Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1H04 - ՁՄԵՐՈւԿ

Ձմերուկը n/(n+1) կգ-ով ավելի ծանր է, քան n/(n+1) ձմերուկը: Խանութում գտնվում են նմանատիպ m  ձմերուկներ:

Ինչի՞ է հավասար խանութում գտնվող ձմերուկների ընդհանուր կշիռը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված են n և m բնական թվերը (1 ≤ n, m ≤ 104).

Ելքային տվյալներ

  Արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

4 4

16

2

10 10

100


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-10-02
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Oinf Club-1, հեռակա

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.