Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1F05 - ՄՈԼՈՐԱԿ

   “Օլիմպիական ինֆորմատիկա” մոլորակում կյանքի առաջացմանը նվիրված ուսումնասիրությունների ժամանակ գիտնականները կատարեցին սենսացիոն հայտնագործություններ պարզվեց, որ.
  1. Բոլոր կենդանի օրգանիզմները առաջացել են Oinf Club բակտերիայից:
  2. Էվոլյուցիան կատարվել է քայլ առ քայլ (ըստ գիտնականների ենթադրության կլիմայի փոփոխման ժամանակ):
  3. Էվոլյուցիայի ամեն քայլում ամեն տեսակից առաջացել է երկու ենթատեսակ, իսկ նախորդ տեսակը ոչնչացել է:
  4. Եթե Oinf Club բակտերիայի ստեղծումը համարենք առաջին քայլը, ապա հիմա մոլորակում գոյություն ունեցող օրգանիզմները գտնվում են N-րդ քայլում:

  Նոր անուններ չհորինելու համար գիտնականները համարակալեցին օրգանիզմների բոլոր տեսակները, որոնք երբևիցե գոյություն են ունեցել մոլորակի վրա: Դրա համար նրանք պատկերեցին էվոլյուցիայի ծառը, որի հիմքը Oinf Club բակտերիան էր: Այն ստացավ 1 համարը: Մնացած տեսակները համարակալվեցին ձախից աջ: Oinf Club բակտերիայի ենթատեսակները ստացան 2 և 3 համարները: 2-րդ տեսակի ենթատեսակները ստացան 4 և 5 համարները, իսկ 3-րդի ենթատեսակները 6 և 7 համարները և այլն: 

  Գրե’ք ծրագիր,որը տրված երկու տեսակների համարով կորոշի նրանց ամենամոտ ընդհանուր նախնու համարը էվոլյուցիայի ծառում:

Մուտքային տվյալներ

  Մուտքի առաջին տողում տրված է N (1 ≤ N ≤ 60) ամբողջ թիվը էվոլյուցիայի քայլերի քանակը, որոնք կատարվել են մոլորակում մինչև տվյալ պահը: Երկրորդ և երրորդ տողերում տրված են մեկական բնական թվեր, որոնք այն տեսակների համարներն են, որոնց համար պետք է գտնել ընդհանուր նախնուն:

Ելքային տվյալներ

  Միակ տողում պետք է արտածել մեկ բնական թիվ ամենամոտ ընդհանուր նախնու համարը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

4

15

12

3

2

18

233016

233008

14563


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան
Ամսաթիվ.2013-10-20
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.ADA95 BASH BF C CSHARP C++ 4.3.2 CPP C99 LISP sbcl LISP clisp GO JAVA JS-RHINO LUA NICE NODEJS OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL6 PERL PHP PRLG-swi PYTHON PYTHON3 RUBY SCALA SCM qobi ST
Աղբյուրը.Oinf Club-1, եզրափակիչ

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.