Թաքցված խնդիր
|Այս խնդիրը թաքցված է խմբագրական խրհրդի անդամի կողմից քանի որ կամ այն ոչ ճիշտ լեզվով է գրված,|կամ թեստային տվյալներն են սխալ, կամ խնդրի ձևակերպումը պարզ չէ։|

OIC1F04 - ԴՐՈՇ

“Օլիմպիական ինֆորմատիկայի” ակումբում քննարկվում էր սեփական դրոշի նախագիծը: Այն պետք է բավարարի հետևյալ պայմաններին.

- բաղկացած պետք է լինի  n հորիզոնական շերտերից, որոնք կարող են լինել կարմիր, կապույտ կամ նարնջագույն,

- երկու հարևան շերտեր չպետք է լինեն նույն գույնի,

- կապույտ շերտը միշտ պետք է ընկած լինի կարմիր և նարնջագույն շերտերի միջև:

Քանի՞ եղանակ կա  n  շերտից բաղկացած դրոշ նախագծելու համար, որը բավարարի նշված պայմաններին:

Մուտքայինտվյալներ

  Մուտքում տրված է n բնական թիվը շերտերի քանակը ապագա դրոշում (1 ≤ n ≤ 45):

Ելքային տվյալներ

  Միակ տողում պետք է արտածել խնդրի պատասխանը:

Օրինակներ

stdin

stdout

1

3

4

2

1

2


Ավելացրեց.Հրանտ Հովհաննիսյան (ԳՏՏԿ)
Ամսաթիվ.2013-10-20
Ժամանակի սահմանափակումը.1s
Ծրագրի տեքստի սահմանափակումը.50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Լեզուներ.Բոլորը բացի ASM32 ASM64 GAWK CLPS CLOJURE D ERL FSHARP FORTRAN GOSU HASK ICON ICK NEM NIM OBJC-CLANG PICO PIKE PYPY PY_NBC RUST SCM guile CHICKEN SED TCL WHITESPACE
Աղբյուրը.Oinf Club-1, եզրափակիչ

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.