Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_37 - ՀԻՆԳ ՄԻԱՎՈՐԻ ՆՈՐՄԱ

  Համլետը հանձնում է շատ բարդ, բայց հետաքրքիր նորմա ֆիզկուլտուրայից: Նորման հետևյալն է. սպորտդահլիճի հատակին սկսած պատից նկարված են n թվեր, աշակերտը կանգնում է այդ թվերից որևէ մեկի վրա և ցատկում է k թիվը մեկ, որից հետո գումարվում են այն թվերը, որոնք հանդիպել են նրա ճանապարհին: Նորման գնահատվում է 5, եթե աշակերտը հավաքել է հնարավոր առավելագույն միավորը:

  Օգնե’ք Համլետին գտնել լավագույն X դիրքը, որտեղ նա կկանգնի ամենասկզբում: Եթե նման դիրքերը մի քանիսն են, ապա պետք է ընտրել պատին ամենամոտ գտնվողը: Դուք պետք է որոշեք նաև, թե առավելագույնը քա՞նի միավոր նա կհավաքի:    

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողը պարունակում է երկու ամբողջ թիվ n և k (0 < n ≤ k ≤ 102): Հաջորդ տողում տրված են ai (1 ≤ ai ≤ 103) թվերը բացատներով բաժանված:

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել երկու թիվ առավելագույն միավորը և դիրքը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

10 3

3 0 3 5 2 7 4 2 3 0

13 3

2

5 2

1 2 3 4 5

9 1


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-09-22
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.