Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_32 - ԱՌԱՆՑ ԵՐԿՈւ ԶՐՈՆԵՐԻ

  Որոշե’ք k-ական հաշվարկային համակարգի այն n-անիշ թվերի քանակը, որոնց գրառման մեջ չկան իրար հաջորդող երկու զրոներ:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է երկու բնական թիվ n և k (2 ≤ k ≤10; 2 ≤ n; 4 ≤ n+k ≤ 18).

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել k-ական հաշվարկային համակարգի այն n-անիշ թվերի քանակը, որոնց գրառման մեջ չկան իրար հաջորդող երկու զրոներ:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

6 3

328

2

2 10

90


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-09-21
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.