Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1H18 - ՖԻԲՈՆԱՉԻԻ ՏՈՂ

  F0=a, F1=b, Fi=Fi-2Fi-1 ռեկուրենտ առնչությամբ որոշվող ցանկացած տող կոչվում է Ֆիբոնաչիի տող:

  Ֆիբոնաչիի առաջին յոթ տողերն են.

      a, b, ab, bab, abbab, bababbab, abbabbababbab

  Գրել ծրագիր, որը կորոշի Fi տողի k–րդ սիմվոլը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողում տրված է m  բնական թիվը (1 ≤ m ≤ 100) դիտարկվող տողերի քանակը: Հաջորդ m տողերում տրված են երկուական ամբողջ թվեր n և k (0 ≤ n ≤ 45):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է բաղկացած լինի m տողից, որի ամեն մի տողում գրված է Fm-ի k–րդ սիմվոլը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

4
0 1
1 1
3 2
7 7
a
b
a
a

2

1
1 1

b


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-10-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Oinf Club-1, հեռակա

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.