Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_12 - ԽԱՂ «ԵՐՋԱՆԻԿ ՕՂԱԿ»

Արամը շատ է սիրում զբաղվել օլիմպիական ինֆորմատիկայով: Երբ որևէ ծրագրավորման մրցույթում հասնում է լուրջ հաջողության, մինչ հաջորդ մրցույթին մասնակցելը սկսում է հորինել տարբեր բնույթի խաղեր: Նա իր հորինած վերջին խաղը անվանել է «երջանիկ օղակ»:

Խաղի կանոնները հետևյալն են. սեղանին դրված են տարբեր տրամագծերի ու տարբեր գույների օղակներ (օղակները մեկը մյուսի հետ կարող են հատվել) և խաղացողը ունի մի քանի մետաղադրամներ, որոնք նա նետում է դեպի օղակները: Երբ բոլոր մետաղադրամները արդեն նետված են, սկսվում են հաշվարկվել խաղացողի միավորները:

Միավորները հաշվարկվում են հետևյալ կանոններով.

- կախված օղակի գույնից, որտեղ հայտնվել է մետաղադրամը, խաղացողը ստանում է տարբեր միավորներ

- եթե մետաղադրամը հայտնվել է միանգամից մի քանի օղակների ներսում, ապա խաղացողը ստանում է միավորներ բոլոր օղակների համար

- եթե մետաղադրամը հայտնվել է որևէ օղակի եզրում, ապա խաղացողը այդ օղակի համար միավոր չի ստանում:   

Ձեր խնդիրն է գրել ծրագիր «երջանիկ օղակ» խաղի միավորների հաշվվման համար:

Մուտքային տվյալներ

Մուտքում տրված է երկու ամբողջ թիվ n,m (1 ≤ n ≤ m ≤ 100) օղակների և մետաղադրամների քանակը: Հաջորդ n տողերում տրված է 4 թիվ, որը ցույց է տալիս օղակի կենտրոնը, շառավիղը և այն միավորը, որը կստանա խաղացողը հաջողության հասնելու դեպքում: Հաջորդ  տողերում տրված են նետած մետաղադրամի կոորդինատները: Բոլոր թվերը ամբողջ են և չեն գերազանցում 10000-ը:

Ելքային տվյալներ

Պետք է արտածել հավաքած միավորների քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

2 3
1 1 1 10
3 3 1 20
1 1
10 10
3 3

30

2

3 3
-6 -8 1 1
-4 -5 1 1
-1 -5 2 1
9 7
-1 -6
-7 3

1


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-08-29
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.