Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

SC10_07 - ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՐՏԱԴՐՅԱԼՆԵՐ

  i և j թվերի արժեքները տատանվում են i-ն՝ a-ից b, j-ին՝ c-ից d: Որոշել i և j թվերի բոլոր հնարավոր արտադրյալների քանակը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում գրված է բացատներով բաժանված չորս բնական թիվ a, b, c, d (0< a, b, c, d<11):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել հնարավոր արտադրյալների քանակը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1 10 1 10

42

2

1 10 10 1

42


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-08-27
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PYPY3 PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Ամառային գավաթ 2010

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.