Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1H01 - N-ԱՆԻՇ ԹՎԵՐԻ ԳՈւՄԱՐ

  Տրված n բնական թվի համար գտնել բոլոր n-անիշ թվերի գումարը:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքում տրված է n բնական թիվը (1 ≤ n ≤ 100):

Ելքային տվյալներ

  Պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

1

45

2

2

4905


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-10-02
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Oinf Club-1, հեռակա

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.