Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_15 - ԾՈՎԱՄԱՐՏ

  Արամը շատ է սիրում զբաղվել օլիմպիական ինֆորմատիկայով: Երբ որևէ ծրագրավորման մրցույթում հասնում է լուրջ հաջողության, մինչև հաջորդ մրցույթին մասնակցելը սկսում է հորինել տարբեր բնույթի խաղեր: Նա իր հորինած վերջին խաղում ընդհանրացնում է բոլորիս հայտնի ծովամարտ խաղը:

  Ծովամարտի աղյուսակը  չափանի է, որտեղ տեղադրված են որոշակի թվով նավակներ: Նավակները տեղադրված են համաձայն հետևյալ կանոնների.

- ունեն ուղղանկյուն տեսք

- մեկը մյուսին չեն ծածկում

- կարող են հատվել միայն անկյուններով (տես. նկարը):

  Գրել ծրագիր, որը կհաշվի ծովամարտի աղյուսակում գտնվող նավակների քանակը:

Մուտքային տվյալներ 

  Մուտքի առաջին տողում տրված է n բնական թիվը (2 ≤ n ≤ 100): Ֆայլի հաջորդ n տողերում տրված են n թվեր, որոնք կամ զրո են, կամ մեկ: Եթե այն հավասար է մեկի, ապա դա  նշանակում է, որ այդ վանդակը պատկանում է որևէ նավակի և զրո հակառակ դեպքում:

Ելքային տվյալներ 

  Պետք է արտածել նավակների քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

3
1 0 0
0 1 1
0 1 1

2

2

2
0 0
0 0

0


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-08-30
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.