Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_22 - ԳԵՐԱՍՏԻՃԱՆ

  SR=22n արտահայտությունը կանվանենք երկուսի n–րդ կարգի գերաստիճան:

  Ըստ սահմանման, երկուսի 3–րդ կարգի գերաստիճանը հավասար է 22n=28=256:

  Գրել ծրագիր, որը կորոշի երկուսի n–րդ կարգի գերաստիճանը ըստ m մոդուլի՝ SR mod m:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված են երկու բնական թիվ n  (0 ≤ n ≤ 105) և m (2 ≤ m ≤ 104):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

3 1000

256

2

10 10

6


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-09-08
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.