Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_36 - ՍԻՄԵՏՐԻԿ ՄԱՏՐԻՑԱ

  Արմենը, ինֆորմատիկայի դասին ուսումնասիրելով մատրիցները, սկսեց տետրի մեջ nxm չափանի մատրիցը լրացնել կամայական թվերով: Ուսուցչուհին նկատելով դա փորձեց գնահատել նրա գիտելիքները և հանձնարարեց նրան այնպես փոխել երկչափ մատրիցը, որ այն լինի սիմետրիկ կենտրոնի նկատմամբ (այսինքն ai,j=an-i+1,m-j+1), և որպեսզի փոփոխության արժեքը լինի փոքրագույնը: Եթե մենք մատրիցի մեջ x թիվը փոխում ենք  y–ով, ապա փոփոխության արժեքը հաշվվում է հետևյալ կերպ |x-y|: Իրականացված բոլոր փոփոխությունների արժեքը հավասար է առանձին փոփոխությունների արժեքների գումարին:

  Օգնե’ք Արմենին լուծել այս խնդիրը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողում տրված են մատրիցի չափերը n և m (n, m ≤ 20), հաջորդ n  տողերում տրված են m-ական թվեր մատրիցի տարրերը (|ai,j| ≤ 104):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել մատրիցի փոփոխության փոքրագույն արժեքը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

3 4

4 2 3 4

5 6 6 5

8 3 2 1

7

2

5 5

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-09-22
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.