Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1H11 - ՔԻՄԻԱ

  Ձեր խնդիրն է որոշել քիմիական բանաձևով տրված նյութի մոլեկուլի զանգվածը: Քիմիական բանաձևը իրենից ներկայացնում է նյութի մոլեկուլի մեջ մտնող էլեմենտների հաջորդական գրառումը: Գրառումը կրճատելու համար բանաձևի մեջ օգտագործվում է En նշանակումը, որը նշանակում է, որ E էլեմենտը պետք է կրկնել n անգամ:

  Նշենք, որ նյութի մոլեկուլի զանգվածը հավասար է նրա բոլոր էլեմենտների զանգվածների գումարին:

 

Էլեմենտի անունը 

Նշանակում 

Զանգված 

Ջրածին

H

1

Ածխածին

C

12

Ազոտ

N

14

Թթվածին

O

16

 

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է բանաձև, որի երկարությունը չի գերազանցում 20 սիմվոլը: Բանաձևը կարող է բաղկացած լինել "HCNO" տառերից և 1-ից 9-ը թվանշաններից.

Ելքային տվյալներ 

  Պետք է արտածել մեկ թիվ մոլեկուլի զանգվածը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

H2O

18

2

C3H5NO3NO3NO3

227


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-10-05
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Oinf Club-1, հեռակա

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.