Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1H07 - ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ՎԱՆԴԱԿՆԵՐ

  n երկարությամբ քա՞նի տարբեր հաջորդականություններ կարելի է ստանալ շախմատային տախտակից կտրված սև և սպիտակ վանդակներից, եթե հաջորդականություններից ոչ մեկում երեք հաջորդական սպիտակ վանդակներ չեն կարող լինել:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված Է n բնական թիվը (n ≤ 45):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1

2

2

3

7


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-10-03
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Oinf Club-1, հեռակա

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.