Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_39 - ԾՈՎԱՓՆՅԱ ՏՆԵՐ

Արմենը և Աշոտը ապրում են ծովափին: Աշոտի տնից ձախ գտնվում է n տուն, իսկ աջից m տուն: Արմենի տնից աջ և ձախ գտնվում են հավասար քանակությամբ տներ: Քա՞նի տուն է գտնվում Արմենի և Աշոտի տների միջև:

Մուտքային տվյալներ

Մուտքի առաջին տողում տրված է n թիվը,իսկ երկրորդ տողում m թիվը (n, m < 100) :

Ելքային տվյալներ

Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

47

23

11

2

25

45

9


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-09-22
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.