Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_31 - ԴՂՅԱԿ

  Գյումրու Կումայրի արգելոցի մի հատվածը պեղելիս հնէաբանները հայտնաբերեցին դղյակ բաղկացած k մակարդակներից: Ամեն մի մակարդակը իրենից ներկայացնում էր n-անկյուն բազմանկյուն, որի անկյունը համընկնում էր նախորդ բազմանկյան անկյան հետ:

  Առաջին մակարդակի յուրաքանչյուր կողմում գտնվում է մեկակական սենյակ, հաջորդող յուրաքանչյուր մակարդակի ամեն մի կողմում մեկով ավելի:

  Գրե’ք ծրագիր, որը կօգնի հնէաբաններին որոշել դղյակում առկա սենյակների քանակը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է երկու բնական թիվ n և k (3 ≤ n ≤ 300; 1 ≤ k ≤ 103):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել դղյակի սենյակների թիվը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

6 3

28

2

3 6

28


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-09-21
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.