Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1H15 - F91 ՖՈւՆԿՑԻԱ

  Մակ Կարտին համակարգչային բնագավառի հայտնի տեսաբաններից է: Իր աշխատանքներից մեկում նա սահմանել է մի ֆունկցիա, որին անվանել է F91 ֆունկցիա: Նշված ֆունկցիան տրված n բնական թվի համար սահմանվում է հետևյալ կերպ`

    եթե n≤100, ապա F91(n)=F91(F91(n+11));

    եթե n>100, ապա F91(n)=n-10:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է n բնական թիվը, որը չի գերազանցում  106-ը:

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել F91(n)-ը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

500

490

2

91

91


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-10-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Oinf Club-1, հեռակա

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.