Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_18 - ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ՁԻ-1

  Արթուրը որոշել է շախմատ խաղալ սովորել: Նա գտել է շախմատային պարտիաների նկարագրությամբ գիրք և սկսել է այն ուսումնասիրել: Հնարավոր է, որ հետագայում նա մեծ շախմատիստ դառնա, բայց առայժմ նա սովորում է տարրական դպրոցում և դժվարությամբ է յուրացնում խաղի կանոնները: Ամենամեծ բարդությունը ներկայացնում են շախմատային ձիու քայլերը: Նա խնդրել է ձեզ գրել ծրագիր, որն իրեն կհաղորդի, թե տրված վանդակից ձին դեպի որ վանդակները կարող է շարժվել: Հիշեցնենք, որ շախմատային ձին շարժվում է կամ երկու քայլ ուղղահայց և մեկ քայլ հորիզոնական, կամ մեկ քայլ ուղղահայաց և երկու քայլ հորիզոնական: Ուղղահայաց վանդակները նշանակվում են լատինական փոքրատառերով՝ a-h, իսկ հորիզոնականները թվերով 1-8: Շախմատային տախտակի յուրաքանչյուր վանդակ նշանակվում է ուղղահայացներին համապատասխան տառով և հորիզոնականին համապատասխան թվով, ինչպես օրինակ՝ d6, b3:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է երկու սիմվոլ՝ ձիու կոորդինատները:

Ելքային տվյալներ

  Առանձին տողերում պետք է արտածել, այն վանդակների կոորդինատները, որտեղ ձին կարող է հայտնվել:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

b7

a5

c5

d6

d8

2

a1

b3

c2


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-09-01
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

թաքցնել մեկնաբանությունները
2014-09-15 14:45:44 Hrant Hovhannisyan
Անհրաժեշտ է արտածել ըստ առաջին մեծության աճման կարգի:
2014-09-14 15:34:22 Mher
Արդյո՞ք կարևոր է արտածելու հերթականությունը։ Թե կարող եմ արտածել ինչ հերթականոււթյամբ ուզեմ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.