Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1H14 - ԶՈւՅԳ-ԿԵՆՏ ԹՎԵՐ

  Տրված է բնական թվերի հաջորդականություն բաղկացած n տարրից:

  Ձեր խնդիրն է գրել ծրագիր, որը տրված թվերից կընտրի այն թվերը, որոնք զույգ են և գտնվում են կենտ համարով դիրքերում:

  Պահանջվող թվերը արտածել ըստ աճման կարգի:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողում տրված է n  բնական թիվը (1 ≤ n ≤ 100): Երկրորդ տողում տրված է n հատ տարրից բաղկացած բնական թվերի հաջորդականություն, որոնք չեն գերազանցում 10000-ը:

Ելքային տվյալներ

  Առանձին տողերի վրա պետք է արտածել խնդրի պայմաններին բավարարող թվերը: Եթե այդպիսիք չկան պետք է արտածել No:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

5

10 5 3 6 8

8

10

2

6

1 2 3 4 5 6

No


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-10-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Oinf Club-1, հեռակա

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.