Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_14 - ՄԱՏՐԻՑԻ ՇՐՋՈւՄ

  Տրված է n բնական թիվը և nxn տարր պարունակող երկչափ զանգվածը (մատրիցա):

  Գրել ծրագիր, որը տրված մատրիցան շրջում է 90 աստիճանով ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողում տրված է n բնական թիվը (1 ≤ n ≤ 50): Ֆայլի հաջորդ  տողերում տրված են  ամբողջ թվեր, որոնք բնական թվեր են և չեն գերազանցում 50-ը:

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել շրջված մատրիցան:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

3

1 2 3

4 5 6

6 6 6

6 4 1

6 5 2

6 6 3

2

2

0 0

0 0

0 0

0 0


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-08-30
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.