Problems

Լուծված դասական խնդիրների ցուցակը.

ACM_0005 EASY0027 EASY0373 FOR106 IF127 LIN311 MATR119
ALG0002 EASY0028 EASY0374 FOR107 IF128 LIN312 MATR120
ALG0004 EASY0029 EASY0375 FOR108 IF129 LIN313 MATR121
ALG0005 EASY0030 EASY0376 FOR109 IF130 LIN314 MATR122
ALG0006 EASY0031 EASY0377 FOR110 IF201 LIN315 MATR123
ALG0007 EASY0032 EASY0378 FOR111 IF202 LIN316 MATR124
ALG0009 EASY0033 EASY0379 FOR112 IF203 LIN317 MATR125
ALG0012 EASY0034 EASY0380 FOR113 IF204 LIN318 MATR126
AOISH013 EASY0035 EASY0381 FOR114 IF205 LIN319 MATR127
AOISH016 EASY0036 EASY0382 FOR115 IF206 LIN320 MATR128
AOISH018 EASY0037 EASY0383 FOR116 IF207 LIN321 MATR129
AOISH019 EASY0038 EASY0384 FOR117 IF208 LIN322 MATR130
ARR101 EASY0039 EASY0385 FOR118 IF209 LIN323 MATR131
ARR102 EASY0040 EASY0386 FOR119 IF210 LIN324 MATR132
ARR103 EASY0041 EASY0387 FOR120 IF211 LIN325 MATR133
ARR104 EASY0042 EASY0388 FOR121 IF212 LIN326 MATR134
ARR105 EASY0043 EASY0389 FOR122 IF213 LIN327 MATR135
ARR106 EASY0044 EASY0390 FOR123 IF214 LIN328 MATR136
ARR107 EASY0045 EASY0391 FOR124 IF215 LIN329 MATR137
ARR201 EASY0046 EASY0392 FOR125 IF216 LIN330 MATR138
ARR202 EASY0047 EASY0393 FOR126 IF217 LIN401 MATR139
ARR203 EASY0048 EASY0394 FOR127 IF218 LIN402 MATR140
ARR204 EASY0049 EASY0395 FOR128 IF219 LIN403 MATR141
ARR205 EASY0050 EASY0396 FOR129 IF220 LIN404 MATR142
ARR301 EASY0051 EASY0397 FOR130 IF221 LIN405 MATR143
ARR303 EASY0052 EASY0398 FOR131 IF222 LIN406 MATR144
ARR305 EASY0053 EASY0399 FOR132 IF223 LIN407 MATR145
ARR401 EASY0054 EASY0400 FOR133 IF224 LIN408 MATR146
ARR402 EASY0055 EASY0401 FOR134 IF225 LIN409 MATR147
ARXIM019 EASY0056 EASY0402 FOR135 IF226 LIN410 MATR148
ARXIM021 EASY0057 EASY0403 FOR136 IF227 LIN411 MATR149
ARXIM023 EASY0058 EASY0404 FOR137 IF228 LIN412 MATR150
ARXIM024 EASY0059 EASY0405 FOR138 IF229 LIN413 MATR151
ARXIM025 EASY0060 EASY0406 FOR139 IF230 LIN414 MATR152
ASCII101 EASY0061 EASY0407 FOR140 IF301 LIN415 MATR153
ASCII102 EASY0062 EASY0408 FOR141 IF302 LIN416 MATR154
ASCII103 EASY0063 EASY0409 FOR142 IF303 LIN417 MATR155
ASCII104 EASY0064 EASY0410 FOR143 IF304 LIN418 MATR156
ASCII105 EASY0065 EASY0411 FOR144 IF305 LIN419 MATR157
ASCII106 EASY0066 EASY0412 FOR145 IF306 LIN420 MATR158
ASCII107 EASY0067 EASY0413 FOR201 IF307 LIN421 MATR159
ASCII108 EASY0068 EASY0414 FOR202 IF308 LIN422 MATR160
ASCII109 EASY0069 EASY0415 FOR203 IF309 LIN423 OIC1F02
ASCII110 EASY0070 EASY0416 FOR204 IF310 LIN424 OIC1F04
ASCII111 EASY0071 EASY0417 FOR205 IF311 LIN425 OIC1H01
ASCII112 EASY0072 EASY0418 FOR206 IF312 LIN426 OIC1H04
ASCII113 EASY0073 EASY0419 FOR207 IF313 LIN427 OIC1H10
ASCII114 EASY0074 EASY0421 FOR208 IF314 LIN428 OIC1H15
ASCII115 EASY0075 EASY0422 FOR209 IF315 LIN429 OIC1H16
ASCII116 EASY0076 EASY0423 FOR210 IF316 LIN430 OIC1H17
ASCII117 EASY0077 EASY0424 FOR211 IF317 LIN501 OIC1H19
ASCII118 EASY0078 EASY0425 FOR212 IF318 LIN502 OUT101
ASCII119 EASY0079 EASY0426 FOR213 IF319 LIN503 OUT102
ASCII120 EASY0080 EASY0427 FOR214 IF320 LIN504 OUT103
ASCII121 EASY0082 EASY0428 FOR215 IF321 LIN505 OUT104
ASCII122 EASY0083 EASY0429 FOR216 IF322 LIN506 OUT105
ASCII123 EASY0084 EASY0430 FOR217 IF323 LIN507 OUT106
ASCII124 EASY0085 EASY0431 FOR218 IF324 LIN508 OUT107
ASCII125 EASY0086 EASY0432 FOR219 IF325 LIN509 OUT108
ASCII126 EASY0087 EASY0433 FOR220 IF326 LIN510 OUT109
ASCII127 EASY0101 EASY0434 FOR301 IF327 LIN511 OUT110
ASCII128 EASY0102 EASY0435 FOR302 IF328 LIN512 OUT111
ASCII129 EASY0103 EASY0436 FOR303 IF329 LIN513 OUT112
ASCII130 EASY0104 EASY0437 FOR304 IF330 LIN514 OUT113
ASCII131 EASY0201 EASY0438 FOR305 IF401 LIN515 OUT114
ASCII132 EASY0202 EASY0439 FOR306 IF402 LIN516 OUT115
ASCII133 EASY0203 EASY0440 FOR307 IF403 LIN517 OUT116
ASCII134 EASY0204 EASY0441 FOR308 IF404 LIN518 OUT117
ASCII135 EASY0205 EASY0442 FOR309 IF405 LIN519 OUT118
ASCII136 EASY0206 EASY0443 FOR310 IF406 LIN520 OUT119
ASCII137 EASY0301 EASY0444 FOR311 IF407 LINA0002 OUT120
ASCII138 EASY0302 EASY0445 FOR312 IF408 LINA0003 REC101
ASCII139 EASY0303 EASY0446 FOR313 IF501 LINA0005 REC102
ASCII140 EASY0304 EASY0447 FOR314 IF502 LINA0006 REC108
ASCII141 EASY0305 EASY0448 FOR315 IF503 LINA0007 SC10_02
ASCII142 EASY0306 EASY0449 FOR401 IF504 LINA0008 SC10_03
ASCII143 EASY0307 EASY0450 FOR402 IF505 LINA0009 SC10_04
ASCII144 EASY0308 EASY0451 FOR403 IF506 LINA0010 SC10_05
ASCII145 EASY0309 EASY0452 FOR404 IF507 LINA0012 SC10_08
ASCII146 EASY0310 EASY0453 FOR405 LIN101 LINA0013 SC10_14
ASCII147 EASY0311 EASY0454 FOR406 LIN102 LINA0014 SC10_16
ASCII148 EASY0312 EASY0455 FOR407 LIN103 LINA0015 SC10_23
ASCII149 EASY0313 EASY0456 GM12P4 LIN104 LINA0018 SC10_26
ASCII150 EASY0314 EASY0457 GMC101 LIN105 LINA0023 SC10_27
ASCII151 EASY0315 EASY0458 GMC201 LIN106 LINA0024 SC10_28
ASCII152 EASY0316 EASY0459 GRAF102 LIN107 LINA0025 SC10_29
ASCII153 EASY0317 EASY0460 GRAF103 LIN108 LINA0031 SC10_31
ASCII154 EASY0318 EASY0461 GRAF104 LIN109 M2010F0 SC10_35
ASCII155 EASY0319 EASY0462 GRAF105 LIN110 M2010F1 SC10_39
ASCII156 EASY0320 EASY0463 GRAF106 LIN111 M2010F2 SORT101
ASCII157 EASY0321 EASY0464 GRAF107 LIN112 M2010F3 STR101
ASCII158 EASY0322 EASY0465 GRAF108 LIN113 M2010H21 STR102
ASCII159 EASY0323 EASY0466 GRAF111 LIN114 M2010H22 STR103
ASCII160 EASY0324 EASY0467 GRAF112 LIN115 M2010H23 STR104
BIT101 EASY0325 EASY0468 GRAF123 LIN116 M2010H24 STR105
BIT102 EASY0326 EASY0469 GRAF201 LIN117 M2010H25 STR106
BIT103 EASY0327 EASY0470 GRAF202 LIN118 M2010H26 STR107
BIT104 EASY0328 EASY0471 GRAF203 LIN119 M2010H28 STR108
COMB101 EASY0329 EASY0472 GSPI75_1 LIN120 M2010H31 STR109
COMB102 EASY0330 EASY0473 GSPI75_2 LIN121 M2010H32 STR110
DIV101 EASY0331 EASY0474 GSPI75_3 LIN122 M2010H33 STR111
DIV102 EASY0332 EASY0475 GSPI75_4 LIN123 M2010H34 STR112
DIV104 EASY0333 EASY0476 GSPI75_5 LIN124 M2010H35 STR113
DIV105 EASY0334 EASY0477 GYM0166 LIN125 M2010H37 STR114
DIV108 EASY0335 EASY0478 GYM0174 LIN126 M2010H38 STR115
DIV109 EASY0336 EASY0479 GYM0177 LIN127 M2010H_1 STR116
DIV131 EASY0337 EASY0480 GYM0178 LIN128 M2010H_2 STR117
DIV132 EASY0338 EASY0481 GYM0179 LIN129 M2010H_3 STR118
DP1_01 EASY0339 EASY0482 GYM0180 LIN130 M2010H_4 STR119
DP1_02 EASY0340 EASY0483 HH101 LIN201 M2010H_5 STR120
DP1_03 EASY0341 EASY0484 HH102 LIN202 M2010H_6 STR201
DP1_04 EASY0342 EASY0485 HH103 LIN203 M2010H_7 STR202
DP1_05 EASY0343 EASY0486 HH104 LIN204 M2010H_8 STR203
EASY0001 EASY0344 EASY0487 IF101 LIN205 MAT201 STR204
EASY0002 EASY0345 EASY0488 IF102 LIN206 MAT202 STR205
EASY0003 EASY0346 EASY0489 IF103 LIN207 MAT203 STR206
EASY0004 EASY0349 EASY0496 IF104 LIN208 MAT204 STR207
EASY0005 EASY0351 EASY0500 IF105 LIN209 MAT302 STR208
EASY0006 EASY0352 EASY0601 IF106 LIN210 MAT401 STR209
EASY0007 EASY0353 EASY0602 IF107 LIN211 MAT402 STR210
EASY0008 EASY0354 EASY0603 IF108 LIN212 MAT403 STR301
EASY0009 EASY0355 EASY0604 IF109 LIN213 MATR101 STR302
EASY0010 EASY0356 EASY0605 IF110 LIN214 MATR102 STR303
EASY0011 EASY0357 EASY0606 IF111 LIN215 MATR103 STR304
EASY0012 EASY0358 ERAST101 IF112 LIN216 MATR104 STR305
EASY0013 EASY0359 ERAST102 IF113 LIN217 MATR105 STR306
EASY0014 EASY0360 ERAST103 IF114 LIN218 MATR106 STR307
EASY0015 EASY0361 ERAST104 IF115 LIN219 MATR107 STR308
EASY0016 EASY0362 ERAST105 IF116 LIN220 MATR108 STR401
EASY0017 EASY0363 ERAST106 IF117 LIN301 MATR109 STR402
EASY0018 EASY0364 ERAST107 IF118 LIN302 MATR110 STR403
EASY0019 EASY0365 ERAST108 IF119 LIN303 MATR111 STR404
EASY0020 EASY0366 ERAST109 IF120 LIN304 MATR112 STR405
EASY0021 EASY0367 ERAST110 IF121 LIN305 MATR113 STR406
EASY0022 EASY0368 FOR101 IF122 LIN306 MATR114 STR407
EASY0023 EASY0369 FOR102 IF123 LIN307 MATR115 STR501
EASY0024 EASY0370 FOR103 IF124 LIN308 MATR116 STR502
EASY0025 EASY0371 FOR104 IF125 LIN309 MATR117 STR504
EASY0026 EASY0372 FOR105 IF126 LIN310 MATR118 STR601

Դասական խնդիրների TODO ցուցակը.

ACM_0004 ARR206 BIT109 EASY0347 GM14P4 HH107 OIC1H08
ACM_0243 ARR302 COMB103 EASY0420 GRAF101 LINA0004 SC10_10
ALG0001 ARXIM002 DIV103 EASY0490 GRAF301 LINA0011 STR602
ALG0010 BIT105 DP1_06 EASY0497 HH105 M2010H36 STR603
ALG0011 BIT106 EASY0088 ERAST111 HH106 MAT301
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.