Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1H02 - ՊԱՐԶ ԹՎԵՐԻ ԳՈւՄԱՐ

  Տրված n բնական թիվը ներկայացնել պարզ թվերի գումարի տեսքով այնպես, որ այդ գումարելիների արտադրյալը լինի մեծագույնը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է բնական թիվը (2 ≤ n ≤ 109):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել պարզ թվերը աճման կարգով նշելով դրանց քանակը վերլուծման ժամանակ (այսինքն պարզ թիվը, հետո նրա քանակը վերլուծման ժամանակ):

Օրինակներ

stdin

stdout

1

5

2 1 3 1

2

30

3 10


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-10-02
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Oinf Club-1, հեռակա

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.