Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_10 - ՇՐՋԱՆԱԳԾԻ ԿԱՌՈւՑՈւՄ

  Շրջանագծի երկարություն հաշվելը շատ պարզ խնդիր է, եթե տրված է նրա շառավիղը: Իսկ ին՞չ կարելի անել, եթե այն տրված չէ:

  Հարթության մեջ տրված են երեք կետերի կոորդինատներ, որոնք չեն գտնվում մի ուղղի վրա:

  Ձեր խնդիրն է հաշվել այն շրջանագծի երկարությունը, որն անցնում է տրված երեք կետերով:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված են x1, y1, x2, y2, x3, y3 իրական թվերը, որոնք իրենցից ներկայացնում են նույն ուղղի վրա չգտնվող երեք կետերի կոորդինատներ:

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել որոնելի շրջանագծի երկարությունը 0.01 մոտավորությամբ:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

0.0 -0.5 0.5 0.0 0.0 0.5

3.14

2

0.0 -500000.0 500000.0 0.0 0.0 500000.0

3141592.65


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-08-29
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.