Amalya Galstyan

@amalya_

Armenia, Gyumri

Institution: GSPI

Լուծումների պատմությունը
(առանց ձևավորումների տեքստ)

Problems

Լուծված դասական խնդիրների ցուցակը.

EASY0001 GYM0023 GYM0096 GYM0162 GYM0229 GYM1626 LIN217
EASY0002 GYM0031 GYM0097 GYM0163 GYM0230 GYM1627 LIN218
EASY0003 GYM0032 GYM0098 GYM0164 GYM0231 GYM1628 LIN219
EASY0004 GYM0033 GYM0099 GYM0165 GYM0232 GYM1629 LIN220
EASY0005 GYM0034 GYM0100 GYM0166 GYM0233 GYM1630 LIN301
EASY0006 GYM0035 GYM0101 GYM0167 GYM0234 GYM1631 LIN302
EASY0007 GYM0036 GYM0102 GYM0168 GYM0236 GYM1632 LIN303
EASY0008 GYM0037 GYM0103 GYM0169 GYM0237 GYM1633 LIN304
EASY0009 GYM0038 GYM0104 GYM0170 GYM0238 GYM1634 LIN305
EASY0010 GYM0039 GYM0105 GYM0171 GYM0239 GYM1635 LIN306
EASY0011 GYM0040 GYM0106 GYM0172 GYM0240 GYM1636 LIN307
EASY0012 GYM0041 GYM0107 GYM0173 GYM0241 GYM1637 LIN308
EASY0013 GYM0042 GYM0108 GYM0174 GYM0243 GYM1638 LIN309
EASY0014 GYM0043 GYM0109 GYM0175 GYM0246 GYM1639 LIN310
EASY0016 GYM0044 GYM0110 GYM0176 GYM0247 GYM1640 LIN311
EASY0018 GYM0045 GYM0111 GYM0177 GYM0248 GYM1642 LIN312
EASY0019 GYM0046 GYM0112 GYM0178 GYM0249 GYM1643 LIN313
EASY0020 GYM0047 GYM0113 GYM0179 GYM0250 GYM1644 LIN314
EASY0021 GYM0048 GYM0114 GYM0180 GYM0251 GYM1645 LIN315
EASY0022 GYM0049 GYM0115 GYM0181 GYM0254 GYM1646 LIN316
EASY0023 GYM0050 GYM0116 GYM0182 GYM0255 LIN101 LIN317
EASY0025 GYM0051 GYM0117 GYM0183 GYM0256 LIN102 LIN318
EASY0026 GYM0052 GYM0118 GYM0184 GYM0257 LIN103 LIN319
EASY0027 GYM0053 GYM0119 GYM0185 GYM0258 LIN104 LIN320
EASY0028 GYM0054 GYM0120 GYM0186 GYM0259 LIN105 LIN321
EASY0029 GYM0055 GYM0121 GYM0187 GYM0260 LIN106 LIN322
EASY0030 GYM0056 GYM0122 GYM0188 GYM0261 LIN107 LIN323
EASY0031 GYM0057 GYM0123 GYM0189 GYM0262 LIN108 LIN324
EASY0032 GYM0058 GYM0124 GYM0190 GYM0263 LIN109 LIN325
EASY0033 GYM0059 GYM0125 GYM0191 GYM0264 LIN110 LIN326
EASY0034 GYM0060 GYM0126 GYM0192 GYM0265 LIN111 LIN327
EASY0035 GYM0061 GYM0127 GYM0193 GYM0271 LIN112 LIN328
EASY0036 GYM0062 GYM0128 GYM0194 GYM0272 LIN113 LIN329
EASY0037 GYM0063 GYM0129 GYM0195 GYM0273 LIN114 LIN330
EASY0038 GYM0064 GYM0130 GYM0196 GYM0274 LIN115 LIN401
EASY0039 GYM0065 GYM0131 GYM0197 GYM0275 LIN116 LIN402
EASY0040 GYM0066 GYM0132 GYM0198 GYM0276 LIN117 LIN403
EASY0041 GYM0067 GYM0133 GYM0199 GYM0277 LIN118 LIN404
EASY0044 GYM0068 GYM0134 GYM0200 GYM0278 LIN119 LIN405
EASY0046 GYM0069 GYM0135 GYM0201 GYM0279 LIN120 LIN406
EASY0047 GYM0070 GYM0136 GYM0202 GYM0280 LIN121 LIN407
EASY0048 GYM0071 GYM0137 GYM0203 GYM1601 LIN122 LIN408
EASY0060 GYM0072 GYM0138 GYM0204 GYM1602 LIN123 LIN409
EASY0061 GYM0073 GYM0139 GYM0205 GYM1603 LIN124 LIN410
EASY0062 GYM0074 GYM0140 GYM0206 GYM1604 LIN125 LIN411
EASY0063 GYM0075 GYM0141 GYM0207 GYM1605 LIN126 LIN412
EASY0064 GYM0076 GYM0142 GYM0208 GYM1606 LIN127 LIN413
EASY0066 GYM0077 GYM0143 GYM0209 GYM1607 LIN128 LIN414
EASY0067 GYM0078 GYM0144 GYM0210 GYM1608 LIN129 LIN415
EASY0068 GYM0079 GYM0145 GYM0211 GYM1609 LIN130 LIN416
EASY0069 GYM0080 GYM0146 GYM0212 GYM1610 LIN201 LIN417
EASY0070 GYM0081 GYM0147 GYM0213 GYM1611 LIN202 LIN418
EASY0071 GYM0082 GYM0148 GYM0214 GYM1612 LIN203 LIN419
EASY0072 GYM0083 GYM0149 GYM0215 GYM1613 LIN204 LIN420
EASY0073 GYM0084 GYM0150 GYM0216 GYM1614 LIN205 LIN421
EASY0075 GYM0085 GYM0151 GYM0217 GYM1615 LIN206 LIN422
FOR301 GYM0086 GYM0152 GYM0218 GYM1616 LIN207 LIN423
FOR302 GYM0087 GYM0153 GYM0219 GYM1617 LIN208 LIN424
FOR303 GYM0088 GYM0154 GYM0220 GYM1618 LIN209 LIN425
GYM0016 GYM0089 GYM0155 GYM0221 GYM1619 LIN210 LIN426
GYM0017 GYM0090 GYM0156 GYM0222 GYM1620 LIN211 LIN427
GYM0018 GYM0091 GYM0157 GYM0223 GYM1621 LIN212 LIN428
GYM0019 GYM0092 GYM0158 GYM0224 GYM1622 LIN213 LIN429
GYM0020 GYM0093 GYM0159 GYM0225 GYM1623 LIN214 LIN430
GYM0021 GYM0094 GYM0160 GYM0226 GYM1624 LIN215
GYM0022 GYM0095 GYM0161 GYM0227 GYM1625 LIN216

Դասական խնդիրների TODO ցուցակը.

EASY0015 FOR304 GYM0245 LIN501
EASY0049 FOR305 GYM0266
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.