Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_33 - ՄԻԱՎՈՐ Ա Ը Բ

  Տրված են երկու բնական թվեր, որոնք գրված են տասական հաշվարկային համակարգում և բաղկացած են միայն մեկերից: Առաջին թիվը բաղկացած է n մեկերից, իսկ երկրորդը m մեկերից:

  Պահանջվում է գտնել մեկերից կազմված երկու բնական թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված են երկու բնական թվեր n և m (1 ≤ n, m ≤ 2000):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1 1  

1

2

1 2

1


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-09-22
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.