Problems

Լուծված դասական խնդիրների ցուցակը.

ACM_0005 EASY0026 EASY0371 FOR103 IF124 LIN307 MATR118
ALG0002 EASY0027 EASY0372 FOR104 IF125 LIN308 MATR119
ALG0004 EASY0028 EASY0373 FOR105 IF126 LIN309 MATR120
ALG0005 EASY0029 EASY0374 FOR106 IF127 LIN310 MATR121
ALG0006 EASY0030 EASY0375 FOR107 IF128 LIN311 MATR122
ALG0007 EASY0031 EASY0376 FOR108 IF129 LIN312 MATR123
ALG0009 EASY0032 EASY0377 FOR109 IF130 LIN313 MATR124
ALG0012 EASY0033 EASY0378 FOR110 IF201 LIN314 MATR125
AOISH013 EASY0034 EASY0379 FOR111 IF202 LIN315 MATR126
AOISH016 EASY0035 EASY0380 FOR112 IF203 LIN316 MATR127
AOISH018 EASY0036 EASY0381 FOR113 IF204 LIN317 MATR128
AOISH019 EASY0037 EASY0382 FOR114 IF205 LIN318 MATR129
ARR101 EASY0038 EASY0383 FOR115 IF206 LIN319 MATR130
ARR102 EASY0039 EASY0384 FOR116 IF207 LIN320 MATR131
ARR103 EASY0040 EASY0385 FOR117 IF208 LIN321 MATR132
ARR104 EASY0041 EASY0386 FOR118 IF209 LIN322 MATR133
ARR105 EASY0042 EASY0387 FOR119 IF210 LIN323 MATR134
ARR106 EASY0043 EASY0388 FOR120 IF211 LIN324 MATR135
ARR107 EASY0044 EASY0389 FOR121 IF212 LIN325 MATR136
ARR201 EASY0045 EASY0390 FOR122 IF213 LIN326 MATR137
ARR202 EASY0046 EASY0391 FOR123 IF214 LIN327 MATR138
ARR203 EASY0047 EASY0392 FOR124 IF215 LIN328 MATR139
ARR204 EASY0048 EASY0393 FOR125 IF216 LIN329 MATR140
ARR205 EASY0049 EASY0394 FOR126 IF217 LIN330 MATR141
ARR301 EASY0050 EASY0395 FOR127 IF218 LIN401 MATR142
ARR303 EASY0051 EASY0396 FOR128 IF219 LIN402 MATR143
ARR305 EASY0052 EASY0397 FOR129 IF220 LIN403 MATR144
ARR401 EASY0053 EASY0398 FOR130 IF221 LIN404 MATR145
ARR402 EASY0054 EASY0399 FOR131 IF222 LIN405 MATR146
ARXIM019 EASY0055 EASY0400 FOR132 IF223 LIN406 MATR147
ARXIM021 EASY0056 EASY0401 FOR133 IF224 LIN407 MATR148
ARXIM023 EASY0057 EASY0402 FOR134 IF225 LIN408 MATR149
ARXIM024 EASY0058 EASY0403 FOR135 IF226 LIN409 MATR150
ARXIM025 EASY0059 EASY0404 FOR136 IF227 LIN410 MATR151
ASCII101 EASY0060 EASY0405 FOR137 IF228 LIN411 MATR152
ASCII102 EASY0061 EASY0406 FOR138 IF229 LIN412 MATR153
ASCII103 EASY0062 EASY0407 FOR139 IF230 LIN413 MATR154
ASCII104 EASY0063 EASY0408 FOR140 IF301 LIN414 MATR155
ASCII105 EASY0064 EASY0409 FOR141 IF302 LIN415 MATR156
ASCII106 EASY0065 EASY0410 FOR142 IF303 LIN416 MATR157
ASCII107 EASY0066 EASY0411 FOR143 IF304 LIN417 MATR158
ASCII108 EASY0067 EASY0412 FOR144 IF305 LIN418 MATR159
ASCII109 EASY0068 EASY0413 FOR145 IF306 LIN419 MATR160
ASCII110 EASY0069 EASY0414 FOR201 IF307 LIN420 OIC1F02
ASCII111 EASY0070 EASY0415 FOR202 IF308 LIN421 OIC1F04
ASCII112 EASY0071 EASY0416 FOR203 IF309 LIN422 OIC1H01
ASCII113 EASY0072 EASY0417 FOR204 IF310 LIN423 OIC1H04
ASCII114 EASY0073 EASY0418 FOR205 IF311 LIN424 OIC1H10
ASCII115 EASY0074 EASY0419 FOR206 IF312 LIN425 OIC1H15
ASCII116 EASY0075 EASY0421 FOR207 IF313 LIN426 OIC1H16
ASCII117 EASY0076 EASY0422 FOR208 IF314 LIN427 OIC1H17
ASCII118 EASY0077 EASY0423 FOR209 IF315 LIN428 OIC1H19
ASCII119 EASY0078 EASY0424 FOR210 IF316 LIN429 OUT101
ASCII120 EASY0079 EASY0425 FOR211 IF317 LIN430 OUT102
ASCII121 EASY0080 EASY0426 FOR212 IF318 LIN501 OUT103
ASCII122 EASY0082 EASY0427 FOR213 IF319 LIN502 OUT104
ASCII123 EASY0083 EASY0428 FOR214 IF320 LIN503 OUT105
ASCII124 EASY0084 EASY0429 FOR215 IF321 LIN504 OUT106
ASCII125 EASY0085 EASY0430 FOR216 IF322 LIN505 OUT107
ASCII126 EASY0086 EASY0431 FOR217 IF323 LIN506 OUT108
ASCII127 EASY0087 EASY0432 FOR218 IF324 LIN507 OUT109
ASCII128 EASY0101 EASY0433 FOR219 IF325 LIN508 OUT110
ASCII129 EASY0102 EASY0434 FOR220 IF326 LIN509 OUT111
ASCII130 EASY0103 EASY0435 FOR301 IF327 LIN510 OUT112
ASCII131 EASY0104 EASY0436 FOR302 IF328 LIN511 OUT113
ASCII132 EASY0201 EASY0437 FOR303 IF329 LIN512 OUT114
ASCII133 EASY0202 EASY0438 FOR304 IF330 LIN513 OUT115
ASCII134 EASY0203 EASY0439 FOR305 IF401 LIN514 OUT116
ASCII135 EASY0204 EASY0440 FOR306 IF402 LIN515 OUT117
ASCII136 EASY0205 EASY0441 FOR307 IF403 LIN516 OUT118
ASCII137 EASY0206 EASY0442 FOR308 IF404 LIN517 OUT119
ASCII138 EASY0301 EASY0443 FOR309 IF405 LIN518 OUT120
ASCII139 EASY0302 EASY0444 FOR310 IF406 LIN519 REC101
ASCII140 EASY0303 EASY0445 FOR311 IF407 LIN520 REC102
ASCII141 EASY0304 EASY0446 FOR312 IF408 LINA0002 REC108
ASCII142 EASY0305 EASY0447 FOR313 IF501 LINA0003 SC10_02
ASCII143 EASY0306 EASY0448 FOR314 IF502 LINA0005 SC10_03
ASCII144 EASY0307 EASY0449 FOR315 IF503 LINA0006 SC10_04
ASCII145 EASY0308 EASY0450 FOR401 IF504 LINA0007 SC10_05
ASCII146 EASY0309 EASY0451 FOR402 IF505 LINA0008 SC10_08
ASCII147 EASY0310 EASY0452 FOR403 IF506 LINA0009 SC10_14
ASCII148 EASY0311 EASY0453 FOR404 IF507 LINA0010 SC10_26
ASCII149 EASY0312 EASY0454 FOR405 LIN101 LINA0012 SC10_27
ASCII150 EASY0313 EASY0455 FOR406 LIN102 LINA0013 SC10_28
ASCII151 EASY0314 EASY0456 FOR407 LIN103 LINA0014 SC10_29
ASCII152 EASY0315 EASY0457 GM12P4 LIN104 LINA0015 SC10_31
ASCII153 EASY0316 EASY0458 GMC101 LIN105 LINA0018 SC10_35
ASCII154 EASY0317 EASY0459 GMC201 LIN106 LINA0023 SC10_39
ASCII155 EASY0318 EASY0460 GRAF102 LIN107 LINA0024 SORT101
ASCII156 EASY0319 EASY0461 GRAF103 LIN108 LINA0025 STR101
ASCII157 EASY0320 EASY0462 GRAF104 LIN109 LINA0031 STR102
ASCII158 EASY0321 EASY0463 GRAF105 LIN110 M2010F0 STR103
ASCII159 EASY0322 EASY0464 GRAF106 LIN111 M2010F1 STR104
ASCII160 EASY0323 EASY0465 GRAF107 LIN112 M2010F2 STR105
BIT101 EASY0324 EASY0466 GRAF108 LIN113 M2010F3 STR106
BIT102 EASY0325 EASY0467 GRAF111 LIN114 M2010H22 STR107
BIT103 EASY0326 EASY0468 GRAF112 LIN115 M2010H23 STR108
BIT104 EASY0327 EASY0469 GRAF123 LIN116 M2010H24 STR109
COMB101 EASY0328 EASY0470 GRAF201 LIN117 M2010H25 STR110
COMB102 EASY0329 EASY0471 GRAF202 LIN118 M2010H26 STR111
DIV101 EASY0330 EASY0472 GRAF203 LIN119 M2010H31 STR112
DIV102 EASY0331 EASY0473 GSPI75_1 LIN120 M2010H33 STR113
DIV104 EASY0332 EASY0474 GSPI75_2 LIN121 M2010H34 STR114
DIV105 EASY0333 EASY0475 GSPI75_3 LIN122 M2010H37 STR115
DIV108 EASY0334 EASY0476 GSPI75_4 LIN123 M2010H38 STR116
DIV109 EASY0335 EASY0477 GSPI75_5 LIN124 M2010H_1 STR117
DIV131 EASY0336 EASY0478 GYM0174 LIN125 M2010H_2 STR118
DIV132 EASY0337 EASY0479 GYM0177 LIN126 M2010H_3 STR119
DP1_01 EASY0338 EASY0480 GYM0178 LIN127 M2010H_4 STR120
DP1_02 EASY0339 EASY0481 GYM0179 LIN128 M2010H_5 STR201
DP1_03 EASY0340 EASY0482 GYM0180 LIN129 M2010H_6 STR202
DP1_04 EASY0341 EASY0483 HH101 LIN130 M2010H_7 STR203
DP1_05 EASY0342 EASY0484 HH102 LIN201 M2010H_8 STR204
EASY0001 EASY0343 EASY0485 HH103 LIN202 MAT201 STR205
EASY0002 EASY0344 EASY0486 HH104 LIN203 MAT202 STR206
EASY0003 EASY0345 EASY0487 IF101 LIN204 MAT203 STR207
EASY0004 EASY0346 EASY0488 IF102 LIN205 MAT204 STR208
EASY0005 EASY0349 EASY0489 IF103 LIN206 MAT302 STR209
EASY0006 EASY0351 EASY0496 IF104 LIN207 MAT401 STR210
EASY0007 EASY0352 EASY0500 IF105 LIN208 MAT402 STR301
EASY0008 EASY0353 EASY0601 IF106 LIN209 MAT403 STR302
EASY0009 EASY0354 EASY0602 IF107 LIN210 MATR101 STR303
EASY0010 EASY0355 EASY0603 IF108 LIN211 MATR102 STR304
EASY0011 EASY0356 EASY0604 IF109 LIN212 MATR103 STR305
EASY0012 EASY0357 EASY0605 IF110 LIN213 MATR104 STR306
EASY0013 EASY0358 EASY0606 IF111 LIN214 MATR105 STR307
EASY0014 EASY0359 ERAST101 IF112 LIN215 MATR106 STR308
EASY0015 EASY0360 ERAST102 IF113 LIN216 MATR107 STR401
EASY0016 EASY0361 ERAST103 IF114 LIN217 MATR108 STR402
EASY0017 EASY0362 ERAST104 IF115 LIN218 MATR109 STR403
EASY0018 EASY0363 ERAST105 IF116 LIN219 MATR110 STR404
EASY0019 EASY0364 ERAST106 IF117 LIN220 MATR111 STR405
EASY0020 EASY0365 ERAST107 IF118 LIN301 MATR112 STR406
EASY0021 EASY0366 ERAST108 IF119 LIN302 MATR113 STR407
EASY0022 EASY0367 ERAST109 IF120 LIN303 MATR114 STR501
EASY0023 EASY0368 ERAST110 IF121 LIN304 MATR115 STR502
EASY0024 EASY0369 FOR101 IF122 LIN305 MATR116 STR504
EASY0025 EASY0370 FOR102 IF123 LIN306 MATR117 STR601

Դասական խնդիրների TODO ցուցակը.

ACM_0004 ARR302 DIV103 EASY0497 HH106 M2010H35 STR602
ACM_0243 ARXIM002 DP1_06 ERAST111 HH107 M2010H36 STR603
ALG0001 BIT105 EASY0088 GM14P4 LINA0004 MAT301
ALG0010 BIT106 EASY0347 GRAF101 LINA0011 OIC1H08
ALG0011 BIT109 EASY0420 GRAF301 M2010H28 SC10_10
ARR206 COMB103 EASY0490 HH105 M2010H32 SC10_23
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.