Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_25 - ԵՌԱՆԿՅՈւՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ

  Դիտարկենք հետևյալ պատկերը. մեծ հավասարասրուն եռանկյուն բաղկացած փոքր հավասարասրուն եռանկյուններից: Նկարի մեջ պատկերված է եռանկյունների 4 մակարդակից կազմված պատկեր:

  Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը կորոշի պատկերում առկա բոլոր եռանկյունների թիվը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է n բնական թիվը մակարդակների թիվը պատկերում (1 ≤ n ≤ 103):

Ելքային տվյալներ 

  Պետք է արտածել պատկերում առկա եռանկյունների քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1

1

2

4

27


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-09-16
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.