Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_19 - ՆԵՏԵՐ

  Տրված է հաջորդականություն, որը բաղկացած է “>”, “<” և “-“ սիմվոլներից:

  Գրել ծրագիր, որը կորոշի հաջորդականության մեջ առկա նետերի քանակը: Նետ կանվանենք հետևյալ տեսքի ենթահաջորդականությունները “>>- ->” և “<- -<<”:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում գրված է “>”, “<”  և “-“ սիմվոլների հաջորդականություն, որի երկարությունը չի գերազանցում 250-ը:

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել նետերի քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

<<<<>>--><--<<--<<>>>--><<<<<

4

2

>>--><--<<

2


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-09-01
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.