Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1H13 - ՏԵՂԱՓՈԽՈւԹՅՈւՆ

  Դիտարկենք Z+{0,1,2,3,...} ոչ բացասական ամբողջ թվերի բազմությունը: Դիցուք an (n≥0) հաջորդականությունը որոշվում է an=n+(-1)n բանաձևով: Հեշտ է նկատել, որ an հաջորդականության անդամներն են 1,0,3,2,5,4:

  Դիտարկվող հաջորդականությունը հետաքրքիր է նրանով, որ նրա անդամների մեջ հանդիպում  են Z+ բազմության բոլոր թվերը, ընդ որում ամեն մեկը մի անգամ, այսինքն այն հանդիսանում է Z+ բազմության տեղափոխություն:  

  Ձեր խնդիրն է գտնել այնպիսի i, որի համար ai=x:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է x բնական թիվը (0 ≤ x ≤ 109):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

0

1

2

1

0


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-10-09
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Oinf Club-1, հեռակա

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.