Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_40 - K ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ

  n տարրից բաղկացած բնական թվերի հաջորդականությունը կանվանենք k-զարմանահրաշ հաջորդականություն, եթե այն բավարարում է հետևյալ հատկություններին.

   - հաջորդականության բոլոր անդամները տարբեր են, ընդ որում առաջին n-1 անդամները մեկը մյուսից տարբերվում են մեկով,

    - հաջորդականության անդամները դասավորված են աճման կարգով,

    - հաջորդականության անդամների գումարը հավասար է k-ի:

  Տրված k և n թվերի համար ստանալ այդ մեծություններին համապատասխանող k-զարմանահրաշ հաջորդականությունը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված են k և n բնական թվերը (1 ≤ n, k ≤ 104) :

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել որոնելի հաջորդականությունը, անդամները մեկը մյուսից անջատելով բացատանիշերով:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

6 3

1 2 3

2

10 4

1 2 3 4


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-09-22
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

թաքցնել մեկնաբանությունները
2014-03-03 17:02:51 Hrant Hovhannisyan
Մուտք՝ 100 10
Ելք՝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 55
2014-03-03 13:27:52 Anush
Կներեք,եթե հնարավոր է մուտքային և ելքային տվյալների այլ օրինակներ կգրեք:Նախապես շնորհակալություն:
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.