Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_26 - ՆԱՎԱԿՆԵՐ-2

  Տրված է nxn չափանի շախմատային տախտակ: Քա՞նի եղանակով կարելի է դասավորել k թվով նավակները այս տախտակի վրա այնպես, որ նրանք միմյանց չհարվածեն:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է երկու բնական թիվ՝ n և k (n, k ≤ 8):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

3 2

18

2

8 8

40320


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-09-16
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.