Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1H09 - ԿԻՆՈԹԱՏՐՈՆ

  Ընկեր Թովմասյանը և ընկեր Մխիթարյանը դպրոցականներին բերել են կինոթատրոն: Որպեսզի երեխաներից և ոչ մեկը չնեղանա, ընկեր Թովմասյանը նախ այբբենական կարգով նրանց կանգնեցրեց, այնուհետև սկսեց նրանց նստեցնել. նախ առաջին շարքում ձախից աջ, հետո երկրորդ շարքում ձախից աջ և այսպես շարունակ լրացնելով n շարքից և m նստարանից կազմված դահլիճը: Հետո եկավ ընկեր Մխիթարյանը և ասաց, որ երեխաները սխալ են նստել: Նա առաջարկեց սկզբից լրացնել առաջին նստարանները առաջին շարքից մինչև վերջինը, հետո երկրորդ նստարանները և այսպես շարունակ: Պահանջվում է որոշել, թե այս տեղափոխության ժամանակ, երեխաներից քանիսը մնացին իրենց տեղերում:

  Օրինակ, եթե n=3 և m=3, ապա առաջին դեպքում երեխաները կնստեն հետևյալ կերպ.

1 2 3

4 5 6

7 8 9,

երկրորդ  դեպքում`

1 4 7

2 5 8

3 6 9

  Այսպիսով երեք դպրոցականներ 1, 5 և 9-ը կմնան իրենց տեղերում:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված են n և m բնական թվերը (1 ≤ n, m ≤ 109):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել այն դպրոցականների քանակը, որոնք կմնան իրենց տեղերում:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

3 3

3

2

2 4

2


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-10-05
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Oinf Club-1, հեռակա

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.