Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_38 - ԱՄԵՆԱՎԱՏ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐՆԵՐ

  Կասենք, որ a թիվը b-ից լավն է, եթե a-ի թվանշանների գումարը մեծ է b-ի թվանշանների գումարից, կամ եթե a թիվը փոքր է b-ից, և a-ի թվանշանների գումարը հավասար է b-ի թվանշանների գումարին: Օրինակ. 124 թիվը ավելի լավն է քան 123-ը, քանի որ այս թվերից առաջինի թվանշանների գումարը հավասար է յոթի, իսկ երկրորդինը վեցի: Կամ 3-ը լավն է 111-ից, քանի որ նրանց թվանշանների գումարը նույնն է, բայց առաջին թիվը երկրորդից փոքր է:

  Տրված է n թիվը: Գտեք նրա այնպիսի d բաժանարար, որ յուրաքանչյուր այլ բաժանարար լինի ավելի լավը քան d-ն:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է n բնական թիվը (1 ≤ n ≤ 105000):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

10

10

2

239

1


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-09-22
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.