780 IF303
DIV125 FOR137 GML0457 GYM0230 GYM0500 GYM1781 IF304
DIV126 FOR138 GML0459 GYM0231 GYM0501 GYM1782 IF305
DIV127 FOR139 GML0460 GYM0232 GYM0502 GYM1783 IF306
DIV131 FOR140 GSPI75_1 GYM0233 GYM0503 GYM1784 IF307
DIV132 FOR141 GSPI75_3 GYM0234 GYM0504 GYM1785 IF308
DIV133 FOR142 GYM0001 GYM0235 GYM0505 GYM1786 IF309
DIV134 FOR143 GYM0002 GYM0236 GYM0506 GYM1787 IF310
DIV135 FOR144 GYM0003 GYM0237 GYM0507 GYM1788 IF311
DIV136 FOR145 GYM0006 GYM0238 GYM0508 GYM1789 IF312
DIV137 FOR201 GYM0013 GYM0239 GYM0509 GYM1790 IF313
DIV138 FOR202 GYM0014 GYM0240 GYM0510 GYM1791 IF314
DIV139 FOR203 GYM0015 GYM0241 GYM0511 GYM1792 IF315
DIV140 FOR204 GYM0016 GYM0242 GYM0512 GYM1793 IF316
DIV141 FOR205 GYM0017 GYM0243 GYM0513 GYM1794 IF317
DIV142 FOR206 GYM0018 GYM0244 GYM0514 GYM1795 IF318
DIV143 FOR207 GYM0019 GYM0245 GYM0515 GYM1796 IF319
DIV144 FOR208 GYM0020 GYM0246 GYM0516 GYM1797 IF320
DIV145 FOR209 GYM0021 GYM0247 GYM0517 GYM1798 IF321
DIV146 FOR210 GYM0022 GYM0248 GYM0518 GYM1799 IF322
DIV147 FOR211 GYM0023 GYM0249 GYM0519 GYM1800 IF323
DIV148 FOR212 GYM0024 GYM0250 GYM0520 GYM2304 IF324
DIV149 FOR213 GYM0025 GYM0251 GYM0521 GYM2305 IF325
DIV150 FOR214 GYM0026 GYM0252 GYM0522 GYM2306 IF326
DIV151 FOR215 GYM0027 GYM0253 GYM0523 GYM2307 IF327
DIV152 FOR216 GYM0028 GYM0254 GYM0524 GYM2308 IF328
DIV153 FOR217 GYM0029 GYM0255 GYM0525 GYM2309 IF329
DIV154 FOR218 GYM0030 GYM0256 GYM0526 GYM2310 IF330
DIV155 FOR219 GYM0031 GYM0257 GYM0528 GYM2311 LIN101
DIV156 FOR220 GYM0032 GYM0258 GYM0529 GYM2312 LIN102
DIV157 FOR301 GYM0033 GYM0259 GYM0530 GYM2313 LIN103
EASY0001 FOR302 GYM0034 GYM0260 GYM0531 GYM2314 LIN104
EASY0002 FOR303 GYM0035 GYM0261 GYM0532 GYM2317 LIN105
EASY0003 FOR304 GYM0036 GYM0262 GYM0533 GYM2318 LIN106
EASY0004 FOR305 GYM0037 GYM0263 GYM0536 GYM2320 LIN107
EASY0005 FOR306 GYM0038 GYM0264 GYM0537 GYM2321 LIN108
EASY0006 FOR307 GYM0039 GYM0265 GYM0538 GYM2322 LIN109
EASY0007 FOR308 GYM0040 GYM0271 GYM0539 GYM2323 LIN110
EASY0008 FOR309 GYM0041 GYM0272 GYM0540 GYM2324 LIN111
EASY0009 FOR310 GYM0042 GYM0273 GYM0541 GYM2325 LIN112
EASY0010 FOR311 GYM0043 GYM0274 GYM0542 GYM2326 LIN113
EASY0011 FOR312 GYM0044 GYM0275 GYM0543 GYM2327 LIN114
EASY0012 FOR313 GYM0045 GYM0276 GYM0544 GYM2328 LIN115
EASY0013 FOR314 GYM0046 GYM0277 GYM0545 GYM2329 LIN116
EASY0014 FOR315 GYM0047 GYM0278 GYM0546 GYM2330 LIN117
EASY0015 FOR401 GYM0048 GYM0279 GYM0547 GYM2331 LIN118
EASY0016 FOR402 GYM0049 GYM0280 GYM0548 GYM2332 LIN119
EASY0017 GM16P5 GYM0050 GYM0301 GYM1601 GYM2333 LIN120
EASY0018 GMC101 GYM0051 GYM0302 GYM1602 GYM2334 LIN121
EASY0019 GMC102 GYM0052 GYM0303 GYM1603 GYM2335 LIN122
EASY0020 GMC103 GYM0053 GYM0304 GYM1604 GYM2336 LIN123
EASY0021 GMC106 GYM0054 GYM0306 GYM1605 GYM2337 LIN124
EASY0022 GMC107 GYM0055 GYM0307 GYM1606 GYM2338 LIN125
EASY0023 GMC108 GYM0056 GYM0308 GYM1607 GYM2339 LIN126
EASY0024 GMC307 GYM0057 GYM0309 GYM1608 GYM2340 LIN127
EASY0025 GMC501 GYM0058 GYM0310 GYM1609 GYM2341 LIN128
EASY0026 GML0001 GYM0059 GYM0311 GYM1610 GYM2342 LIN129
EASY0027 GML0003 GYM0060 GYM0312 GYM1611 GYM2343 LIN130
EASY0028 GML0004 GYM0061 GYM0313 GYM1612 GYM2344 LIN201
EASY0029 GML0005 GYM0062 GYM0314 GYM1613 GYM2345 LIN202
EASY0030 GML0006 GYM0063 GYM0315 GYM1614 GYM2346 LIN203
EASY0031 GML0007 GYM0064 GYM0316 GYM1615 GYM2347 LIN204
EASY0032 GML0011 GYM0065 GYM0317 GYM1616 GYM2348 LIN205
EASY0033 GML0012 GYM0066 GYM0318 GYM1617 GYM2349 LIN206
EASY0034 GML0013 GYM0067 GYM0319 GYM1618 GYM2350 LIN207
EASY0035 GML0021 GYM0068 GYM0320 GYM1619 GYM2351 LIN208
EASY0036 GML0022 GYM0069 GYM0321 GYM1620 GYM2352 LIN209
EASY0037 GML0023 GYM0070 GYM0322 GYM1621 GYM2353 LIN210
EASY0038 GML0024 GYM0071 GYM0323 GYM1622 GYM2354 LIN211
EASY0039 GML0025 GYM0072 GYM0324 GYM1623 GYM2355 LIN212
EASY0040 GML0026 GYM0073 GYM0326 GYM1624 GYM2356 LIN213
EASY0041 GML0028 GYM0074 GYM0327 GYM1625 GYM2357 LIN214
EASY0042 GML0029 GYM0075 GYM0328 GYM1626 GYM2358 LIN215
EASY0043 GML0031 GYM0076 GYM0329 GYM1627 GYM2359 LIN216
EASY0044 GML0046 GYM0077 GYM0330 GYM1628 GYM2360 LIN217
EASY0045 GML0047 GYM0078 GYM0331 GYM1629 GYM2361 LIN218
EASY0046 GML0048 GYM0079 GYM0332 GYM1630 GYM2362 LIN219
EASY0047 GML0049 GYM0080 GYM0333 GYM1631 GYM2363 LIN220
EASY0048 GML0050 GYM0081 GYM0334 GYM1632 GYM2364 LIN301
EASY0049 GML0051 GYM0082 GYM0335 GYM1633 GYM2365 LIN302
EASY0050 GML0054 GYM0083 GYM0336 GYM1634 GYM2366 LIN303
EASY0051 GML0056 GYM0084 GYM0337 GYM1635 GYM2367 LIN304
EASY0052 GML0057 GYM0085 GYM0338 GYM1636 GYM2368 LIN305
EASY0053 GML0066 GYM0086 GYM0339 GYM1637 GYM2369 LIN306
EASY0054 GML0067 GYM0087 GYM0340 GYM1638 GYM2370 LIN307
EASY0055 GML0068 GYM0088 GYM0341 GYM1639 GYM2371 LIN308
EASY0056 GML0069 GYM0089 GYM0342 GYM1640 GYM2375 LIN309
EASY0057 GML0070 GYM0090 GYM0343 GYM1641 GYM2377 LIN310
EASY0058 GML0071 GYM0091 GYM0344 GYM1642 GYM2380 LIN311
EASY0059 GML0072 GYM0092 GYM0345 GYM1643 GYM2381 LIN312
EASY0060 GML0073 GYM0093 GYM0346 GYM1644 GYM2382 LIN313
EASY0061 GML0074 GYM0094 GYM0347 GYM1645 GYM2383 LIN314
EASY0062 GML0076 GYM0095 GYM0348 GYM1646 GYM2384 LIN315
EASY0063 GML0077 GYM0096 GYM0350 GYM1647 GYM2385 LIN316
EASY0064 GML0078 GYM0097 GYM0352 GYM1648 GYM2386 LIN317
EASY0065 GML0079 GYM0098 GYM0353 GYM1649 GYM2387 LIN318
EASY0066 GML0086 GYM0099 GYM0354 GYM1650 GYM2388 LIN319
EASY0067 GML0087 GYM0100 GYM0355 GYM1651 GYM2389 LIN320
EASY0068 GML0088 GYM0101 GYM0356 GYM1652 GYM2390 LIN321
EASY0069 GML0089 GYM0102 GYM0357 GYM1653 GYM2391 LIN322
EASY0070 GML0090 GYM0103 GYM0358 GYM1654 GYM2392 LIN323
EASY0071 GML0136 GYM0104 GYM0359 GYM1655 GYM2393 LIN324
EASY0072 GML0137 GYM0105 GYM0360 GYM1656 GYM2394 LIN325
EASY0073 GML0138 GYM0106 GYM0361 GYM1657 GYM2395 LIN326
EASY0074 GML0139 GYM0107 GYM0362 GYM1658 GYM2396 LIN327
EASY0075 GML0140 GYM0108 GYM0363 GYM1659 GYM2397 LIN328
EASY0076 GML0141 GYM0109 GYM0364 GYM1660 GYM2398 LIN329
EASY0077 GML0142 GYM0110 GYM0365 GYM1661 GYM2399 LIN330
EASY0082 GML0144 GYM0111 GYM0366 GYM1662 GYM2400 LIN401
EASY0102 GML0146 GYM0112 GYM0368 GYM1663 GYM2401 LIN402
EASY0103 GML0147 GYM0113 GYM0369 GYM1664 GYM2402 LIN403
EASY0104 GML0148 GYM0114 GYM0370 GYM1665 GYM2403 LIN404
EASY0105 GML0156 GYM0115 GYM0371 GYM1666 GYM2404 LIN405
EASY0106 GML0157 GYM0116 GYM0372 GYM1667 GYM2405 LIN406
EASY0107 GML0158 GYM0117 GYM0373 GYM1668 GYM2406 LIN407
EASY0108 GML0159 GYM0118 GYM0374 GYM1669 GYM2407 LIN408
EASY0109 GML0160 GYM0119 GYM0375 GYM1670 GYM2408 LIN409
EASY0110 GML0161 GYM0120 GYM0376 GYM1671 GYM2409 LIN410
EASY0111 GML0166 GYM0121 GYM0377 GYM1672 GYM2410 LIN411
EASY0112 GML0167 GYM0122 GYM0378 GYM1673 GYM2411 LIN412
EASY0113 GML0168 GYM0123 GYM0379 GYM1674 GYM2412 LIN413
EASY0114 GML0176 GYM0124 GYM0380 GYM1675 GYM2413 LIN414
EASY0115 GML0177 GYM0125 GYM0381 GYM1676 GYM2414 LIN415
EASY0116 GML0178 GYM0126 GYM0382 GYM1677 GYM2415 LIN416
EASY0117 GML0179 GYM0127 GYM0383 GYM1678 GYM2416 LIN417
EASY0138 GML0180 GYM0128 GYM0384 GYM1679 GYM2417 LIN418
EASY0139 GML0181 GYM0129 GYM0385 GYM1680 GYM2418 LIN419
EASY0140 GML0182 GYM0130 GYM0386 GYM1681 GYM2419 LIN420
EASY0141 GML0184 GYM0131 GYM0387 GYM1682 GYM2420 LIN421
EASY0142 GML0186 GYM0132 GYM0388 GYM1683 GYM2421 LIN422
EASY0143 GML0187 GYM0133 GYM0389 GYM1684 GYM2422 LIN423
EASY0144 GML0188 GYM0134 GYM0390 GYM1685 GYM2423 LIN424
EASY0146 GML0196 GYM0135 GYM0391 GYM1686 GYM2424 LIN425
EASY0147 GML0197 GYM0136 GYM0392 GYM1687 GYM2425 LIN426
EASY0148 GML0198 GYM0137 GYM0393 GYM1688 GYM2426 LIN427
EASY0149 GML0199 GYM0138 GYM0394 GYM1689 GYM2427 LIN428
EASY0152 GML0200 GYM0139 GYM0395 GYM1690 GYM2428 LIN429
EASY0176 GML0201 GYM0140 GYM0396 GYM1691 GYM2429 LIN430
EASY0177 GML0202 GYM0141 GYM0397 GYM1692 GYM2430 LIN501
EASY0178 GML0203 GYM0142 GYM0398 GYM1693 GYM2431 LIN502
EASY0179 GML0206 GYM0143 GYM0399 GYM1694 GYM2432 LIN503
EASY0180 GML0207 GYM0144 GYM0400 GYM1695 GYM2433 LIN504
EASY0181 GML0208 GYM0145 GYM0401 GYM1696 GYM2434 LIN505
EASY0451 GML0209 GYM0146 GYM0402 GYM1697 GYM2435 LIN506
EASY0452 GML0216 GYM0147 GYM0403 GYM1698 GYM2436 LIN507
EASY0453 GML0217 GYM0148 GYM0404 GYM1699 GYM2437 LIN508
EASY0454 GML0218 GYM0149 GYM0405 GYM1700 GYM2438 LIN509
EASY0455 GML0219 GYM0150 GYM0406 GYM1701 GYM2439 LIN510
EASY0456 GML0226 GYM0151 GYM0407 GYM1702 GYM2440 LIN511
EASY0457 GML0227 GYM0152 GYM0408 GYM1703 GYM2451 LIN512
EASY0458 GML0228 GYM0153 GYM0409 GYM1704 GYM2452 LIN513
EASY0459 GML0229 GYM0154 GYM0410 GYM1705 GYM2453 LIN514
EASY0460 GML0276 GYM0155 GYM0411 GYM1706 GYM2454 LIN515
EASY0461 GML0277 GYM0156 GYM0412 GYM1707 GYM2455 LIN516
EASY0462 GML0278 GYM0157 GYM0413 GYM1708 GYM2456 LIN517
EASY0463 GML0296 GYM0158 GYM0414 GYM1709 GYM2457 LIN518
EASY0464 GML0297 GYM0159 GYM0415 GYM1710 GYM2458 LIN519
EASY0465 GML0298 GYM0160 GYM0416 GYM1711 GYM2459 LIN520
EASY0466 GML0351 GYM0161 GYM0417 GYM1712 GYM2460 LINA0001
EASY0467 GML0352 GYM0162 GYM0418 GYM1713 GYM2464 LINA0002
EASY0468 GML0353 GYM0163 GYM0419 GYM1714 GYM2469 LINA0003
EASY0469 GML0355 GYM0164 GYM0420 GYM1715 GYM2470 LINA0006
EASY0471 GML0356 GYM0165 GYM0421 GYM1716 GYM2471 LINA0007
EASY0473 GML0357 GYM0166 GYM0422 GYM1717 GYM2472 LINA0008
EASY0474 GML0358 GYM0167 GYM0423 GYM1718 GYM2474 LINA0009
EASY0475 GML0359 GYM0168 GYM0424 GYM1719 IF102 LINA0010
EASY0476 GML0361 GYM0169 GYM0425 GYM1720 IF103 LINA0013
EASY0477 GML0362 GYM0170 GYM0426 GYM1721 IF104 M2010F0
EASY0478 GML0369 GYM0171 GYM0427 GYM1722 IF105 M2010H23
EASY0479 GML0370 GYM0172 GYM0428 GYM1723 IF106 M2010H33
EASY0480 GML0371 GYM0173 GYM0429 GYM1724 IF107 M2010H37
EASY0481 GML0372 GYM0174 GYM0430 GYM1725 IF108 M2010H38
EASY0482 GML0373 GYM0175 GYM0431 GYM1726 IF109 OIC1H04
EASY0483 GML0374 GYM0176 GYM0432 GYM1727 IF110 OIC1H10
EASY0484 GML0375 GYM0177 GYM0433 GYM1728 IF111 OUT101
EASY0485 GML0378 GYM0178 GYM0434 GYM1729 IF112 OUT102
EASY0486 GML0381 GYM0179 GYM0435 GYM1730 IF113 OUT103
EASY0487 GML0387 GYM0180 GYM0436 GYM1731 IF114 OUT104
EASY0488 GML0389 GYM0181 GYM0437 GYM1732 IF115 OUT105
EASY0490 GML0390 GYM0182 GYM0438 GYM1733 IF116 OUT106
EASY0491 GML0391 GYM0183 GYM0439 GYM1734 IF117 OUT107
EASY0492 GML0392 GYM0184 GYM0440 GYM1735 IF118 OUT108
EASY0493 GML0393 GYM0185 GYM0441 GYM1736 IF119 OUT109
EASY0494 GML0395 GYM0186 GYM0442 GYM1737 IF120 OUT110
EASY0495 GML0397 GYM0187 GYM0443 GYM1738 IF121 OUT111
EASY0496 GML0398 GYM0188 GYM0444 GYM1739 IF122 OUT112
EASY0497 GML0399 GYM0189 GYM0445 GYM1740 IF123 OUT113
EASY0498 GML0400 GYM0190 GYM0446 GYM1741 IF124 OUT114
EASY0499 GML0405 GYM0191 GYM0461 GYM1742 IF125 OUT115
EASY0500 GML0406 GYM0192 GYM0462 GYM1743 IF126 OUT116
EASY0501 GML0407 GYM0193 GYM0463 GYM1744 IF127 OUT117
FOR101 GML0408 GYM0194 GYM0464 GYM1745 IF128 OUT118
FOR102 GML0410 GYM0195 GYM0465 GYM1746 IF129 OUT119
FOR103 GML0411 GYM0196 GYM0466 GYM1747 IF130 OUT120
FOR104 GML0412 GYM0197 GYM0467 GYM1748 IF201 REC101
FOR105 GML0413 GYM0198 GYM0468 GYM1749 IF202 REC104
FOR106 GML0414 GYM0199 GYM0469 GYM1750 IF203 SC10_27
FOR107 GML0415 GYM0200 GYM0470 GYM1751 IF204
FOR108 GML0416 GYM0201 GYM0471 GYM1752 IF205
FOR109 GML0417 GYM0202 GYM0472 GYM1753 IF206

Դասական խնդիրների TODO ցուցակը.

ALG0002 EASY0137 EASY0601 GML0080 GML0439 GYM1801 GYM2601
ARXIM001 EASY0182 EASY0609 GML0149 GML0461 GYM2301 IF101
BINS101 EASY0187 FOR403 GML0162 GYM0270 GYM2319 IF501
EASY0083 EASY0201 GM16P2 GML0183 GYM0282 GYM2372 LINA0023
EASY0101 EASY0301 GMC1001 GML0205 GYM0284 GYM2373 NUMB0001
EASY0118 EASY0310 GMC1101 GML0354 GYM0293 GYM2441 REC115
EASY0119 EASY0312 GMC506 GML0376 GYM0305 GYM2442 SC10_31
EASY0122 EASY0396 GMC804 GML0379 GYM0325 GYM2466 STR101
EASY0126 EASY0397 GML0002 GML0428 GYM0367 GYM2473
EASY0136 EASY0518 GML0015 GML0432 GYM0447 GYM2475
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.