Ցուցակ խնդիրների

ID NAME ԿՈԴԸ օգտատերեր. ACC %
28920    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-98 GYM0398 6 100.00
28928    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-102 GYM0402 10 100.00
28929    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-103 GYM0403 9 100.00
28932    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-106 GYM0406 10 100.00
28933    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-107 GYM0407 9 100.00
28934    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-108 GYM0408 9 100.00
28935    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-109 GYM0409 10 100.00
28937    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-111 GYM0411 9 100.00
28938    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-112 GYM0412 9 100.00
28940    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-114 GYM0414 10 100.00
28947    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-121 GYM0421 9 100.00
28948    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-122 GYM0422 9 100.00
28951    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-125 GYM0425 9 100.00
28952    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-126 GYM0426 9 100.00
28953    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-127 GYM0427 9 100.00
28954    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-128 GYM0428 9 100.00
28956    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-130 GYM0430 11 100.00
28972    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-135 GYM0435 10 100.00
28974    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-137 GYM0437 10 100.00
29008    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-161 GYM0461 9 100.00
29009    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-162 GYM0462 9 100.00
29012    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-165 GYM0465 9 100.00
29013    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-166 GYM0466 9 100.00
29018    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-171 GYM0471 9 100.00
29019    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-172 GYM0472 9 100.00
29022    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-175 GYM0475 9 100.00
29023    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-176 GYM0476 9 100.00
29026    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-179 GYM0479 9 100.00
29029    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-182 GYM0482 9 100.00
29030    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-183 GYM0483 8 100.00
29031    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-184 GYM0484 8 100.00
29033    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-186 GYM0486 6 100.00
29035    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-188 GYM0488 7 100.00
29041    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-194 GYM0494 7 100.00
29043    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-196 GYM0496 7 100.00
29045    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-198 GYM0498 7 100.00
29046    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-199 GYM0499 7 100.00
29052    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-201 GYM0501 7 100.00
29053    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-202 GYM0502 7 100.00
29054    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-203 GYM0503 7 100.00
29055    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-204 GYM0504 7 100.00
29059    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-208 GYM0508 7 100.00
29060    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-209 GYM0509 7 100.00
29061    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-210 GYM0510 7 100.00
29062    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-211 GYM0511 7 100.00
29063    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-212 GYM0512 7 100.00
29064    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-213 GYM0513 7 100.00
29065    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-214 GYM0514 7 100.00
29066    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-215 GYM0515 7 100.00
29068    ՈւՍԽ: ԹՎԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ-217 GYM0517 7 100.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.