Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1H19 - ԱՊԱՑՈւՅՑ

  Արթուրը և Արմանը Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի “Օլիմպիական ինֆորմատիկայի” ակումբի անդամներ են: Նրանք մասնակցում են ակումբի կողմից կազմակերպվող հերթական սեմինարին, որը վերաբերվում է ծառի տարբեր  համարժեք սահմանումներին, և ապացուցում են դրանց համարժեքությունը: Յուրաքանչյուր ապացույցի համար գրատախտակի մոտ, ակումբի անդամը ստանում է կոնֆետ: Որպեսզի ապացույցները գրատախտակի մոտ լինեն ավելի բովանդակալից, դասախոսը դրել է պայման, որ չի կարելի ապացուցել ակնհայտ փաստերը, որոնք անմիջապես բխում են մեկը մյուսից: Այսինքն, եթե արդեն ապացուցվել է, որ A1-ից հետևում է A2-ը, A2-ից A3-ը, . . . , Ak-1-ից Ak-ն, ապա չի կարելի ապացուցել, որ   A1-ից հետևում է Ak-ն: Ակումբի անդամները շատ ընկերասեր են և նրանք որոշեցին բաշխել ապացույցներն այնպես, որ ստանան առավելագույն թվով կոնֆետներ:

  Պահանջվում է որոշել, թե առավելագույնը քա՞նի կոնֆետ կարող են ստանալ ակումբի անդամները:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է n բնական թիվը (2 ≤ n ≤ 100) ծառի տարբեր սահմանումների քանակը:

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

2

2

2

3

5


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-10-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Oinf Club-1, հեռակա

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.