Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_20 - ՀԱԿԱՊՈԼԻՆԴՐՈՄ

  Պոլինդրոմ կանվանենք այն տողը, որը աջից և ձախից կարդացվում է նույն կերպ:

  Տրված տողի համար գտնել ամենամեծ երկարություն ունեցող այն ենթատողը, որը պոլինդրոմ չէ:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում գրված է տող բաղկացած լատինական այբուբենի փոքրատառերից, որի սիմվոլների երկարությունը չի գերազանցում 10 000-ը:

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը: Եթե տրված տողի բոլոր ենթատողերը պոլինդրոմներ են, ապա պետք է արտածել NO SOLUTION.

Օրինակներ

stdin

stdout

1

Abba

abb

2

Aaaaa

NO SOLUTION


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-09-01
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.