Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1H08 - ԳՈւՄԱՐՆԵՐ

  Կամայական n>0 ամբողջը թիվ կարելի է ներկայացնել այնպիսի գումարելիների տեսքով, որոնցից յուրաքանչյուրը երկուսի որևէ աստիճան է: Այն գումարները, որոնք տարբերվում են միայն գումարելիների տեղերով կհամարենք նույնը: Օրինակ, յոթի համար այդ գումարներն են.

  7 = 4 + 2 + 1 =

     = 4 + 1 + 1 + 1 =

     = 2 + 2 + 2 + 1 =

     = 2 + 2 + 1 + 1 + 1 =

     = 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 =

     = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1

  Գրել ծրագիր, որը տրված n թվի համար կհաշվի այն բոլոր հնարավոր եղանակների քանակը, որոնք անհրաժեշտ են տրված թիվը երկուսի աստիճաններով ներկայացնելու համար:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է բնական թիվը (n ≤ 103):

Ելքային տվյալներ 

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

7

6

2

132

31196


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-10-03
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Oinf Club-1, հեռակա

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.