Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_13 - MAXMIN

  Արամի կողմից ստեղծված ֆայլում գրված են որոշակի քանակի ամբողջ թվեր, որոնց քանակը չի գերազանցում 10000-ը:

  Գրել ծրագիր, որը կորոշի կենտ տեղերում գտնվող թվերից փոքրագույնի և զույգ տեղերում գտնվող թվերից մեծագույնի գումարը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված են 10000-ը չգերազանցող ամբողջ թվեր, որոնք բացարձակ արժեքով փոքր են 10000-ից (մուտքում գրված է առնվազն երկու թիվ):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1 2

3

2

1 -2 3 -4 5

-1


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-08-30
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.