Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_21 - ՁԵՎԱՓՈԽՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

  Հնդիկ մաթեմատիկոս Կապրեկարը հայտնի է իր աշխատանքներով թվերի տեսության բնագավառում: Նրա աշխատանքներից մեկը այսպես կոչված Կապրեկարի ձևափոխությունների վերաբերյալ է :

  Դիտարկենք հետևյալ գործողությունը: Դիցուք տրված է x թիվը: M-ը այն ամենամեծ թիվն է, որը կարելի է ստանալ x-ի թվանշանների տեղափոխությունից, իսկ m-ը ամենափոքր թիվն է նույն սկզբունքով ստացված (այս թվի սկզբում կարող են լինել զրոներ): Նշանակենք K(x) -ով M-m  տարբերությունը սկզբից լրացված այնքան թվով զրոներով, որ x-ի և K(x)-ի թվանշանների քանակները համընկնեն:

  Այպես օրինակ. K(100)=100-001=099, K(2414)=4421-1244=3177:

  Ձեր խնդիրն է գրել ծրագիր, որը կհաշվի K(x) –ը տրված x–ի համար:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է x բնական թիվը (1 ≤ x ≤ 109):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

100

099

2

2414

3177


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-09-08
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.