Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1H05 - ՊԱՐԶ ՀԱՇՎԱՐԿ

  Տրված n բնական թվի համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները. նախ այն պետք է ներկայացնել k-ական հաշվարկային համակարգում, այնուհետև գտնել ստացված թվի թվանշանների արտադրյալի և գումարի տարբերությունը այդ հաշվարկային համակարգում:

  Օրինակ, դիցուք n=239, k=8: 239-ի ներկայացումը 8-ական հաշվարկային համակարգում 357 է, հետևաբար խնդրի պատասխանը կլինի 3*5*7-(3+5+7)=90:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված են n և k բնական թվերը (1 ≤ n ≤ 109, 2 ≤ k ≤ 10):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

239 8

90

2

1000000000 7

-34


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-10-02
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Oinf Club-1, հեռակա

թաքցնել մեկնաբանությունները
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.