Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_34 - ՎԵՐԵԼԱԿ

  Վարդանը և Դավիթը ստացել են նոր բնակարան նորակառույց շենքում: Նրանց շենքում տեղադրված է նոր մոդելի վերելակ, որտեղ հարկերի համարներով կոճակների փոխարեն առկա է ընդամենը երկու կոճակ: Առաջինը սեղմելիս վերելակը բարձրանում է մի հարկ վերև, իսկ երկրորդը սեղմելիս մի հարկ ներքև:

  Դավիթին, որ ավելի փոքր է Վարդանից, շատ է դուր գալիս տեղաշարժվել վերելակով: Նա այնքան է տեղաշարժվում վերալակով, մինչև որ ամեն մի հարկում չի հայտնվում գոնե մեկ անգամ, դրանից հետո նա իրենից գոհ գնում է տուն:

  Գիտենալով այն հերթականությունը, որով Դավիթը սեղմել էր վերելակի կոճակները, փորձեք որոշել նորակառույց շենքի հարկերի թիվը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողում տրված է վերելակի կոճակներին սեղմելու հերթականությունը: “1” սիմվոլը նշանակում է, որ սեղմվել է առաջին կոճակը, իսկ “2” սիմվոլը նշանակում է, որ սեղմվել է երկրորդ կոճակը: “1” և “2” սիմվոլները բացատներով բաժանված չեն: Սեղմումների թիվը չի գերազանցում 100-ը: Նշենք, որ վերելակը երբեք չի իջնում առաջին հարկից ներքև և չի բարձրանում վերջին հարկից վերև:

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել նորակառույց շենքի հարկերի թիվը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

11  

3

2

1221221221221

6


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-09-22
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.